Phrasebook

en Subordinate clauses: that 1   »   ta ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று 1

91 [ninety-one]

Subordinate clauses: that 1

Subordinate clauses: that 1

91 [தொண்ணூற்று ஒன்று]

91 [Toṇṇūṟṟu oṉṟu]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று 1

[sap ārṭiṉeṭ kḷās: Eṉṟu 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Perhaps the weather will get better tomorrow. ந--ை --- வே-ை வா-ில--இ--னு-- ---ற-----ுக-கக-----ு--. நா_ ஒ_ வே_ வா__ இ___ ந___ இ____ கூ___ ந-ள- ஒ-ு வ-ள- வ-ன-ல- இ-்-ு-் ந-்-ா- இ-ு-்-க- க-ட-ம-. ---------------------------------------------------- நாளை ஒரு வேளை வானிலை இன்னும் நன்றாக இருக்கக் கூடும். 0
nāḷ---o----ē--i v-ṉ-la----ṉu--n-------iru---k k--um. n____ o__ v____ v______ i____ n______ i______ k_____ n-ḷ-i o-u v-ḷ-i v-ṉ-l-i i-ṉ-m n-ṉ-ā-a i-u-k-k k-ṭ-m- ---------------------------------------------------- nāḷai oru vēḷai vāṉilai iṉṉum naṉṟāka irukkak kūṭum.
How do you know that? உ-்க-ுக----அ-ு---்படி-் --ரிய-ம்? உ_____ அ_ எ____ தெ____ உ-்-ள-க-க- அ-ு எ-்-ட-த- த-ர-ய-ம-? --------------------------------- உங்களுக்கு அது எப்படித் தெரியும்? 0
U--a--k---a-- ep-aṭit --ri-u-? U________ a__ e______ t_______ U-k-ḷ-k-u a-u e-p-ṭ-t t-r-y-m- ------------------------------ Uṅkaḷukku atu eppaṭit teriyum?
I hope that it gets better. இ---ு---ந--ற-க ----கும- என-று ஒர- ---பி--கை. இ___ ந___ இ____ எ__ ஒ_ ந_____ இ-்-ு-் ந-்-ா- இ-ு-க-ம- எ-்-ு ஒ-ு ந-்-ி-்-ை- -------------------------------------------- இன்னும் நன்றாக இருககும் என்று ஒரு நம்பிக்கை. 0
I--u- n----k--ir---------ṟ- o-u n-m-ikk--. I____ n______ i_______ e___ o__ n_________ I-ṉ-m n-ṉ-ā-a i-u-a-u- e-ṟ- o-u n-m-i-k-i- ------------------------------------------ Iṉṉum naṉṟāka irukakum eṉṟu oru nampikkai.
He will definitely come. அ--- க-்டி-்--க-வரு---். அ__ க_____ வ____ அ-ன- க-்-ி-்-ா- வ-ு-ா-்- ------------------------ அவன் கண்டிப்பாக வருவான். 0
A--- k-ṇ----ā-a ---u---. A___ k_________ v_______ A-a- k-ṇ-i-p-k- v-r-v-ṉ- ------------------------ Avaṉ kaṇṭippāka varuvāṉ.
Are you sure? உ-்க-ு-்-- நிச்---ா----ரி-ு--? உ_____ நி_____ தெ____ உ-்-ள-க-க- ந-ச-ச-ம-க த-ர-ய-ம-? ------------------------------ உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியுமா? 0
Uṅ-aḷ-kku n--cayam-k- teri-umā? U________ n__________ t________ U-k-ḷ-k-u n-c-a-a-ā-a t-r-y-m-? ------------------------------- Uṅkaḷukku niccayamāka teriyumā?
I know that he’ll come. எ---கு-் -ெ-ி--ம்--வ-்-வ-ுவ-ர--்--. எ____ தெ___ அ__ வ______ எ-க-க-த- த-ர-ய-ம- அ-ன- வ-ு-ா-ெ-்-ு- ----------------------------------- எனக்குத் தெரியும் அவன் வருவாரென்று. 0
E--k--- teriyum-a-aṉ va----re---. E______ t______ a___ v___________ E-a-k-t t-r-y-m a-a- v-r-v-r-ṉ-u- --------------------------------- Eṉakkut teriyum avaṉ varuvāreṉṟu.
He’ll definitely call. அவ----ண்--ப்-ாக----ன்---ய்வ-ன். அ__ க_____ ஃ__ செ____ அ-ன- க-்-ி-்-ா- ஃ-ோ-் ச-ய-வ-ன-. ------------------------------- அவன் கண்டிப்பாக ஃபோன் செய்வான். 0
Avaṉ-ka--i--ā-a-ḥ-ōṉ ceyv--. A___ k_________ ḥ___ c______ A-a- k-ṇ-i-p-k- ḥ-ō- c-y-ā-. ---------------------------- Avaṉ kaṇṭippāka ḥpōṉ ceyvāṉ.
Really? ந--ம--வ-? நி_____ ந-ஜ-ா-வ-? --------- நிஜமாகவா? 0
Nij-m-kav-? N__________ N-j-m-k-v-? ----------- Nijamākavā?
I believe that he’ll call. அ----ஃபோன-----்--ன- ------நான---ினை---ி-ேன-. அ__ ஃ__ செ___ எ__ நா_ நி______ அ-ன- ஃ-ோ-் ச-ய-வ-ன- எ-்-ு ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன-. -------------------------------------------- அவன் ஃபோன் செய்வான் என்று நான் நினைக்கிறேன். 0
Avaṉ-------ey--ṉ-eṉṟ- nāṉ ---ai-k--ē-. A___ ḥ___ c_____ e___ n__ n___________ A-a- ḥ-ō- c-y-ā- e-ṟ- n-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------- Avaṉ ḥpōṉ ceyvāṉ eṉṟu nāṉ niṉaikkiṟēṉ.
The wine is definitely old. நிச்-யம-க---்- வை-்-ப---த-. நி_____ இ__ வை_ ப____ ந-ச-ச-ம-க இ-்- வ-ன- ப-ை-த-. --------------------------- நிச்சயமாக இந்த வைன் பழையது. 0
Nic-ay---k--i-t- --iṉ-pa-aiya--. N__________ i___ v___ p_________ N-c-a-a-ā-a i-t- v-i- p-ḻ-i-a-u- -------------------------------- Niccayamāka inta vaiṉ paḻaiyatu.
Do you know that for sure? உங்--ுக்க- -ிச்--ம-- தெ----மா? உ_____ நி_____ தெ____ உ-்-ள-க-க- ந-ச-ச-ம-க த-ர-ய-ம-? ------------------------------ உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியுமா? 0
U-ka---ku ---c------- -er----ā? U________ n__________ t________ U-k-ḷ-k-u n-c-a-a-ā-a t-r-y-m-? ------------------------------- Uṅkaḷukku niccayamāka teriyumā?
I think that he is old. ந-ன- ----க்கிறேன- இத--பழைய----ன-று. நா_ நி_____ இ_ ப___ எ___ ந-ன- ந-ன-க-க-ற-ன- இ-ு ப-ை-த- எ-்-ு- ----------------------------------- நான் நினைக்கிறேன் இது பழையது என்று. 0
N-----ṉa--k---ṉ it---aḻaiya---e-ṟ-. N__ n__________ i__ p________ e____ N-ṉ n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ i-u p-ḻ-i-a-u e-ṟ-. ----------------------------------- Nāṉ niṉaikkiṟēṉ itu paḻaiyatu eṉṟu.
Our boss is good-looking. நம-- ம-லா-ர் அழக-க-இ----க---ர். ந__ மே___ அ___ இ______ ந-த- ம-ல-ள-் அ-க-க இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------- நமது மேலாளர் அழகாக இருக்கிறார். 0
Nam-t---ēl----------k--ir-kki---. N_____ m______ a______ i_________ N-m-t- m-l-ḷ-r a-a-ā-a i-u-k-ṟ-r- --------------------------------- Namatu mēlāḷar aḻakāka irukkiṟār.
Do you think so? நீங்கள- -ப-ப----ினை-்---ீர---ா? நீ___ அ___ நி________ ந-ங-க-் அ-்-ட- ந-ன-க-க-ற-ர-க-ா- ------------------------------- நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீர்களா? 0
Nīṅ-aḷ -pp--- niṉa-k-iṟīrka--? N_____ a_____ n_______________ N-ṅ-a- a-p-ṭ- n-ṉ-i-k-ṟ-r-a-ā- ------------------------------ Nīṅkaḷ appaṭi niṉaikkiṟīrkaḷā?
I find him very handsome. எ-க்---அவ-- மி--ு-் அழகாகத்-தெ-ி-ி--ர் எ___ அ__ மி___ அ____ தெ____ எ-க-க- அ-ர- ம-க-ு-் அ-க-க-் த-ர-க-ற-ர- -------------------------------------- எனக்கு அவர் மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறார் 0
E-a-ku-ava----ka--m aḻak---t---r-kiṟ-r E_____ a___ m______ a_______ t________ E-a-k- a-a- m-k-v-m a-a-ā-a- t-r-k-ṟ-r -------------------------------------- Eṉakku avar mikavum aḻakākat terikiṟār
The boss definitely has a girlfriend. மேல--ர-க--ு கண----்-ா---ரு---ழ---ர-----ற---. மே_____ க_____ ஒ_ தோ_ இ______ ம-ல-ள-ு-்-ு க-்-ி-்-ா- ஒ-ு த-ழ- இ-ு-்-ி-ா-்- -------------------------------------------- மேலாளருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு தோழி இருக்கிறாள். 0
m-l-ḷaruk-u k--ṭi-pāk- o-u t-ḻ------kiṟ-ḷ. m__________ k_________ o__ t___ i_________ m-l-ḷ-r-k-u k-ṇ-i-p-k- o-u t-ḻ- i-u-k-ṟ-ḷ- ------------------------------------------ mēlāḷarukku kaṇṭippāka oru tōḻi irukkiṟāḷ.
Do you really think so? நீங---- ந-ச்ச--ா- அ--ப---நினைக்--------ா? நீ___ நி_____ அ___ நி________ ந-ங-க-் ந-ச-ச-ம-க அ-்-ட- ந-ன-க-க-ற-ர-க-ா- ----------------------------------------- நீங்கள் நிச்சயமாக அப்படி நினைக்கிறீர்களா? 0
Nī--aḷ ---c-y-m--a -pp----ni----ki-īrkaḷ-? N_____ n__________ a_____ n_______________ N-ṅ-a- n-c-a-a-ā-a a-p-ṭ- n-ṉ-i-k-ṟ-r-a-ā- ------------------------------------------ Nīṅkaḷ niccayamāka appaṭi niṉaikkiṟīrkaḷā?
It is very possible that he has a girlfriend. அவருக--ு -ர----ழ---ருக்கக்கூ-ு--. அ____ ஒ_ தோ_ இ________ அ-ர-க-க- ஒ-ு த-ழ- இ-ு-்-க-க-ட-ம-. --------------------------------- அவருக்கு ஒரு தோழி இருக்கக்கூடும். 0
A-a---k- o-- t-ḻ- -r--ka-kū-um. A_______ o__ t___ i____________ A-a-u-k- o-u t-ḻ- i-u-k-k-ū-u-. ------------------------------- Avarukku oru tōḻi irukkakkūṭum.

The Spanish language

The Spanish language belongs to the world languages. It is the native language of more than 380 million people. Additionally, there are many people who speak it as their second language. That makes Spanish one of the most significant languages on the planet. It is also the largest of all the Romance languages. Spanish speakers call their language español or castellano . The term castellano reveals the origin of the Spanish language. It developed from the vernacular spoken in the Castille region. Most Spaniards spoke castellano as early as the 16th century. Today the terms español and castellano are used interchangeably. But they can also have a political dimension. Spanish was dispersed by conquests and colonization. Spanish is also spoken in West Africa and in the Philippines. But the most Spanish-speaking people live in America. In Central and South America, Spanish is the dominant language. However, the number of Spanish-speaking people is also increasing in the USA. About 50 million people in the USA speak Spanish. That's more than in Spain! The Spanish in America is different from European Spanish. The differences are found in the vocabulary and grammar more than anything else. In America, for example, a different past tense form is used. There are also many differences in vocabulary. Some words are only used in America, others only in Spain. But Spanish isn't even uniform in America. There are many different varieties of American Spanish. After English, Spanish is the most learned foreign language worldwide. And it can be learned relatively quickly. What are you waiting for? - ¡Vamos!