Phrasebook

en Subordinate clauses: that 1   »   pa ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 1

91 [ninety-one]

Subordinate clauses: that 1

Subordinate clauses: that 1

91 [ਇਕਾਨਵੇਂ]

91 [Ikānavēṁ]

ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 1

[adhīna – upavāka 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Perhaps the weather will get better tomorrow. ਸ਼ਾ-- -ੱ-੍ਹ--ੌ-- ਅ-ਜ--ਾ-ੋ- -ੰ-- ਹੋ--। ਸ਼-ਇਦ ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਸਮ ਅ-ਜ ਨ-ਲ-- ਚ-ਗ- ਹ-ਵ-। ਸ਼-ਇ- ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਸ- ਅ-ਜ ਨ-ਲ-ਂ ਚ-ਗ- ਹ-ਵ-। ------------------------------------ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। 0
ś--id--k-l-ha----s-----j- nā--ṁ--agā---vē. śā'ida kal'ha mausama aja nālōṁ cagā hōvē. ś-'-d- k-l-h- m-u-a-a a-a n-l-ṁ c-g- h-v-. ------------------------------------------ śā'ida kal'ha mausama aja nālōṁ cagā hōvē.
How do you know that? ਇ- ਤੈਨ---ਕਿੱਥ-ਂ-ਪ-ਾ ਲੱ---? ਇਹ ਤ-ਨ-- ਕ--ਥ-- ਪਤ- ਲ-ਗ-ਆ? ਇ- ਤ-ਨ-ੰ ਕ-ੱ-ੋ- ਪ-ਾ ਲ-ਗ-ਆ- -------------------------- ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? 0
I-a--a-nū--i---- -at- ---i'-? Iha tainū kithōṁ patā lagi'ā? I-a t-i-ū k-t-ō- p-t- l-g-'-? ----------------------------- Iha tainū kithōṁ patā lagi'ā?
I hope that it gets better. ਮੈ--ੰ ਉ--ਦ-ਹੈ -- ---ਨਾ--ਚ-ਗਾ-ਹੋ-ੇਗ-। ਮ-ਨ-- ਉਮ-ਦ ਹ- ਕ- ਇਸ ਨ-ਲ ਚ-ਗ- ਹ-ਵ-ਗ-। ਮ-ਨ-ੰ ਉ-ੀ- ਹ- ਕ- ਇ- ਨ-ਲ ਚ-ਗ- ਹ-ਵ-ਗ-। ------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 0
Mainū u---- -a- ---i---n--- cagā---v---. Mainū umīda hai ki isa nāla cagā hōvēgā. M-i-ū u-ī-a h-i k- i-a n-l- c-g- h-v-g-. ---------------------------------------- Mainū umīda hai ki isa nāla cagā hōvēgā.
He will definitely come. ਉਹ ਯ--ਨ--ਆਏ--। ਉਹ ਯਕ-ਨਨ ਆਏਗ-। ਉ- ਯ-ੀ-ਨ ਆ-ਗ-। -------------- ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਆਏਗਾ। 0
Uha y-k--ana ---g-. Uha yakīnana ā'ēgā. U-a y-k-n-n- ā-ē-ā- ------------------- Uha yakīnana ā'ēgā.
Are you sure? ਕ- -ਹ ਨਿ-ਚਿਤ --? ਕ- ਇਹ ਨ-ਸ਼ਚ-ਤ ਹ-? ਕ- ਇ- ਨ-ਸ਼-ਿ- ਹ-? ---------------- ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ? 0
K- ----ni-a-ita ---? Kī iha niśacita hai? K- i-a n-ś-c-t- h-i- -------------------- Kī iha niśacita hai?
I know that he’ll come. ਮ--ੂ--ਪ---ਹ- -ਿ ਉ- ਆ--ਿ-ਾ---। ਮ-ਨ-- ਪਤ- ਹ- ਕ- ਉਹ ਆ ਰ-ਹ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਆ ਰ-ਹ- ਹ-। ----------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Ma-n- -atā-h--k- -h--- ---ā----. Mainū patā hē ki uha ā rihā hai. M-i-ū p-t- h- k- u-a ā r-h- h-i- -------------------------------- Mainū patā hē ki uha ā rihā hai.
He’ll definitely call. ਉਹ-ਸੱ-ਮ-ੱ--ਫ-ਨ ਕ---ਾ। ਉਹ ਸ-ਚਮ--ਚ ਫ-ਨ ਕਰ-ਗ-। ਉ- ਸ-ਚ-ੁ-ਚ ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ- --------------------- ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। 0
Uha-s--a--ca----na--a--gā. Uha sacamuca phōna karēgā. U-a s-c-m-c- p-ō-a k-r-g-. -------------------------- Uha sacamuca phōna karēgā.
Really? ਸ--? ਸ-ਚ? ਸ-ਚ- ---- ਸੱਚ? 0
S-c-? Saca? S-c-? ----- Saca?
I believe that he’ll call. ਮੈ-ੂ-----ਦ------ਿ ਉਹ---ਨ -ਰੇਗਾ। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਹ ਫ-ਨ ਕਰ-ਗ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ- ------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। 0
M------a---ā-hai k- -ha--h--a-ka-ē--. Mainū lagadā hai ki uha phōna karēgā. M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a p-ō-a k-r-g-. ------------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha phōna karēgā.
The wine is definitely old. ਅ---ਰ--ਸ਼ਰ-- ਨਿ---ਤ ਰੂ--ਨਾ- ਪੁਰਾ-ੀ ਹੈ। ਅ-ਗ-ਰ- ਸ਼ਰ-ਬ ਨ-ਸ਼ਚ-ਤ ਰ-ਪ ਨ-ਲ ਪ-ਰ-ਣ- ਹ-। ਅ-ਗ-ਰ- ਸ਼-ਾ- ਨ-ਸ਼-ਿ- ਰ-ਪ ਨ-ਲ ਪ-ਰ-ਣ- ਹ-। ------------------------------------- ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 0
Ag----ś--āb- ni--cita-rūp--n-la ---āṇ--h--. Agūrī śarāba niśacita rūpa nāla purāṇī hai. A-ū-ī ś-r-b- n-ś-c-t- r-p- n-l- p-r-ṇ- h-i- ------------------------------------------- Agūrī śarāba niśacita rūpa nāla purāṇī hai.
Do you know that for sure? ਕ- ਤ-ਨੂੰ ਸੱਚੀ- -ਤਾ ਹੈ? ਕ- ਤ-ਨ-- ਸ-ਚ-- ਪਤ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਸ-ਚ-ਂ ਪ-ਾ ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? 0
Kī t--nū-s---ṁ -a-- --i? Kī tainū sacīṁ patā hai? K- t-i-ū s-c-ṁ p-t- h-i- ------------------------ Kī tainū sacīṁ patā hai?
I think that he is old. ਮ-ਨੂੰ-ਲੱਗਦ- -ੈ----ਉ---ੁੱਢਾ -ੈ? ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਹ ਬ--ਢ- ਹ-? ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਬ-ੱ-ਾ ਹ-? ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ? 0
Mainū-lagad- --i ki uha-----ā--a-? Mainū lagadā hai ki uha buḍhā hai? M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a b-ḍ-ā h-i- ---------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha buḍhā hai?
Our boss is good-looking. ਸ--ਾ-ਸਾਹਬ-ਚੰ-ਾ---ਖਦ- ਹੈ। ਸ-ਡ- ਸ-ਹਬ ਚ-ਗ- ਦ-ਖਦ- ਹ-। ਸ-ਡ- ਸ-ਹ- ਚ-ਗ- ਦ-ਖ-ਾ ਹ-। ------------------------ ਸਾਡਾ ਸਾਹਬ ਚੰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। 0
S-ḍ--s-h-ba --------ha------. Sāḍā sāhaba cagā dikhadā hai. S-ḍ- s-h-b- c-g- d-k-a-ā h-i- ----------------------------- Sāḍā sāhaba cagā dikhadā hai.
Do you think so? ਤ----ੂੰ -ਸਾ ---ਦ- -ੈ। ਤ-ਹ-ਨ-- ਐਸ- ਲ-ਗਦ- ਹ-। ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਐ-ਾ ਲ-ਗ-ਾ ਹ-। --------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 0
T-h--ū -i----a-ad- h-i. Tuhānū aisā lagadā hai. T-h-n- a-s- l-g-d- h-i- ----------------------- Tuhānū aisā lagadā hai.
I find him very handsome. ਮ-ਨ-----ਗ-- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ--ੁਣ-ਵੀ -ਹ-ਤ----ਾ-ਦਿ--ਦ- ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ ਹ-ਣ ਵ- ਬਹ-ਤ ਚ-ਗ- ਦ--ਖਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਹ ਹ-ਣ ਵ- ਬ-ੁ- ਚ-ਗ- ਦ-ੱ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। 0
M---ū-----d- h-i -- tuha -u-a--- --hut----g- --k---- hai. Mainū lagadā hai ki tuha huṇa vī bahuta cagā dikhadā hai. M-i-ū l-g-d- h-i k- t-h- h-ṇ- v- b-h-t- c-g- d-k-a-ā h-i- --------------------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki tuha huṇa vī bahuta cagā dikhadā hai.
The boss definitely has a girlfriend. ਸਾਹ- ਦ--ਸਚ--ਚ ਇੱਕ ਦ-ਸ- ਹ-। ਸ-ਹਬ ਦ- ਸਚਮ-ਚ ਇ-ਕ ਦ-ਸਤ ਹ-। ਸ-ਹ- ਦ- ਸ-ਮ-ਚ ਇ-ਕ ਦ-ਸ- ਹ-। -------------------------- ਸਾਹਬ ਦੀ ਸਚਮੁਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ। 0
S-h-b---ī sacam--- --a --sata---i. Sāhaba dī sacamuca ika dōsata hai. S-h-b- d- s-c-m-c- i-a d-s-t- h-i- ---------------------------------- Sāhaba dī sacamuca ika dōsata hai.
Do you really think so? ਕੀ ਤੈਨੂ---ਚਮੁ-ਚ---ਗਦਾ-ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-- ਸਚਮ--ਚ ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਸ-ਮ-ੱ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
Kī ---n----c--u---l-g--ā---i? Kī tainū sacamuca lagadā hai? K- t-i-ū s-c-m-c- l-g-d- h-i- ----------------------------- Kī tainū sacamuca lagadā hai?
It is very possible that he has a girlfriend. ਇਹ ਸ--ਵ--- ---ਤ-ਸਦ- ਇੱਕ ਦ-ਸ----। ਇਹ ਸ-ਭਵ ਹ- ਕ- ਤ-ਸਦ- ਇ-ਕ ਦ-ਸਤ ਹ-। ਇ- ਸ-ਭ- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ੀ ਇ-ਕ ਦ-ਸ- ਹ-। -------------------------------- ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ। 0
I---sa----a--ai -i t---dī--k- d--a-a-hai. Iha sabhava hai ki tusadī ika dōsata hai. I-a s-b-a-a h-i k- t-s-d- i-a d-s-t- h-i- ----------------------------------------- Iha sabhava hai ki tusadī ika dōsata hai.

The Spanish language

The Spanish language belongs to the world languages. It is the native language of more than 380 million people. Additionally, there are many people who speak it as their second language. That makes Spanish one of the most significant languages on the planet. It is also the largest of all the Romance languages. Spanish speakers call their language español or castellano . The term castellano reveals the origin of the Spanish language. It developed from the vernacular spoken in the Castille region. Most Spaniards spoke castellano as early as the 16th century. Today the terms español and castellano are used interchangeably. But they can also have a political dimension. Spanish was dispersed by conquests and colonization. Spanish is also spoken in West Africa and in the Philippines. But the most Spanish-speaking people live in America. In Central and South America, Spanish is the dominant language. However, the number of Spanish-speaking people is also increasing in the USA. About 50 million people in the USA speak Spanish. That's more than in Spain! The Spanish in America is different from European Spanish. The differences are found in the vocabulary and grammar more than anything else. In America, for example, a different past tense form is used. There are also many differences in vocabulary. Some words are only used in America, others only in Spain. But Spanish isn't even uniform in America. There are many different varieties of American Spanish. After English, Spanish is the most learned foreign language worldwide. And it can be learned relatively quickly. What are you waiting for? - ¡Vamos!