Phrasebook

en In the hotel – Complaints   »   ta ஹோட்டலில் -முறையீடுகள்

28 [twenty-eight]

In the hotel – Complaints

In the hotel – Complaints

28 [இருபத்து எட்டு]

28 [Irupattu eṭṭu]

ஹோட்டலில் -முறையீடுகள்

[hōṭṭalil -muṟaiyīṭukaḷ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
The shower isn’t working. ஷ-ர---ேலை-செய்ய-ி----. ஷ__ வே_ செ______ ஷ-ர- வ-ல- ச-ய-ய-ி-்-ை- ---------------------- ஷவர் வேலை செய்யவில்லை. 0
ṣ--ar -ēla-------v-l---. ṣ____ v____ c___________ ṣ-v-r v-l-i c-y-a-i-l-i- ------------------------ ṣavar vēlai ceyyavillai.
There is no warm water. தண்ண-ர்----ா- --்லை. த___ சூ__ இ___ த-்-ீ-் ச-ட-க இ-்-ை- -------------------- தண்ணீர் சூடாக இல்லை. 0
Taṇ--- cūṭā-a--l-ai. T_____ c_____ i_____ T-ṇ-ī- c-ṭ-k- i-l-i- -------------------- Taṇṇīr cūṭāka illai.
Can you get it repaired? நீ-்க-்-இத- பழ--ு ப------- ----ா-்- ம-----மா? நீ___ இ_ ப__ பா___ ச____ மு____ ந-ங-க-் இ-ை ப-ு-ு ப-ர-த-த- ச-ி-ா-்- ம-ட-ய-ம-? --------------------------------------------- நீங்கள் இதை பழுது பார்த்து சரியாக்க முடியுமா? 0
N-ṅ-aḷ--t-- paḻut- pār-tu----iyākka--uṭ-y--ā? N_____ i___ p_____ p_____ c________ m________ N-ṅ-a- i-a- p-ḻ-t- p-r-t- c-r-y-k-a m-ṭ-y-m-? --------------------------------------------- Nīṅkaḷ itai paḻutu pārttu cariyākka muṭiyumā?
There is no telephone in the room. அ-ைய--்--ொலைபே-- இல்-ை. அ___ தொ___ இ___ அ-ை-ி-் த-ல-ப-ச- இ-்-ை- ----------------------- அறையில் தொலைபேசி இல்லை. 0
Aṟa---- to--ipē-- -llai. A______ t________ i_____ A-a-y-l t-l-i-ē-i i-l-i- ------------------------ Aṟaiyil tolaipēci illai.
There is no TV in the room. அறை-ில் த--ை-ா--ச---ெல-விஷ---இல-லை. அ___ தொ__________ இ___ அ-ை-ி-் த-ல-க-ட-ச-/-ெ-ி-ி-ன- இ-்-ை- ----------------------------------- அறையில் தொலைகாட்சி/டெலிவிஷன் இல்லை. 0
A--i--l-to-aikā--i---l---ṣ-- ----i. A______ t___________________ i_____ A-a-y-l t-l-i-ā-c-/-e-i-i-a- i-l-i- ----------------------------------- Aṟaiyil tolaikāṭci/ṭeliviṣaṉ illai.
The room has no balcony. அறை-ோ-ு-ச---ந்த-பா-்க-- இல்ல-. அ___ சே___ பா___ இ___ அ-ை-ோ-ு ச-ர-ந-த ப-ல-க-ி இ-்-ை- ------------------------------ அறையோடு சேர்ந்த பால்கனி இல்லை. 0
A-ai--ṭu-cērnt--pā----i il-a-. A_______ c_____ p______ i_____ A-a-y-ṭ- c-r-t- p-l-a-i i-l-i- ------------------------------ Aṟaiyōṭu cērnta pālkaṉi illai.
The room is too noisy. அறை -ி-வு-- -த-த--ள--தா--இருக்க---ு. அ_ மி___ ச_______ இ______ அ-ை ம-க-ு-் ச-்-ம-ள-ள-ா- இ-ு-்-ி-த-. ------------------------------------ அறை மிகவும் சத்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. 0
A-a- -i----- --tt-m-ḷ-a-ā-a--ru---ṟa-u. A___ m______ c_____________ i__________ A-a- m-k-v-m c-t-a-u-ḷ-t-k- i-u-k-ṟ-t-. --------------------------------------- Aṟai mikavum cattamuḷḷatāka irukkiṟatu.
The room is too small. அ-- மிக--ம்---றிய--- இ-ுக--ிற--. அ_ மி___ சி____ இ______ அ-ை ம-க-ு-் ச-ற-ய-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------------------- அறை மிகவும் சிறியதாக இருக்கிறது. 0
A--i-mi----m ciṟ-ya-āk- -r-kki-a--. A___ m______ c_________ i__________ A-a- m-k-v-m c-ṟ-y-t-k- i-u-k-ṟ-t-. ----------------------------------- Aṟai mikavum ciṟiyatāka irukkiṟatu.
The room is too dark. அற---ிகவும--இ--ட---க இ---்----ு. அ_ மி___ இ____ இ______ அ-ை ம-க-ு-் இ-ு-்-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------------------- அறை மிகவும் இருட்டாக இருக்கிறது. 0
Aṟ-i--ik---m----ṭ-āk-----k-iṟ---. A___ m______ i_______ i__________ A-a- m-k-v-m i-u-ṭ-k- i-u-k-ṟ-t-. --------------------------------- Aṟai mikavum iruṭṭāka irukkiṟatu.
The heater isn’t working. ஹ-ட-ட---------ெய்-வி-்--. ஹீ___ வே_ செ______ ஹ-ட-ட-் வ-ல- ச-ய-ய-ி-்-ை- ------------------------- ஹீட்டர் வேலை செய்யவில்லை. 0
H---a- v--a- c-yyavil-ai. H_____ v____ c___________ H-ṭ-a- v-l-i c-y-a-i-l-i- ------------------------- Hīṭṭar vēlai ceyyavillai.
The air-conditioning isn’t working. ஏ---க--ட--ன் -ே---ச-ய்யவ---லை. ஏ_ க____ வே_ செ______ ஏ-் க-்-ி-ன- வ-ல- ச-ய-ய-ி-்-ை- ------------------------------ ஏர் கண்டிஷன் வேலை செய்யவில்லை. 0
Ē--ka-ṭi-aṉ-v--ai -----vi----. Ē_ k_______ v____ c___________ Ē- k-ṇ-i-a- v-l-i c-y-a-i-l-i- ------------------------------ Ēr kaṇṭiṣaṉ vēlai ceyyavillai.
The TV isn’t working. த-ல----ா---ி ---ை-செய----ல--ை. தொ_____ வே_ செ______ த-ல-க-க-ட-ச- வ-ல- ச-ய-ய-ி-்-ை- ------------------------------ தொலைக்காட்சி வேலை செய்யவில்லை. 0
T-l---kā--- --l-i-c-y---il-ai. T__________ v____ c___________ T-l-i-k-ṭ-i v-l-i c-y-a-i-l-i- ------------------------------ Tolaikkāṭci vēlai ceyyavillai.
I don’t like that. என--க---து-ப--ிக-கவில--ை. எ___ இ_ பி_______ எ-க-க- இ-ு ப-ட-க-க-ி-்-ை- ------------------------- எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை. 0
E-ak-- -t- ---i-ka-ill--. E_____ i__ p_____________ E-a-k- i-u p-ṭ-k-a-i-l-i- ------------------------- Eṉakku itu piṭikkavillai.
That’s too expensive. அ----ி----் ---ை-யர-ந்தத-க---ு-்க-ற-ு. அ_ மி___ வி________ இ______ அ-ு ம-க-ு-் வ-ல-உ-ர-ந-த-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------------------------- அது மிகவும் விலைஉயர்ந்ததாக இருக்கிறது. 0
Atu---k-vum--i---'-y-rnt---ka --ukk----u. A__ m______ v________________ i__________ A-u m-k-v-m v-l-i-u-a-n-a-ā-a i-u-k-ṟ-t-. ----------------------------------------- Atu mikavum vilai'uyarntatāka irukkiṟatu.
Do you have anything cheaper? உ-்களிட-்---ை-ிட -ல-வாக-எது---்-இர-க-க----? உ_____ இ___ ம___ எ___ இ______ உ-்-ள-ட-் இ-ை-ி- ம-ி-ா- எ-ு-ு-் இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------------- உங்களிடம் இதைவிட மலிவாக எதுவும் இருக்கிறதா? 0
Uṅk----a- -t--vi----a-i--k--e-uvu--ir------tā? U________ i_______ m_______ e_____ i__________ U-k-ḷ-ṭ-m i-a-v-ṭ- m-l-v-k- e-u-u- i-u-k-ṟ-t-? ---------------------------------------------- Uṅkaḷiṭam itaiviṭa malivāka etuvum irukkiṟatā?
Is there a youth hostel nearby? இ---- -ர--ி---ஏத--்--ளைஞ-்-வ-டு-ி இ-ுக்--றதா? இ__ அ___ ஏ__ இ___ வி__ இ______ இ-்-ு அ-ு-ி-் ஏ-ு-் இ-ை-ர- வ-ட-த- இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------------------- இங்கு அருகில் ஏதும் இளைஞர் விடுதி இருக்கிறதா? 0
Iṅ-- aru-i- --u------ñ-- --ṭ-ti-ir-kk-ṟa-ā? I___ a_____ ē___ i______ v_____ i__________ I-k- a-u-i- ē-u- i-a-ñ-r v-ṭ-t- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------------- Iṅku arukil ētum iḷaiñar viṭuti irukkiṟatā?
Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? இ--கு--ர---ல்-ஏதும---ா---்-- ---்ட்-ஹ-----இரு--கி---? இ__ அ___ ஏ__ லா__ / கெ__ ஹ__ இ______ இ-்-ு அ-ு-ி-் ஏ-ு-் ல-ட-ஜ- / க-ஸ-ட- ஹ-ு-் இ-ு-்-ி-த-? ----------------------------------------------------- இங்கு அருகில் ஏதும் லாட்ஜ் / கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கிறதா? 0
Iṅk- -rukil--tum---ṭj/ -esṭ-h--us -ruk-iṟ-tā? I___ a_____ ē___ l____ k___ h____ i__________ I-k- a-u-i- ē-u- l-ṭ-/ k-s- h-v-s i-u-k-ṟ-t-? --------------------------------------------- Iṅku arukil ētum lāṭj/ kesṭ havus irukkiṟatā?
Is there a restaurant nearby? இங்க--அ-ு---்-ஏ-ு-்---வ----இ-ுக்க-ற-ா? இ__ அ___ ஏ__ உ____ இ______ இ-்-ு அ-ு-ி-் ஏ-ு-் உ-வ-ம- இ-ு-்-ி-த-? -------------------------------------- இங்கு அருகில் ஏதும் உணவகம் இருக்கிறதா? 0
I-ku --uk-l --um-u-a-ak-m--rukki-a-ā? I___ a_____ ē___ u_______ i__________ I-k- a-u-i- ē-u- u-a-a-a- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------- Iṅku arukil ētum uṇavakam irukkiṟatā?

Positive languages, negative languages

Most people are either optimists or pessimists. But that can apply to languages too! Scientists repeatedly analyze the vocabulary of languages. In doing so they often come to astounding results. In English, for example, there are more negative than positive words. There are almost double the number of words for negative emotions. In western societies, the vocabulary influences the speakers. The people there complain quite often. They also criticize many things. Therefore, they use language with an altogether more negative tone. But negative words are interesting for another reason too. They contain more information than positive terms. The reason for this could lie in our evolution. It was always important for all living things to recognize dangers. They had to react quickly to risks. Besides that, they wanted to warn others of dangers. Therefore it was essential to be able to pass along information very quickly. As much as possible should be said with as few words as possible. Apart from that, negative language doesn't have any real advantages. That is easy for anyone to imagine. People who only speak negatively are surely not very popular. Furthermore, negative language affects our emotions. Positive language, on the other hand, can have positive effects. People that are always positive have more success in their career. So we should use our language more carefully. Because we choose which vocabulary we use. And through our language we create our reality. So: Speak positively!
Did you know?
Marathi is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in western and central India. Marathi is the native language of more than 70 million people. For this reason it is counted among the 20 most-spoken languages in the world. Marathi is written with the same script that is used for Hindi. In this alphabet, each symbol represents exactly one sound. There are 12 vowels and 36 consonants. The numbers are relatively complex. There is a distinct word for 1 through 100. Each number must therefore be learned individually. Marathi is divided into 42 different dialects. They all say a lot about the development of the language. Another feature of Marathi is its long literary tradition. There are texts that are over 1000 years old. If you are interested in the history of India, you should study Marathi!