Phrasebook

en Yesterday – today – tomorrow   »   ta நேற்று-இன்று-நாளை

10 [ten]

Yesterday – today – tomorrow

Yesterday – today – tomorrow

10 [பத்து]

10 [Pattu]

நேற்று-இன்று-நாளை

[nēṟṟu-iṉṟu-nāḷai]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Yesterday was Saturday. ந-ற-று -னிக்க---ை. நே__ ச______ ந-ற-ற- ச-ி-்-ி-ம-. ------------------ நேற்று சனிக்கிழமை. 0
n--ṟ- c--ikk-ḻ--a-. n____ c____________ n-ṟ-u c-ṉ-k-i-a-a-. ------------------- nēṟṟu caṉikkiḻamai.
I was at the cinema yesterday. நா-்-நே--று-ஒ-- தி----ங--த்-ில--இர-ந----். நா_ நே__ ஒ_ தி________ இ_____ ந-ன- ந-ற-ற- ஒ-ு த-ர-அ-ங-க-்-ி-் இ-ு-்-ே-்- ------------------------------------------ நான் நேற்று ஒரு திரைஅரங்கத்தில் இருந்தேன். 0
Nāṉ-nē--- -ru t--ai--r--ka---l i-un-ēṉ. N__ n____ o__ t_______________ i_______ N-ṉ n-ṟ-u o-u t-r-i-a-a-k-t-i- i-u-t-ṉ- --------------------------------------- Nāṉ nēṟṟu oru tirai'araṅkattil iruntēṉ.
The film was interesting. திர----டம- சு-ா--ிய-ாக -ரு-்--ு. தி_____ சு______ இ_____ த-ர-ப-ப-ம- ச-வ-ர-ி-ம-க இ-ு-்-த-. -------------------------------- திரைப்படம் சுவாரசியமாக இருந்தது. 0
Tir---p-------v-----yam--a -ru-tatu. T__________ c_____________ i________ T-r-i-p-ṭ-m c-v-r-c-y-m-k- i-u-t-t-. ------------------------------------ Tiraippaṭam cuvāraciyamāka iruntatu.
Today is Sunday. இன-ற--ஞ-ய---றுகிழ--. இ__ ஞா_______ இ-்-ு ஞ-ய-ற-ற-க-ழ-ை- -------------------- இன்று ஞாயிற்றுகிழமை. 0
I-ṟu-ñ-yiṟ-uki-am--. I___ ñ______________ I-ṟ- ñ-y-ṟ-u-i-a-a-. -------------------- Iṉṟu ñāyiṟṟukiḻamai.
I’m not working today. ந-ன---ன-று ---ை ச-ய்-ப்---த- இல---. நா_ இ__ வே_ செ______ இ___ ந-ன- இ-்-ு வ-ல- ச-ய-ய-்-ோ-த- இ-்-ை- ----------------------------------- நான் இன்று வேலை செய்யப்போவது இல்லை. 0
N-----ṟu-vēl-- --yyap---atu i----. N__ i___ v____ c___________ i_____ N-ṉ i-ṟ- v-l-i c-y-a-p-v-t- i-l-i- ---------------------------------- Nāṉ iṉṟu vēlai ceyyappōvatu illai.
I’m staying at home. ந--்-என- --ட்---்--ான்-இ---்க-ன-ற---. நா_ எ_ வீ___ தா_ இ_______ ந-ன- எ-் வ-ட-ட-ல- த-ன- இ-ு-்-ி-்-ே-்- ------------------------------------- நான் என் வீட்டில் தான் இருக்கின்றேன். 0
N-- -- vī-ṭi--t-- -ruk----ēṉ. N__ e_ v_____ t__ i__________ N-ṉ e- v-ṭ-i- t-ṉ i-u-k-ṉ-ē-. ----------------------------- Nāṉ eṉ vīṭṭil tāṉ irukkiṉṟēṉ.
Tomorrow is Monday. ந-ளை---ங-க---ிழமை. நா_ தி_______ ந-ள- த-ங-க-்-ி-ம-. ------------------ நாளை திங்கட்கிழமை. 0
Nā--i--iṅkaṭ--ḻa---. N____ t_____________ N-ḷ-i t-ṅ-a-k-ḻ-m-i- -------------------- Nāḷai tiṅkaṭkiḻamai.
Tomorrow I will work again. நான--நா-- ம-ண்டு-- வேல-க-------ெல்--ன். நா_ நா_ மீ___ வே____ செ____ ந-ன- ந-ள- ம-ண-ட-ம- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வ-ன-. --------------------------------------- நான் நாளை மீண்டும் வேலைக்குச் செல்வேன். 0
Nāṉ -ā--i --ṇ--m -ē----ku--ce-vēṉ. N__ n____ m_____ v________ c______ N-ṉ n-ḷ-i m-ṇ-u- v-l-i-k-c c-l-ē-. ---------------------------------- Nāṉ nāḷai mīṇṭum vēlaikkuc celvēṉ.
I work at an office. நா-- ஓ-்-அ--வ----தி----ணி--ுர----ே-். நா_ ஓ_ அ_______ ப_ பு_____ ந-ன- ஓ-் அ-ு-ல-த-த-ல- ப-ி ப-ர-க-ற-ன-. ------------------------------------- நான் ஓர் அலுவலகத்தில் பணி புரிகிறேன். 0
Nāṉ-ō------alak---il---ṇ----r---ṟēṉ. N__ ō_ a____________ p___ p_________ N-ṉ ō- a-u-a-a-a-t-l p-ṇ- p-r-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------ Nāṉ ōr aluvalakattil paṇi purikiṟēṉ.
Who is that? இ-------? இ_ யா__ இ-ு ய-ர-? --------- இது யார்? 0
It- -ā-? I__ y___ I-u y-r- -------- Itu yār?
That is Peter. இத--பீட-ட-். இ_ பீ____ இ-ு ப-ட-ட-்- ------------ இது பீட்டர். 0
I-----ṭṭ-r. I__ p______ I-u p-ṭ-a-. ----------- Itu pīṭṭar.
Peter is a student. ப-ட்டர- ஒரு-ம--வன-. பீ___ ஒ_ மா____ ப-ட-ட-் ஒ-ு ம-ண-ன-. ------------------- பீட்டர் ஒரு மாணவன். 0
Pīṭ--r o---m-ṇ--aṉ. P_____ o__ m_______ P-ṭ-a- o-u m-ṇ-v-ṉ- ------------------- Pīṭṭar oru māṇavaṉ.
Who is that? இ-ு யார-? இ_ யா__ இ-ு ய-ர-? --------- இது யார்? 0
I-u-yār? I__ y___ I-u y-r- -------- Itu yār?
That is Martha. இது ம-ர்---ா. இ_ மா____ இ-ு ம-ர-த-த-. ------------- இது மார்த்தா. 0
It--mārtt-. I__ m______ I-u m-r-t-. ----------- Itu mārttā.
Martha is a secretary. மா-்-்-ா-ஓ-்-உ-விய-ளர் (ச--------. மா___ ஓ_ உ_____ (_______ ம-ர-த-த- ஓ-் உ-வ-ய-ள-் (-ெ-ல-ள-்-. ---------------------------------- மார்த்தா ஓர் உதவியாளர் (செயலாளர்). 0
Mārt-ā -r-u--vi--ḷ-r --eya-āḷ-r). M_____ ō_ u_________ (___________ M-r-t- ō- u-a-i-ā-a- (-e-a-ā-a-)- --------------------------------- Mārttā ōr utaviyāḷar (ceyalāḷar).
Peter and Martha are friends. ப-ட-டர--் -ா-்--த---ம----்-ர-க-். பீ____ மா_____ ந______ ப-ட-ட-ு-் ம-ர-த-த-வ-ம- ந-்-ர-க-்- --------------------------------- பீட்டரும் மார்த்தாவும் நண்பர்கள். 0
Pīṭ--r-m-mā-tt-vu- n----rk-ḷ. P_______ m________ n_________ P-ṭ-a-u- m-r-t-v-m n-ṇ-a-k-ḷ- ----------------------------- Pīṭṭarum mārttāvum naṇparkaḷ.
Peter is Martha’s friend. ப----ர-----்---ா--ன்----பன். பீ___ மா_____ ந____ ப-ட-ட-் ம-ர-த-த-வ-ன- ந-்-ன-. ---------------------------- பீட்டர் மார்த்தாவின் நண்பன். 0
P-ṭṭa--mā--t-vi- --ṇ---. P_____ m________ n______ P-ṭ-a- m-r-t-v-ṉ n-ṇ-a-. ------------------------ Pīṭṭar mārttāviṉ naṇpaṉ.
Martha is Peter’s friend. மார்--த----ட்------தோ--. மா___ பீ____ தோ__ ம-ர-த-த- ப-ட-ட-ி-் த-ழ-. ------------------------ மார்த்தா பீட்டரின் தோழி. 0
Mārttā---ṭṭar-- -ō--. M_____ p_______ t____ M-r-t- p-ṭ-a-i- t-ḻ-. --------------------- Mārttā pīṭṭariṉ tōḻi.

Learning in your sleep

Today, foreign languages are a part of general education. If only learning them weren't so tedious! There is good news for those that have difficulties with it. For we learn most effectively in our sleep! Multiple scientific studies have arrived at this conclusion. And we can use this when it comes to learning languages. We process the day's events in our sleep. Our brains analyze new experiences. Everything that we've experienced is thought out once again. And the new content is reinforced in our brains. Things that are learned just before falling asleep are retained especially well. Therefore, it can be helpful to review important items in the evening. A different phase of sleep is responsible for different learning content. REM sleep supports psychomotor learning. Playing music or sports belongs in this category. In contrast, the learning of pure knowledge takes place in deep sleep. This is where everything we learn is reviewed. Even vocabulary and grammar! When we learn languages, our brain must work very hard. It has to store new words and rules. This is all played back once more in sleep. Researchers call this Replay Theory. However, it's important that you sleep well. Body and mind have to recuperate properly. Only then can the brain work efficiently. You could say: good sleep, good cognitive performance. While we're resting, our brain is still active… So: Gute Nacht, good night, buona notte, dobrou noc!
Did you know?
British English is the form of English that is spoken in Great Britain. It is counted among the West Germanic languages. It is the native language of approximately 60 million people. It deviates from American English in a few areas. English is thus considered a pluricentric language. That means that it is a language that has multiple standard forms. Differences can relate to pronunciation, vocabulary, and orthography, for example. British English is divided into many dialects that in some cases are very different. For a long time dialect speakers were considered uneducated and could not find good jobs. Today it is different, even though dialects still play a role in Great Britain. British English has also been strongly influenced by French. This dates back to the Norman Conquest in 1066. In turn, Great Britain took its language to other continents during the colonial times. In this way, English became one of the most important languages of the world in the last few centuries. Learn English, but the original please!