بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ضروری
گذرنامه ضروری
nødvendig
det nødvendige pas
فوری
وضعیت فوری
øjeblikkelig
den øjeblikkelige tilstand
فوق‌العاده ارزان
پیشنهاد فوق‌العاده ارزان
spotbillig
et spotbilligt tilbud