بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ناخوانا
متن ناخوانا
нечитаемый
нечитаемый текст
مستقل
مرد مستقل سوار بر ویلچر
самостоятельный
самостоятельный инвалид на коляске
گرم
آتش گرم شومینه
горячий
горячий камин