بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
راحت
جای نشستن راحت
şîret
cihê şîret
ممکن
مخالف ممکن
gengaz
pêkhatina gengaz
بی‌صدا
پرواز بی‌صدا
bêdeng
tîrêjek bêdeng