بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ناشناس
شخص ناشناس
அறிமுகமின்றிய
அறிமுகமின்றிய நபர்
مسخره
جفت مسخره
அவனவனான
அவனவனான ஜோடி
مغرور
مرد مغرور
கொஞ்சமிக்க
கொஞ்சமிக்க ஆண்