بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بدون درد
کمر بدون درد
ไม่ปวด
หลังที่ไม่ปวด
موقت
اسکان موقت
ชั่วคราว
ที่พักชั่วคราว
هندی
چهره هندی
อินเดีย
ใบหน้าแบบอินเดีย