Kifejezéstár

hu Kérdezni – Múlt 1   »   ta கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

85 [nyolcvanöt]

Kérdezni – Múlt 1

Kérdezni – Múlt 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

85 [Eṇpattu aintu]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

[kēḷvikaḷ - iṟanta kālam 1]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar tamil Lejátszás Több
Mennyit ivott? ந-ங்க-்--வ்வ-வ-----ித்த-ர--ள-? ந------ எ------ க------------- ந-ங-க-் எ-்-ள-ு க-ட-த-த-ர-க-்- ------------------------------ நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? 0
nī-k---e-vaḷavu ---i--ī-ka-? n----- e------- k----------- n-ṅ-a- e-v-ḷ-v- k-ṭ-t-ī-k-ḷ- ---------------------------- nīṅkaḷ evvaḷavu kuṭittīrkaḷ?
Mennyit dolgozott? ந------ -வ-வளவ- வ-லை -ெ-்-ீ-்-ள-? ந------ எ------ வ--- ச----------- ந-ங-க-் எ-்-ள-ு வ-ல- ச-ய-த-ர-க-்- --------------------------------- நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? 0
N--kaḷ ev-a--v-----------tīr--ḷ? N----- e------- v---- c--------- N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- v-l-i c-y-ī-k-ḷ- -------------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu vēlai ceytīrkaḷ?
Mennyit írt? நீ----- எவ--ளவ----ுத-ன-ர்---? ந------ எ------ எ------------ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு எ-ு-ி-ீ-்-ள-? ----------------------------- நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? 0
Nī---- ev--ḷ-----ḻ-tiṉī--a-? N----- e------- e----------- N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- e-u-i-ī-k-ḷ- ---------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu eḻutiṉīrkaḷ?
Hogy aludt? ந--்க-்-எப்-ட- தூங்---ீர்-ள்? ந------ எ----- த------------- ந-ங-க-் எ-்-ட- த-ங-க-ன-ர-க-்- ----------------------------- நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? 0
Nīṅ-aḷ---pa---t-ṅ-iṉ-r-a-? N----- e----- t----------- N-ṅ-a- e-p-ṭ- t-ṅ-i-ī-k-ḷ- -------------------------- Nīṅkaḷ eppaṭi tūṅkiṉīrkaḷ?
Hogy sikerült a vizsgája? நீ--கள- --்--- பர--------்--ே-்ச்ச- அ-ை---ீ--கள்? ந------ எ----- ப---------- த------- அ------------ ந-ங-க-் எ-்-ட- ப-ீ-்-ை-ி-் த-ர-ச-ச- அ-ை-்-ீ-்-ள-? ------------------------------------------------- நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? 0
Nī-k-ḷ -p-a-- -a--k--iy-l-t-rc-i aṭaint-rk--? N----- e----- p---------- t----- a----------- N-ṅ-a- e-p-ṭ- p-r-k-a-y-l t-r-c- a-a-n-ī-k-ḷ- --------------------------------------------- Nīṅkaḷ eppaṭi parīkṣaiyil tērcci aṭaintīrkaḷ?
Hogy találta meg az utat? நீ-்க----ப்--- --ி -ண-ட--பி---்--ர்---? ந------ எ----- வ-- க---- ப------------- ந-ங-க-் எ-்-ட- வ-ி க-்-ு ப-ட-த-த-ர-க-்- --------------------------------------- நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? 0
N-ṅka--epp--i v--i -aṇṭ- pi---tī----? N----- e----- v--- k---- p----------- N-ṅ-a- e-p-ṭ- v-ḻ- k-ṇ-u p-ṭ-t-ī-k-ḷ- ------------------------------------- Nīṅkaḷ eppaṭi vaḻi kaṇṭu piṭittīrkaḷ?
Kivel beszélt? ந--்--்--ா---ன--ப-ச-னீ--கள-? ந------ ய------ ப----------- ந-ங-க-் ய-ர-ட-் ப-ச-ன-ர-க-்- ---------------------------- நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? 0
N-ṅ-a--y---ṭ-ṉ--ē-i----a-? N----- y------ p---------- N-ṅ-a- y-r-ṭ-ṉ p-c-ṉ-r-a-? -------------------------- Nīṅkaḷ yāruṭaṉ pēciṉīrkaḷ?
Kivel volt megbeszélése? நீங்----ய--ை-்---்-ிக்க ம--்ப--வு -ெ-்து----்-ீர--ள்? ந------ ய----- ச------- ம-------- ச----- க----------- ந-ங-க-் ய-ர-ச- ச-்-ி-்- ம-ன-ப-ி-ு ச-ய-த- க-ண-ட-ர-க-்- ----------------------------------------------------- நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? 0
N---aḷ yāra-- cant-k-a-m-ṉp--i-- --yt--k--ṭīr-a-? N----- y----- c------- m-------- c---- k--------- N-ṅ-a- y-r-i- c-n-i-k- m-ṉ-a-i-u c-y-u k-ṇ-ī-k-ḷ- ------------------------------------------------- Nīṅkaḷ yāraic cantikka muṉpativu ceytu koṇṭīrkaḷ?
Kivel ünnepelt születésnapot? ந--்க-் யார---் --்க-் --ற-்த--ா---் --ண-ட--ினீ---ள-? ந------ ய------ உ----- ப----- ந----- க--------------- ந-ங-க-் ய-ர-ட-் உ-்-ள- ப-ற-்- ந-ள-க- க-ண-ட-ட-ன-ர-க-்- ----------------------------------------------------- நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? 0
N-ṅka---ā-u--- ----- -iṟ-nta-nāḷ--k--o--āṭ-ṉīr-aḷ? N----- y------ u---- p------ n----- k------------- N-ṅ-a- y-r-ṭ-ṉ u-k-ḷ p-ṟ-n-a n-ḷ-i- k-ṇ-ā-i-ī-k-ḷ- -------------------------------------------------- Nīṅkaḷ yāruṭaṉ uṅkaḷ piṟanta nāḷaik koṇṭāṭiṉīrkaḷ?
Hol volt? ந--்--்--ங்க- ----்தீர்--்? ந------ எ---- இ------------ ந-ங-க-் எ-்-ு இ-ு-்-ீ-்-ள-? --------------------------- நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? 0
Nīṅkaḷ----- i--nt-rk-ḷ? N----- e--- i---------- N-ṅ-a- e-k- i-u-t-r-a-? ----------------------- Nīṅkaḷ eṅku iruntīrkaḷ?
Hol lakott? நீ-்--்--ங்க- வ--த-த--்கள்? ந------ எ---- வ------------ ந-ங-க-் எ-்-ு வ-ி-்-ீ-்-ள-? --------------------------- நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? 0
N----ḷ eṅk---ac--tī----? N----- e--- v----------- N-ṅ-a- e-k- v-c-t-ī-k-ḷ- ------------------------ Nīṅkaḷ eṅku vacittīrkaḷ?
Hol dolgozott? நீ-்கள்-எ--கு--ேல--செ-்---்க--? ந------ எ---- வ--- ச----------- ந-ங-க-் எ-்-ு வ-ல- ச-ய-த-ர-க-்- ------------------------------- நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? 0
N-ṅ-a----k- vēl-i -e-tī-k-ḷ? N----- e--- v---- c--------- N-ṅ-a- e-k- v-l-i c-y-ī-k-ḷ- ---------------------------- Nīṅkaḷ eṅku vēlai ceytīrkaḷ?
Mit ajánlott? நீ-்-ள் என-ன-க---்து-சொ-்--ர்கள்? ந------ எ--- க------ ச----------- ந-ங-க-் எ-்- க-ு-்-ு ச-ன-ன-ர-க-்- --------------------------------- நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? 0
N---aḷ eṉ-a ------u-co---r---? N----- e--- k------ c--------- N-ṅ-a- e-ṉ- k-r-t-u c-ṉ-ī-k-ḷ- ------------------------------ Nīṅkaḷ eṉṉa karuttu coṉṉīrkaḷ?
Mit evett? நீ---------ன--ா-்-ிட-ட-ர்---? ந------ எ--- ச--------------- ந-ங-க-் எ-்- ச-ப-ப-ட-ட-ர-க-்- ----------------------------- நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? 0
N-ṅ-a------ -ā----ṭ---a-? N----- e--- c------------ N-ṅ-a- e-ṉ- c-p-i-ṭ-r-a-? ------------------------- Nīṅkaḷ eṉṉa cāppiṭṭīrkaḷ?
Mit tapasztalt meg? நீ--க-் -ன்ன -னு--ம்-அடை-்--ர்--்? ந------ எ--- அ------ அ------------ ந-ங-க-் எ-்- அ-ு-வ-் அ-ை-்-ீ-்-ள-? ---------------------------------- நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? 0
Nī-ka- -ṉ-a aṉu----- -ṭa--tī--a-? N----- e--- a------- a----------- N-ṅ-a- e-ṉ- a-u-a-a- a-a-n-ī-k-ḷ- --------------------------------- Nīṅkaḷ eṉṉa aṉupavam aṭaintīrkaḷ?
Milyen gyorsan hajtott? நீங--ள் -வ----ு வே-மாக -ண-டி---்ட-ன-ர்--்? ந------ எ------ வ----- வ---- ஓ------------ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு வ-க-ா- வ-்-ி ஓ-்-ி-ீ-்-ள-? ------------------------------------------ நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? 0
N-ṅ-a--------v--vēk-mā-a-vaṇṭ- ōṭṭiṉ-r-a-? N----- e------- v------- v---- ō---------- N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- v-k-m-k- v-ṇ-i ō-ṭ-ṉ-r-a-? ------------------------------------------ Nīṅkaḷ evvaḷavu vēkamāka vaṇṭi ōṭṭiṉīrkaḷ?
Mennyi ideig repült? நீ-்-----வ-வ-வு -ே--்----்-ீ--க-்? ந------ எ------ ந---- ப----------- ந-ங-க-் எ-்-ள-ு ந-ர-் ப-ந-த-ர-க-்- ---------------------------------- நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? 0
N--ka---v--ḷ--- nēram p--a-tīr-a-? N----- e------- n---- p----------- N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- n-r-m p-ṟ-n-ī-k-ḷ- ---------------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu nēram paṟantīrkaḷ?
Milyen magasra ugrott? ந-ங்க----வ-வள-- --ரம--கு-ித்தீர்-ள-? ந------ எ------ உ---- க------------- ந-ங-க-் எ-்-ள-ு உ-ர-் க-த-த-த-ர-க-்- ------------------------------------ நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? 0
Nī---- -v---avu-u----- kut-t--r--ḷ? N----- e------- u----- k----------- N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- u-a-a- k-t-t-ī-k-ḷ- ----------------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu uyaram kutittīrkaḷ?

Az afrikai nyelvek

Afrikában nagyon sok különböző nyelven beszélnek. Egyik kontinensen sincs annyi nyelv mint Afrikában. Az afrikai nyelvek sokszínűsége lenyűgöző. Úgy vélik, körülbelül 2000 afrikai nyelv létezik. Ezek a nyelvek azonban nem mind hasonlítanak egymásra! Sőt, épp ellenkezőleg - sokszor egészen különbözőek! Az afrikai nyelvek négy nyelvcsaládhoz tartoznak. Némely afrikai nyelv világviszonylatban egyedülálló jellegzetességgel rendelkezik. Léteznek például olyan hangok, melyeket külföldiek nem képesen kiejteni. Az országhatárok Afrikában nem mindig azonosan a nyelvi határokkal. Némely területen nagyon sok nyelvet beszélnek. Tanzániában például mind a négy nyelvcsaládból találunk nyelvet. Az afrikai nyelvek között kivételt képez az Afrikaans. Ez a nyelv a gyarmatosítás idején alakult ki. Akkoriban a különböző kontinensekről érkező emberek találkoztak egymással. Afrikából, Európából és Ázsiából jöttek. Ezáltal a találkozás által kialakult egy új nyelv. Afrikaans-ban számos nyelv hatásai megtalálhatóak. A holland nyelvvel van azonban a legszorosabb rokonságban. Manapság főleg Dél-Afrikában és Namíbiában beszélik ezt a nyelvet. A legkülönösebb afrikai nyelv a dobnyelv. Dobokkal elvileg mindenféle üzenetet át lehet adni. A nyelvek, amelyeket a dobok segítségével beszélnek, tonális nyelvek. A szavak és szótagok jelentése a hangok magasságától függ. Ez annyit jelent, hogy a hangokat a dobokkal kell utánozni. A doboló nyelvet Afrikában már a gyerekek is megértik. És nagyon hatékony nyelv… 12 kilométer távolságban is lehet hallani a dobolást!