Kifejezéstár

hu Évszakok és időjárás   »   ta பருவ காலமும் வானிலையும்

16 [tizenhat]

Évszakok és időjárás

Évszakok és időjárás

16 [பதினாறு]

16 [Patiṉāṟu]

பருவ காலமும் வானிலையும்

[paruva kālamum vāṉilaiyum]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar tamil Lejátszás Több
Ezek az évszakok: இவ-க----ர---ால---ள-. இ___ ப________ இ-ை-ள- ப-ு-க-ல-்-ள-. -------------------- இவைகள் பருவகாலங்கள். 0
iv-i--ḷ-p-ru-ak--a-k--. i______ p______________ i-a-k-ḷ p-r-v-k-l-ṅ-a-. ----------------------- ivaikaḷ paruvakālaṅkaḷ.
tavasz, nyár, வ---த--லம------க்--லம் வ_____________ வ-ந-த-ா-ம-,-ோ-ை-்-ா-ம- ---------------------- வஸந்தகாலம்,கோடைக்காலம் 0
V---n-akālam-k---i-k--am V_______________________ V-s-n-a-ā-a-,-ō-a-k-ā-a- ------------------------ Vasantakālam,kōṭaikkālam
ősz és tél. இ-ை--த-ர்-க---- ம-்றும- கு----கா---. இ_ உ__ கா__ ம___ கு______ இ-ை உ-ி-் க-ல-் ம-்-ு-் க-ள-ர-க-ல-்- ------------------------------------ இலை உதிர் காலம் மற்றும் குளிர்காலம். 0
il-i -tir--āl-- maṟṟ-m --ḷirk-l-m. i___ u___ k____ m_____ k__________ i-a- u-i- k-l-m m-ṟ-u- k-ḷ-r-ā-a-. ---------------------------------- ilai utir kālam maṟṟum kuḷirkālam.
A nyár forró. கோடை-்காலம- வ--்ப-ா- -ரு-்கும். கோ_____ வெ____ இ_____ க-ட-க-க-ல-் வ-ப-ப-ா- இ-ு-்-ு-்- ------------------------------- கோடைக்காலம் வெப்பமாக இருக்கும். 0
Kō--------m -------k- iru--u-. K__________ v________ i_______ K-ṭ-i-k-l-m v-p-a-ā-a i-u-k-m- ------------------------------ Kōṭaikkālam veppamāka irukkum.
Nyáron süt a nap. கோ-ை-்-ா--்தி---சூர-ய-்--ி-கா-----ிற--். கோ_______ சூ___ பி________ க-ட-க-க-ல-்-ி-் ச-ர-ய-் ப-ர-ா-ி-்-ி-ா-்- ---------------------------------------- கோடைக்காலத்தில் சூரியன் பிரகாசிக்கிறான். 0
Kō-a--kā---til -ūr---ṉ---r------k-ṟā-. K_____________ c______ p______________ K-ṭ-i-k-l-t-i- c-r-y-ṉ p-r-k-c-k-i-ā-. -------------------------------------- Kōṭaikkālattil cūriyaṉ pirakācikkiṟāṉ.
Nyáron szeretünk sétálni. கோ-ைக-காலத்-ில---ம-்-- -ட-்க-----ல்லுத-் மி--ும் -ி---்--். கோ_______ ந___ ந____ செ____ மி___ வி_____ க-ட-க-க-ல-்-ி-் ந-க-க- ந-க-க-் ச-ல-ல-த-் ம-க-ு-் வ-ர-ப-ப-்- ----------------------------------------------------------- கோடைக்காலத்தில் நமக்கு நடக்கச் செல்லுதல் மிகவும் விருப்பம். 0
K---ikk-l--til nam--k- --ṭ-kk-- -e--uta--mikavu- vir--pa-. K_____________ n______ n_______ c_______ m______ v________ K-ṭ-i-k-l-t-i- n-m-k-u n-ṭ-k-a- c-l-u-a- m-k-v-m v-r-p-a-. ---------------------------------------------------------- Kōṭaikkālattil namakku naṭakkac cellutal mikavum viruppam.
A tél hideg. க--ி-்க-ல-- -ுள---ச்-ி-ா--இரு-்--ம். கு_____ கு______ இ_____ க-ள-ர-க-ல-் க-ள-ர-ச-ச-ய-க இ-ு-்-ு-்- ------------------------------------ குளிர்காலம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். 0
K--irk--am-kuḷi-c---ā-a------u-. K_________ k___________ i_______ K-ḷ-r-ā-a- k-ḷ-r-c-y-k- i-u-k-m- -------------------------------- Kuḷirkālam kuḷircciyāka irukkum.
Télen havazik, vagy az eső esik. கு----க-----ி-் -ன- அல்--ு மழை ---்யல---. கு_______ ப_ அ___ ம_ பெ_____ க-ள-ர-க-ல-்-ி-் ப-ி அ-்-த- ம-ை ப-ய-ய-ா-்- ----------------------------------------- குளிர்காலத்தில் பனி அல்லது மழை பெய்யலாம். 0
Ku--r-ā--t--l --ṉ--all----m-ḻ-i pey-a-ām. K____________ p___ a_____ m____ p________ K-ḷ-r-ā-a-t-l p-ṉ- a-l-t- m-ḻ-i p-y-a-ā-. ----------------------------------------- Kuḷirkālattil paṉi allatu maḻai peyyalām.
Télen szívesen maradunk otthon. குளிர்-ால-்-ில- நமக்-ு-மனைய--- தங்குவது விரு----். கு_______ ந___ ம___ த____ வி_____ க-ள-ர-க-ல-்-ி-் ந-க-க- ம-ை-ி-் த-்-ு-த- வ-ர-ப-ப-்- -------------------------------------------------- குளிர்காலத்தில் நமக்கு மனையில் தங்குவது விருப்பம். 0
K-ḷir-ā-attil---ma--u -a-a-yi- -aṅ-u-at- vi-u-pam. K____________ n______ m_______ t________ v________ K-ḷ-r-ā-a-t-l n-m-k-u m-ṉ-i-i- t-ṅ-u-a-u v-r-p-a-. -------------------------------------------------- Kuḷirkālattil namakku maṉaiyil taṅkuvatu viruppam.
Hideg van. க--ிராக-இ-----ிறத-. கு___ இ______ க-ள-ர-க இ-ு-்-ி-த-. ------------------- குளிராக இருக்கிறது. 0
Ku----ka----k---a-u. K_______ i__________ K-ḷ-r-k- i-u-k-ṟ-t-. -------------------- Kuḷirāka irukkiṟatu.
Esik az eső. ம-ை -ெ-்---து. ம_ பெ_____ ம-ை ப-ய-க-ற-ு- -------------- மழை பெய்கிறது. 0
M-ḻ-- pey-iṟa--. M____ p_________ M-ḻ-i p-y-i-a-u- ---------------- Maḻai peykiṟatu.
Szeles idő van. க-ற்று வீசி அட--்-ிற--. கா__ வீ_ அ______ க-ற-ற- வ-ச- அ-ி-்-ி-த-. ----------------------- காற்று வீசி அடிக்கிறது. 0
K---u--īci aṭ-kk-----. K____ v___ a__________ K-ṟ-u v-c- a-i-k-ṟ-t-. ---------------------- Kāṟṟu vīci aṭikkiṟatu.
Meleg van. வெப்--ா- இ-ுக-கிற--. வெ____ இ______ வ-ப-ப-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------- வெப்பமாக இருக்கிறது. 0
V-------a---ukk-ṟa--. V________ i__________ V-p-a-ā-a i-u-k-ṟ-t-. --------------------- Veppamāka irukkiṟatu.
Napos idő van. வெய---லடிக-கிறத-. வெ_________ வ-ய-ய-ல-ி-்-ி-த-. ----------------- வெய்யிலடிக்கிறது. 0
Ve-yi-a-ik-i---u. V________________ V-y-i-a-i-k-ṟ-t-. ----------------- Veyyilaṭikkiṟatu.
Derült idő van. வெப்-ம--ம---ா--இ---்க-ற-ு. வெ___ மி___ இ______ வ-ப-ப-் ம-த-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------------- வெப்பம் மிதமாக இருக்கிறது. 0
V-p-a- mitam-ka-iru---ṟat-. V_____ m_______ i__________ V-p-a- m-t-m-k- i-u-k-ṟ-t-. --------------------------- Veppam mitamāka irukkiṟatu.
Milyen ma az idő? இன--ு-பரு-ந--ை--ப்ப-ி உ--ள--? இ__ ப____ எ___ உ____ இ-்-ு ப-ு-ந-ல- எ-்-ட- உ-்-த-? ----------------------------- இன்று பருவநிலை எப்படி உள்ளது? 0
I--u paruvani-ai-e-pa-i ---at-? I___ p__________ e_____ u______ I-ṟ- p-r-v-n-l-i e-p-ṭ- u-ḷ-t-? ------------------------------- Iṉṟu paruvanilai eppaṭi uḷḷatu?
Ma hideg van. இன-று க-ளி-ாக-உ-்ள--. இ__ கு___ உ____ இ-்-ு க-ள-ர-க உ-்-த-. --------------------- இன்று குளிராக உள்ளது. 0
I-ṟu---ḷirāk---ḷḷ---. I___ k_______ u______ I-ṟ- k-ḷ-r-k- u-ḷ-t-. --------------------- Iṉṟu kuḷirāka uḷḷatu.
Ma meleg van. இ-்று-வ--்---- --்ளத-. இ__ வெ____ உ____ இ-்-ு வ-ப-ப-ா- உ-்-த-. ---------------------- இன்று வெப்பமாக உள்ளது. 0
I--u-v--pamāka u--a--. I___ v________ u______ I-ṟ- v-p-a-ā-a u-ḷ-t-. ---------------------- Iṉṟu veppamāka uḷḷatu.

Tanulás és érzelmek

Örömmel tölt el minket, amennyiben képesek vagyunk idegen nyelven beszélgetni. Büszkék vagyunk magunkra és a fejlődésünkre. Ha viszont elmaradnak a sikerélmények, akkor bosszúsak és csalódottak vagyunk. A tanuláshoz tehát különböző érzelmek kapcsolódnak. Új keletű kutatások további érdekes eredményekkel szolgálnak. Megmutatják, hogy az érzelmek már a tanulás során is fontos szerepet játszanak. Ugyanis az érzelmeink hatással vannak a tanulási sikereinkre. Agyunk számára a tanulás mindig egy feladat. És ezt a feladatot meg akarja oldani. Az, hogy ez sikerül-e, az érzelmeinktől függ. Ha el hisszük hogy megtudjuk oldani a feladatot, akkor magabiztosak vagyunk. Ez az érzelmi stabilitás segít a tanulásban. A pozitív gondolkodás segíti intellektuális képességeinket. Stressz hatása alatt viszont sokkal rosszabbul megy a tanulás. Kételyek és aggodalmak megakadályozzák a jó teljesítményt. Kifejezetten rosszul tanulunk ha félünk. Ebben az esetben az agyunk nagyon rosszul képes új tartalmak befogadására. Ezért fontos, hogy tanulás közben mindig motiváltak legyünk. Az érzelmek tehát hatással vannak a tanulásra. De a tanulás is befolyásolja az érzelmeinket! Az agynak azon részei, melyek a tényeket dolgozzák fel, felelősek az érzelmek feldolgozásáért is. Így a tanulás boldoggá tehet és aki boldog, hatékonyabban tanul. Természetesen a tanulás nem mindig szórakozás, néha nehézkes is lehet. Ezért mindig kis célokat kell kitűzni magunk elé. Így nem terheljük túl az agyunkat. És biztosítjuk magunknak, hogy elvárásainknak meg tudunk felelni. A sikerünk így olyan jutalom, mely ismét motivál minket. Tehát: Tanuljon - és mosolyogjon közben!