адыгабзэ » финыбз   ЦIыфхэр


1 [зы]

ЦIыфхэр

-

1 [yksi]

Henkilöitä

1 [зы]

ЦIыфхэр

-

1 [yksi]

Henkilöitä

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
сэ mi-ä
сэррэ оррэ mi-- j- s--ä
тэ титIо me m------t
   
ар (хъулъфыгъ) hän
аррэ (хъулъфыгъ) аррэ (бзылъфыгъ) hä- j- h-n
ахэр тIури he m------t
   
хъулъфыгъ mi-s
бзылъфыгъ na---n
сабый la--i
   
унагъо pe--e
сиунагъо mi--- p------i
Сиунагъо мыщ щыI. Mi--- p------- o- t-----.
   
Сэ мыщ сыщыI. Mi-- o--- t-----.
О мыщ ущыI. Si-- o--- t-----.
Ар (хъулъфыгъ) мыщ щыI ыкIи ар (бзылъфыгъ) мыщ щыI. Hä- o- t----- j- h-- o- t-----.
   
Тэ мыщ тыщыI. Me o----- t-----.
Шъо мыщ шъущыI. Te o----- t-----.
Ахэр зэкIэ мыщ щыIэх. He o--- k----- t-----.