адыгабзэ » финыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [viisi]

Maita ja kieliä

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [viisi]

Maita ja kieliä

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Джон Лондон щыщ. Jo-- o- L--------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- s-------- I---------------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Hä- p---- e--------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- o- M---------.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- s-------- E---------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Hä- p---- e-------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- j- M----- o--- B----------.
Берлин Германием щыI. Be------ s-------- S-------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Pu------- t- m------- s-----?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- o- p----------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- j- B------- o--- m--- p------------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Pä---------- o--- s----- j- m-------.
   
Франциер Европэм щыI. Ra---- s-------- E---------.
Мысыр Африкэм щыI. Eg---- s-------- A--------.
Япониер Азием щыI. Ja---- s-------- A-------.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- s-------- P-----------------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- s-------- K---------------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------ s-------- E---------------.