адыгабзэ » финыбз   Лэжьэн / Iоф шIэн


55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [viisikymmentäviisi]

Työskennellä / tehdä töitä

55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [viisikymmentäviisi]

Työskennellä / tehdä töitä

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Сыд уисэнэхьатэу улажьэрэ? Mi-- t----- t--------?
Сишъхьагъусэ (силI) исэнэхьаткIэ врач. Mi----- o- l------.
Сэ сымедсестра, ныкъо-Iахьэу сэлажьэ. Mi-- t----------- o------------- s---------------.
   
Бэ темышIэу пенсием тыкIощт. Pi-- s----- e-------.
ХэбзэIахьэр иныIо. Mu--- v---- o--- k-------.
Медицинэ страховкэри бащэ. Ja s------------- o- k-----.
   
Сыд сэнэхьат къыхэпхымэ пшIоигъу? Mi--- s--- h----- j----- t----?
Сэ инженер сыхъу сшIоигъу. Ha---- t---- i-----------.
Сэ университетым сыщеджэнэу сыфай. Ha---- o-------- y-----------.
   
Сэ сыстажёр. Ol-- h------------.
Сэ къэзлэжьрэр бэп. En t----- p-----.
Практикэр IэкIыбым щысэхьы. Mi----- o- t------------- u---------.
   
Мыр тиIэшъхьэтет. Tu- o- p-----.
IофшIэгъу дэгъухэр сиIэх. Mi----- o- m------ t-----------.
Щэджэгъуашхэм ренэу шхапIэм тызэдэкIох. Lo---------- k----- a--- r---------.
   
Сэ IофшIэн сылъэхъу. Et--- t---------.
Илъэс хъугъэ IофшIэн зысымыгъотрэр. Ol-- o---- t--------- j- v-----.
IофшIэнынчъэу мы къэралыгъом исыр бэ дэд. Tä--- m----- o- l---- m---- t-------.