адыгабзэ » финыбз   Тхьамафэм имафэхэр


9 [бгъу]

Тхьамафэм имафэхэр

-

9 [yhdeksän]

Viikonpäivät

9 [бгъу]

Тхьамафэм имафэхэр

-

9 [yhdeksän]

Viikonpäivät

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Блыпэ ma------i
Гъубдж ti----i
Бэрэскэжъый ke--------o
   
Мэфэку to----i
Бэрэскэшху pe------i
Шэмбэт la-----i
   
Тхьаумаф su------i
Тхьамафэ vi---o
Блыпэм щыублагъэу тхьаумафэм нэс. ma---------- s----------n
   
Апэрэ мафэр – блыпэ. En--------- p---- o- m--------.
ЯтIонэрэ мафэр – гъубдж. To---- p---- o- t------.
Ящэнэрэ мафэр – бэрэскэжъый. Ko---- p---- o- k----------.
   
ЯплIэнэрэ мафэр – мэфэку. Ne---- p---- o- t------.
Ятфэнэрэ мафэр – бэрэскэшху. Vi---- p---- o- p--------.
Яхэнэрэ мафэр – шэмбэт. Ku---- p---- o- l-------.
   
Яблэнэрэ мафэр – тхьаумаф. Se------- p---- o- s--------.
Тхьамафэр мэфиблэу зэхэт. Vi------ o- s-------- p-----.
Тэ мэфитф ныIэп тызылажьэрэр. Te---- t---- v---- p----- v-------.