Phrasebook

tl Mga numero   »   kn ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

7 [pito]

Mga numero

Mga numero

೭ [ಏಳು]

7 [Ēḷu]

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

[saṅkhyegaḷu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Magbibilang ako: ನ-ನು---ಿ-ುತ್--ನ-. ನಾ_ ಎ______ ನ-ನ- ಎ-ಿ-ು-್-ೇ-ೆ- ----------------- ನಾನು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. 0
nān---ṇ-su-tē-e. n___ e__________ n-n- e-i-u-t-n-. ---------------- nānu eṇisuttēne.
isa, dalawa, tatlo ಒಂ--,-ಎ-ಡ-, --ರು. ಒಂ__ ಎ___ ಮೂ__ ಒ-ದ-, ಎ-ಡ-, ಮ-ರ-. ----------------- ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು. 0
O---- -ra-u, --r-. O____ e_____ m____ O-d-, e-a-u- m-r-. ------------------ Ondu, eraḍu, mūru.
Magbibilang ako hanggang tatlo. ನಾ-ು -ೂರ-ವರೆಗೆ -ಣಿಸ-ತ-----. ನಾ_ ಮೂ_____ ಎ______ ನ-ನ- ಮ-ರ-ವ-ೆ-ೆ ಎ-ಿ-ು-್-ೇ-ೆ- --------------------------- ನಾನು ಮೂರರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. 0
N-nu-m-ra---a---- e----t----. N___ m___________ e__________ N-n- m-r-r-v-r-g- e-i-u-t-n-. ----------------------------- Nānu mūraravarege eṇisuttēne.
Patuloy akong magbibilang: ನಾನ- -ಣ-ಕ- ಮ--ದುವ-ಿಸ--್-ೇ-ೆ. ನಾ_ ಎ__ ಮುಂ________ ನ-ನ- ಎ-ಿ-ೆ ಮ-ಂ-ು-ರ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ---------------------------- ನಾನು ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. 0
N-nu eṇik--mu--uvar-s--tē-e. N___ e____ m________________ N-n- e-i-e m-n-u-a-i-u-t-n-. ---------------------------- Nānu eṇike munduvarisuttēne.
apat, lima, anim, ನ-ಲ್ಕು--ಐದ-, --ು. ನಾ___ ಐ__ ಆ__ ನ-ಲ-ಕ-, ಐ-ು- ಆ-ು- ----------------- ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು. 0
N--k-------, -ru. N_____ a____ ā___ N-l-u- a-d-, ā-u- ----------------- Nālku, aidu, āru.
pito, walo, siyam ಏಳ-,--ಂಟು- --ಬತ್-ು ಏ__ ಎಂ__ ಒಂ___ ಏ-ು- ಎ-ಟ-, ಒ-ಬ-್-ು ------------------ ಏಳು, ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು 0
Ē--,--ṇ--- -mbat-u Ē___ e____ o______ Ē-u- e-ṭ-, o-b-t-u ------------------ Ēḷu, eṇṭu, ombattu
Magbibilang ako. ನ-ನ----ಿಸು-್ತೇನೆ. ನಾ_ ಎ______ ನ-ನ- ಎ-ಿ-ು-್-ೇ-ೆ- ----------------- ನಾನು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. 0
nā-u-e-i-uttē--. n___ e__________ n-n- e-i-u-t-n-. ---------------- nānu eṇisuttēne.
Magbibilang ka. ನ--ು-ಎ---ು--ತೀ-. ನೀ_ ಎ______ ನ-ನ- ಎ-ಿ-ು-್-ೀ-. ---------------- ನೀನು ಎಣಿಸುತ್ತೀಯ. 0
N-nu -ṇi--tt---. N___ e__________ N-n- e-i-u-t-y-. ---------------- Nīnu eṇisuttīya.
Magbibilang siya. ಅ-ನು--ಣಿ--ತ-ತಾನೆ. ಅ__ ಎ______ ಅ-ನ- ಎ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- ----------------- ಅವನು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
Av-n- -----tt-ne. A____ e__________ A-a-u e-i-u-t-n-. ----------------- Avanu eṇisuttāne.
Isa. Ang una. ಒಂ-ು- ಮೊ---ೆ--ು ಒಂ__ ಮೊ_____ ಒ-ದ-. ಮ-ದ-ನ-ಯ-ು --------------- ಒಂದು. ಮೊದಲನೆಯದು 0
Ond-.-Mod--aneyadu O____ M___________ O-d-. M-d-l-n-y-d- ------------------ Ondu. Modalaneyadu
Dalawa. Ang pangalawa. ಎ-ಡು--ಎರ-ನ--ದು. ಎ___ ಎ______ ಎ-ಡ-. ಎ-ಡ-ೆ-ದ-. --------------- ಎರಡು. ಎರಡನೆಯದು. 0
e-a-u.----ḍ-neya--. e_____ E___________ e-a-u- E-a-a-e-a-u- ------------------- eraḍu. Eraḍaneyadu.
Tatlo. Ang pangatlo. ಮ-ರ-- -ೂರನ--ದು. ಮೂ__ ಮೂ_____ ಮ-ರ-, ಮ-ರ-ೆ-ದ-. --------------- ಮೂರು, ಮೂರನೆಯದು. 0
Mū--, m-ra------. M____ m__________ M-r-, m-r-n-y-d-. ----------------- Mūru, mūraneyadu.
Apat. Ang pang-apat. ನ-ಲ-ಕ-- ----ಕ-ೆಯ--. ನಾ___ ನಾ______ ನ-ಲ-ಕ-, ನ-ಲ-ಕ-ೆ-ದ-. ------------------- ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕನೆಯದು. 0
N-l-u- ---ka---adu. N_____ n___________ N-l-u- n-l-a-e-a-u- ------------------- Nālku, nālkaneyadu.
Lima. Ang panglima. ಐದು- ಐದ-ೆಯ--. ಐ__ ಐ_____ ಐ-ು- ಐ-ನ-ಯ-ು- ------------- ಐದು, ಐದನೆಯದು. 0
Ai--, a---n-y-d-. A____ a__________ A-d-, a-d-n-y-d-. ----------------- Aidu, aidaneyadu.
Anim. Ang pang-anim. ಆ--- ಆರ-----. ಆ__ ಆ_____ ಆ-ು- ಆ-ನ-ಯ-ು- ------------- ಆರು, ಆರನೆಯದು. 0
Ār-,-ār--ey-d-. Ā___ ā_________ Ā-u- ā-a-e-a-u- --------------- Āru, āraneyadu.
Pito. Ang pangpito ಏಳ----ಳನೆಯದು. ಏ__ ಏ_____ ಏ-ು- ಏ-ನ-ಯ-ು- ------------- ಏಳು, ಏಳನೆಯದು. 0
Ēḷ---ē----y---. Ē___ ē_________ Ē-u- ē-a-e-a-u- --------------- Ēḷu, ēḷaneyadu.
Walo. Ang pangwalo. ಎ-ಟು---ಂ-ನೆಯದು. ಎಂ__ ಎಂ_____ ಎ-ಟ-, ಎ-ಟ-ೆ-ದ-. --------------- ಎಂಟು, ಎಂಟನೆಯದು. 0
Eṇ--,-e---n-ya--. E____ e__________ E-ṭ-, e-ṭ-n-y-d-. ----------------- Eṇṭu, eṇṭaneyadu.
Siyam. Ang pangsiyam. ಒ--ತ---,--ಂ-ತ್-ನೆ-ದ-. ಒಂ____ ಒಂ_______ ಒ-ಬ-್-ು- ಒ-ಬ-್-ನ-ಯ-ು- --------------------- ಒಂಬತ್ತು, ಒಂಬತ್ತನೆಯದು. 0
O-ba--u- ombat------du. O_______ o_____________ O-b-t-u- o-b-t-a-e-a-u- ----------------------- Ombattu, ombattaneyadu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -