Phrasebook

tl Numbers   »   no Tall

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [sju]

Tall

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Norwegian Maglaro higit pa
Magbibilang ako: J-- t-l--r: Jeg teller: J-g t-l-e-: ----------- Jeg teller: 0
isa, dalawa, tatlo e-- to,-tre en, to, tre e-, t-, t-e ----------- en, to, tre 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. J---te--e--t-- ---. Jeg teller til tre. J-g t-l-e- t-l t-e- ------------------- Jeg teller til tre. 0
Patuloy akong magbibilang: J-- -e--------e-e. Jeg teller videre. J-g t-l-e- v-d-r-. ------------------ Jeg teller videre. 0
apat, lima, anim, f-r-- f-m, se-s, fire, fem, seks, f-r-, f-m- s-k-, ---------------- fire, fem, seks, 0
pito, walo, siyam sj-,-å------i sju, åtte, ni s-u- å-t-, n- ------------- sju, åtte, ni 0
Magbibilang ako. J-g tel-er. Jeg teller. J-g t-l-e-. ----------- Jeg teller. 0
Magbibilang ka. D- --l-e-. Du teller. D- t-l-e-. ---------- Du teller. 0
Magbibilang siya. Han t----r. Han teller. H-n t-l-e-. ----------- Han teller. 0
Isa. Ang una. En- De--førs-e. En. Den første. E-. D-n f-r-t-. --------------- En. Den første. 0
Dalawa. Ang pangalawa. T-.-D-n-a-dr-. To. Den andre. T-. D-n a-d-e- -------------- To. Den andre. 0
Tatlo. Ang pangatlo. T----D-n-t--dj-. Tre. Den tredje. T-e- D-n t-e-j-. ---------------- Tre. Den tredje. 0
Apat. Ang pang-apat. F-r-- D----jer--. Fire. Den fjerde. F-r-. D-n f-e-d-. ----------------- Fire. Den fjerde. 0
Lima. Ang panglima. Fem.--en f----. Fem. Den femte. F-m- D-n f-m-e- --------------- Fem. Den femte. 0
Anim. Ang pang-anim. Seks----n s-e---. Seks. Den sjette. S-k-. D-n s-e-t-. ----------------- Seks. Den sjette. 0
Pito. Ang pangpito S-u.-D---s-uen--. Sju. Den sjuende. S-u- D-n s-u-n-e- ----------------- Sju. Den sjuende. 0
Walo. Ang pangwalo. Å--e- D-- åt-e---. Åtte. Den åttende. Å-t-. D-n å-t-n-e- ------------------ Åtte. Den åttende. 0
Siyam. Ang pangsiyam. N-. --- -ie-de. Ni. Den niende. N-. D-n n-e-d-. --------------- Ni. Den niende. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -