Phrasebook

tl Numbers   »   da Tal

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [syv]

Tal

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Denmark Maglaro higit pa
Magbibilang ako: Je- t-----: Jeg tæller: 0
isa, dalawa, tatlo en- t-- t-e en, to, tre 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. Je- t----- t-- t--. Jeg tæller til tre. 0
Patuloy akong magbibilang: Je- t----- v-----: Jeg tæller videre: 0
apat, lima, anim, fi--- f--- s---, fire, fem, seks, 0
pito, walo, siyam sy-- o---- ni syv, otte, ni 0
Magbibilang ako. Je- t-----. Jeg tæller. 0
Magbibilang ka. Du t-----. Du tæller. 0
Magbibilang siya. Ha- t-----. Han tæller. 0
Isa. Ang una. En. D-- f-----. En. Den første. 0
Dalawa. Ang pangalawa. To. D-- a----. To. Den anden. 0
Tatlo. Ang pangatlo. Tr-. D-- t-----. Tre. Den tredje. 0
Apat. Ang pang-apat. Fi--. D-- f-----. Fire. Den fjerde. 0
Lima. Ang panglima. Fe-. D-- f----. Fem. Den femte. 0
Anim. Ang pang-anim. Se--. D-- s-----. Seks. Den sjette. 0
Pito. Ang pangpito Sy-. D-- s------. Syv. Den syvende. 0
Walo. Ang pangwalo. Ot--. D-- o------. Otte. Den ottende. 0
Siyam. Ang pangsiyam. Ni. D-- n-----. Ni. Den niende. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -