Phrasebook

tl Numbers   »   hy Numbers

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [յոթ]

7 [yot’]

Numbers

[t’ver]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Magbibilang ako: Ես հ------ ե-: Ես հաշվում եմ: 0
Ye- h------ y-mYes hashvum yem
isa, dalawa, tatlo մե-- ե----- ե--ք մեկ, երկու, երեք 0
me-- y----- y----’mek, yerku, yerek’
Magbibilang ako hanggang tatlo. Ես հ------ ե- մ---- ե----: Ես հաշվում եմ մինչև երեքը: 0
Ye- h------ y-- m-------- y-----yYes hashvum yem minch’yev yerek’y
Patuloy akong magbibilang: Ես շ---------- ե- հ-----: Ես շարունակում եմ հաշվել: 0
Ye- s--------- y-- h-----lYes sharunakum yem hashvel
apat, lima, anim, չո--- հ---- վ-ց չորս, հինգ, վեց 0
ch------ h---- v---’ch’vors, hing, vets’
pito, walo, siyam յո-- ո--- ի-ը յոթ, ութ, ինը 0
yo--- u--- i-yyot’, ut’, iny
Magbibilang ako. Ես հ------ ե-: Ես հաշվում եմ: 0
Ye- h------ y-mYes hashvum yem
Magbibilang ka. Դո- հ------ ե-: Դու հաշվում ես: 0
Du h------ y-sDu hashvum yes
Magbibilang siya. Նա հ------ է: Նա հաշվում է: 0
Na h------ eNa hashvum e
Isa. Ang una. մե-- ա-----ը մեկ- առաջինը 0
me-- a------ymek- arrajiny
Dalawa. Ang pangalawa. եր--- - ե------ը երկու - երկրորդը 0
ye--- - y-------yyerku - yerkrordy
Tatlo. Ang pangatlo. եր-- - ե-----ը երեք - երրորդը 0
ye---- - y------yyerek’ - yerrordy
Apat. Ang pang-apat. չո-- - չ------ը չորս - չորրորդը 0
ch----- - c---------ych’vors - ch’vorrordy
Lima. Ang panglima. հի-- - հ--------ը հինգ - հինգերորդը 0
hi-- - h--------yhing - hingerordy
Anim. Ang pang-anim. վե- - վ-------ը վեց - վեցերորդը 0
ve--- - v----------yvets’ - vets’yerordy
Pito. Ang pangpito յո- - յ-------ը յոթ - յոթերորդը 0
yo-- - y---------yyot’ - yot’yerordy
Walo. Ang pangwalo. ու- - ո-------ը ութ - ութերորդը 0
ut- - u--------yut’ - ut’yerordy
Siyam. Ang pangsiyam. ին-- ի------ը ինը- իներորդը 0
in-- i------yiny- inerordy

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -