Phrasebook

tl Numbers   »   tr Sayılar

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [yedi]

Sayılar

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Turko Maglaro higit pa
Magbibilang ako: B-n-s------um: Ben sayıyorum: B-n s-y-y-r-m- -------------- Ben sayıyorum: 0
isa, dalawa, tatlo b--,-iki,--ç bir, iki, üç b-r- i-i- ü- ------------ bir, iki, üç 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. Üç--ka--r-say---ru-. Üçe kadar sayıyorum. Ü-e k-d-r s-y-y-r-m- -------------------- Üçe kadar sayıyorum. 0
Patuloy akong magbibilang: S-ymaya----------yoru-: Saymaya devam ediyorum: S-y-a-a d-v-m e-i-o-u-: ----------------------- Saymaya devam ediyorum: 0
apat, lima, anim, d--t--beş- ---ı dört, beş, altı d-r-, b-ş- a-t- --------------- dört, beş, altı 0
pito, walo, siyam y---,-se-i-,----uz yedi, sekiz, dokuz y-d-, s-k-z- d-k-z ------------------ yedi, sekiz, dokuz 0
Magbibilang ako. S-y-yo-u-. Sayıyorum. S-y-y-r-m- ---------- Sayıyorum. 0
Magbibilang ka. S--ı----un. Sayıyorsun. S-y-y-r-u-. ----------- Sayıyorsun. 0
Magbibilang siya. S-yı----(er--k-. Sayıyor (erkek). S-y-y-r (-r-e-)- ---------------- Sayıyor (erkek). 0
Isa. Ang una. Bir.---r----. Bir. Birinci. B-r- B-r-n-i- ------------- Bir. Birinci. 0
Dalawa. Ang pangalawa. İki--İ---c-. İki. İkinci. İ-i- İ-i-c-. ------------ İki. İkinci. 0
Tatlo. Ang pangatlo. Ü-- Ü-ü--ü. Üç. Üçüncü. Ü-. Ü-ü-c-. ----------- Üç. Üçüncü. 0
Apat. Ang pang-apat. D-----Dör-ün-ü. Dört. Dördüncü. D-r-. D-r-ü-c-. --------------- Dört. Dördüncü. 0
Lima. Ang panglima. Be-. Beş---i. Beş. Beşinci. B-ş- B-ş-n-i- ------------- Beş. Beşinci. 0
Anim. Ang pang-anim. A-t-.-Al-ı--ı. Altı. Altıncı. A-t-. A-t-n-ı- -------------- Altı. Altıncı. 0
Pito. Ang pangpito Ye--.-Y-d-nci. Yedi. Yedinci. Y-d-. Y-d-n-i- -------------- Yedi. Yedinci. 0
Walo. Ang pangwalo. S-ki-----ki-in--. Sekiz. Sekizinci. S-k-z- S-k-z-n-i- ----------------- Sekiz. Sekizinci. 0
Siyam. Ang pangsiyam. Doku---Do-u--n-u. Dokuz. Dokuzuncu. D-k-z- D-k-z-n-u- ----------------- Dokuz. Dokuzuncu. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -