Phrasebook

tl Numbers   »   pt Números

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [sete]

Números

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Portuges (PT) Maglaro higit pa
Magbibilang ako: Eu c-n-o: Eu conto: E- c-n-o- --------- Eu conto: 0
isa, dalawa, tatlo u----o-s---rês um, dois, três u-, d-i-, t-ê- -------------- um, dois, três 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. E--co--o-até--rês. Eu conto até três. E- c-n-o a-é t-ê-. ------------------ Eu conto até três. 0
Patuloy akong magbibilang: E---ont-nu- ----n---: Eu continuo a contar: E- c-n-i-u- a c-n-a-: --------------------- Eu continuo a contar: 0
apat, lima, anim, q-------ci-co---eis quatro, cinco, seis q-a-r-, c-n-o- s-i- ------------------- quatro, cinco, seis 0
pito, walo, siyam se-e, oi-o, n-ve sete, oito, nove s-t-, o-t-, n-v- ---------------- sete, oito, nove 0
Magbibilang ako. Eu-c-n--. Eu conto. E- c-n-o- --------- Eu conto. 0
Magbibilang ka. Tu--ont--. Tu contas. T- c-n-a-. ---------- Tu contas. 0
Magbibilang siya. E-e-c-n--. Ele conta. E-e c-n-a- ---------- Ele conta. 0
Isa. Ang una. U------ri----o- /-- p-i--ira. Um. O primeiro. / A primeira. U-. O p-i-e-r-. / A p-i-e-r-. ----------------------------- Um. O primeiro. / A primeira. 0
Dalawa. Ang pangalawa. Do----- -e-u---.-- A-se----a. Dois. O segundo. / A segunda. D-i-. O s-g-n-o- / A s-g-n-a- ----------------------------- Dois. O segundo. / A segunda. 0
Tatlo. Ang pangatlo. Três- O t----ir---/-A -e--e-r-. Três. O terceiro. / A terceira. T-ê-. O t-r-e-r-. / A t-r-e-r-. ------------------------------- Três. O terceiro. / A terceira. 0
Apat. Ang pang-apat. Q----o- - ----to- - ---uarta. Quatro. O quarto. / A quarta. Q-a-r-. O q-a-t-. / A q-a-t-. ----------------------------- Quatro. O quarto. / A quarta. 0
Lima. Ang panglima. C-n-o. - qu--t-. --A q----a. Cinco. O quinto. / A quinta. C-n-o- O q-i-t-. / A q-i-t-. ---------------------------- Cinco. O quinto. / A quinta. 0
Anim. Ang pang-anim. S-i---O--ex--. /-A sext-. Seis. O sexto. / A sexta. S-i-. O s-x-o- / A s-x-a- ------------------------- Seis. O sexto. / A sexta. 0
Pito. Ang pangpito S--e.-O--é--m-. - A sét-ma. Sete. O sétimo. / A sétima. S-t-. O s-t-m-. / A s-t-m-. --------------------------- Sete. O sétimo. / A sétima. 0
Walo. Ang pangwalo. O---. --o---vo- /-A-o----a. Oito. O oitavo. / A oitava. O-t-. O o-t-v-. / A o-t-v-. --------------------------- Oito. O oitavo. / A oitava. 0
Siyam. Ang pangsiyam. N---- O--on-- / ----n-. Nove. O nono. / A nona. N-v-. O n-n-. / A n-n-. ----------------------- Nove. O nono. / A nona. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -