Phrasebook

tl Numbers   »   sv Tal

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [sju]

Tal

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Sweden Maglaro higit pa
Magbibilang ako: Ja- -äk-ar: Jag räknar: J-g r-k-a-: ----------- Jag räknar: 0
isa, dalawa, tatlo ett- --å,---e ett, två, tre e-t- t-å- t-e ------------- ett, två, tre 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. J-- räkna- ---- ---. Jag räknar till tre. J-g r-k-a- t-l- t-e- -------------------- Jag räknar till tre. 0
Patuloy akong magbibilang: Jag-räk--r-vi-ar-: Jag räknar vidare: J-g r-k-a- v-d-r-: ------------------ Jag räknar vidare: 0
apat, lima, anim, fy-a, -e-, s--, fyra, fem, sex, f-r-, f-m- s-x- --------------- fyra, fem, sex, 0
pito, walo, siyam s--- ått-,-n-o sju, åtta, nio s-u- å-t-, n-o -------------- sju, åtta, nio 0
Magbibilang ako. Jag---k--r. Jag räknar. J-g r-k-a-. ----------- Jag räknar. 0
Magbibilang ka. Du-r--nar. Du räknar. D- r-k-a-. ---------- Du räknar. 0
Magbibilang siya. H-n-rä-nar. Han räknar. H-n r-k-a-. ----------- Han räknar. 0
Isa. Ang una. E--.-D-n för-ta. Ett. Den första. E-t- D-n f-r-t-. ---------------- Ett. Den första. 0
Dalawa. Ang pangalawa. T-å.-D-n----r-. Två. Den andra. T-å- D-n a-d-a- --------------- Två. Den andra. 0
Tatlo. Ang pangatlo. Tr-. -en ---dje. Tre. Den tredje. T-e- D-n t-e-j-. ---------------- Tre. Den tredje. 0
Apat. Ang pang-apat. Fy--- -en--j-r-e. Fyra. Den fjärde. F-r-. D-n f-ä-d-. ----------------- Fyra. Den fjärde. 0
Lima. Ang panglima. Fem--D-n-f-mte. Fem. Den femte. F-m- D-n f-m-e- --------------- Fem. Den femte. 0
Anim. Ang pang-anim. Se-- Den--jät-e. Sex. Den sjätte. S-x- D-n s-ä-t-. ---------------- Sex. Den sjätte. 0
Pito. Ang pangpito S----D-- -ju-d-. Sju. Den sjunde. S-u- D-n s-u-d-. ---------------- Sju. Den sjunde. 0
Walo. Ang pangwalo. Å--a- --- -----d-. Åtta. Den åttonde. Å-t-. D-n å-t-n-e- ------------------ Åtta. Den åttonde. 0
Siyam. Ang pangsiyam. N--.-D-n------e. Nio. Den nionde. N-o- D-n n-o-d-. ---------------- Nio. Den nionde. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -