Phrasebook

tl Numbers   »   fr Chiffres

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [sept]

Chiffres

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Pranses Maglaro higit pa
Magbibilang ako: Je co-p--: Je compte: J- c-m-t-: ---------- Je compte: 0
isa, dalawa, tatlo un,-d-u-, -rois un, deux, trois u-, d-u-, t-o-s --------------- un, deux, trois 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. J- com-te-ju--u’- --oi-. Je compte jusqu’à trois. J- c-m-t- j-s-u-à t-o-s- ------------------------ Je compte jusqu’à trois. 0
Patuloy akong magbibilang: J----mp-e--- nouve--: Je compte de nouveau: J- c-m-t- d- n-u-e-u- --------------------- Je compte de nouveau: 0
apat, lima, anim, qu-t--,--i-q----x, quatre, cinq, six, q-a-r-, c-n-, s-x- ------------------ quatre, cinq, six, 0
pito, walo, siyam se--, --it--n-uf sept, huit, neuf s-p-, h-i-, n-u- ---------------- sept, huit, neuf 0
Magbibilang ako. J--c--pt-. Je compte. J- c-m-t-. ---------- Je compte. 0
Magbibilang ka. Tu----p-e-. Tu comptes. T- c-m-t-s- ----------- Tu comptes. 0
Magbibilang siya. I- ----te. Il compte. I- c-m-t-. ---------- Il compte. 0
Isa. Ang una. U-- L- pr--i--. Un. Le premier. U-. L- p-e-i-r- --------------- Un. Le premier. 0
Dalawa. Ang pangalawa. D-ux--L--deuxiè--. Deux. Le deuxième. D-u-. L- d-u-i-m-. ------------------ Deux. Le deuxième. 0
Tatlo. Ang pangatlo. Tr--s- L---r-------. Trois. Le troisième. T-o-s- L- t-o-s-è-e- -------------------- Trois. Le troisième. 0
Apat. Ang pang-apat. Q----e- L- qua-ri--e. Quatre. Le quatrième. Q-a-r-. L- q-a-r-è-e- --------------------- Quatre. Le quatrième. 0
Lima. Ang panglima. Cinq.--- c-nqu--m-. Cinq. Le cinquième. C-n-. L- c-n-u-è-e- ------------------- Cinq. Le cinquième. 0
Anim. Ang pang-anim. Six--L- -ixièm-. Six. Le sixième. S-x- L- s-x-è-e- ---------------- Six. Le sixième. 0
Pito. Ang pangpito Sep-. ---septièm-. Sept. Le septième. S-p-. L- s-p-i-m-. ------------------ Sept. Le septième. 0
Walo. Ang pangwalo. H-it- Le-h--t-è-e. Huit. Le huitième. H-i-. L- h-i-i-m-. ------------------ Huit. Le huitième. 0
Siyam. Ang pangsiyam. N------- ne-vième. Neuf. Le neuvième. N-u-. L- n-u-i-m-. ------------------ Neuf. Le neuvième. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -