Phrasebook

tl Numbers   »   af Getalle

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [sewe]

Getalle

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Afrikaans Maglaro higit pa
Magbibilang ako: Ek -e-: Ek tel: E- t-l- ------- Ek tel: 0
isa, dalawa, tatlo e--- t-e-- d-ie een, twee, drie e-n- t-e-, d-i- --------------- een, twee, drie 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. Ek -e------d-ie. Ek tel tot drie. E- t-l t-t d-i-. ---------------- Ek tel tot drie. 0
Patuloy akong magbibilang: E---e---e----: Ek tel verder: E- t-l v-r-e-: -------------- Ek tel verder: 0
apat, lima, anim, vier---y-,-s--, vier, vyf, ses, v-e-, v-f- s-s- --------------- vier, vyf, ses, 0
pito, walo, siyam s--e,--g-- --ge sewe, agt, nege s-w-, a-t- n-g- --------------- sewe, agt, nege 0
Magbibilang ako. Ek-t--. Ek tel. E- t-l- ------- Ek tel. 0
Magbibilang ka. Jy-tel. Jy tel. J- t-l- ------- Jy tel. 0
Magbibilang siya. Hy---l. Hy tel. H- t-l- ------- Hy tel. 0
Isa. Ang una. Een- Di---er---. Een. Die eerste. E-n- D-e e-r-t-. ---------------- Een. Die eerste. 0
Dalawa. Ang pangalawa. T-ee--D----w-ed-. Twee. Die tweede. T-e-. D-e t-e-d-. ----------------- Twee. Die tweede. 0
Tatlo. Ang pangatlo. D--e- D-- d-rd-. Drie. Die derde. D-i-. D-e d-r-e- ---------------- Drie. Die derde. 0
Apat. Ang pang-apat. V-e---D-----e-de. Vier. Die vierde. V-e-. D-e v-e-d-. ----------------- Vier. Die vierde. 0
Lima. Ang panglima. V-f. --e---f-e. Vyf. Die vyfde. V-f- D-e v-f-e- --------------- Vyf. Die vyfde. 0
Anim. Ang pang-anim. Ses. D-- -e--e. Ses. Die sesde. S-s- D-e s-s-e- --------------- Ses. Die sesde. 0
Pito. Ang pangpito S--e- -i--s-----e. Sewe. Die sewende. S-w-. D-e s-w-n-e- ------------------ Sewe. Die sewende. 0
Walo. Ang pangwalo. A-t----- ---s--. Agt. Die agtste. A-t- D-e a-t-t-. ---------------- Agt. Die agtste. 0
Siyam. Ang pangsiyam. N-g-. Die-neg-nde. Nege. Die negende. N-g-. D-e n-g-n-e- ------------------ Nege. Die negende. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -