Phrasebook

tl Numbers   »   it Numeri

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [sette]

Numeri

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Italyano Maglaro higit pa
Magbibilang ako: I----n--: Io conto: I- c-n-o- --------- Io conto: 0
isa, dalawa, tatlo u--,--u---t-e uno, due, tre u-o- d-e- t-e ------------- uno, due, tre 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. Io co--o --no---tr-. Io conto fino a tre. I- c-n-o f-n- a t-e- -------------------- Io conto fino a tre. 0
Patuloy akong magbibilang: C---i--o-a c--ta-e: Continuo a contare: C-n-i-u- a c-n-a-e- ------------------- Continuo a contare: 0
apat, lima, anim, qu-t-ro- ----u-,--ei, quattro, cinque, sei, q-a-t-o- c-n-u-, s-i- --------------------- quattro, cinque, sei, 0
pito, walo, siyam s-t-----tto- --ve sette, otto, nove s-t-e- o-t-, n-v- ----------------- sette, otto, nove 0
Magbibilang ako. I-----t-. Io conto. I- c-n-o- --------- Io conto. 0
Magbibilang ka. T---o--i. Tu conti. T- c-n-i- --------- Tu conti. 0
Magbibilang siya. L-----nt-. Lui conta. L-i c-n-a- ---------- Lui conta. 0
Isa. Ang una. U-o---l -ri--. Uno. Il primo. U-o- I- p-i-o- -------------- Uno. Il primo. 0
Dalawa. Ang pangalawa. Due- I- --c-nd-. Due. Il secondo. D-e- I- s-c-n-o- ---------------- Due. Il secondo. 0
Tatlo. Ang pangatlo. Tr-- I-----zo. Tre. Il terzo. T-e- I- t-r-o- -------------- Tre. Il terzo. 0
Apat. Ang pang-apat. Qu---ro- -- qu---o. Quattro. Il quarto. Q-a-t-o- I- q-a-t-. ------------------- Quattro. Il quarto. 0
Lima. Ang panglima. C-n---. Il-qu-nto. Cinque. Il quinto. C-n-u-. I- q-i-t-. ------------------ Cinque. Il quinto. 0
Anim. Ang pang-anim. Sei. Il -es--. Sei. Il sesto. S-i- I- s-s-o- -------------- Sei. Il sesto. 0
Pito. Ang pangpito Se-t-.-Il--et-imo. Sette. Il settimo. S-t-e- I- s-t-i-o- ------------------ Sette. Il settimo. 0
Walo. Ang pangwalo. Ot-o. -’-tta-o. Otto. L’ottavo. O-t-. L-o-t-v-. --------------- Otto. L’ottavo. 0
Siyam. Ang pangsiyam. Nov-- ----o-o. Nove. Il nono. N-v-. I- n-n-. -------------- Nove. Il nono. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -