Phrasebook

en giving reasons 3   »   te కారణాలు చెప్పడం 3

77 [seventy-seven]

giving reasons 3

giving reasons 3

77 [డెబ్బై ఏడు]

77 [Ḍebbai ēḍu]

కారణాలు చెప్పడం 3

[Kāraṇālu ceppaḍaṁ 3]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
Why aren’t you eating the cake? మ-ర--కే-- ఎం--క- తి--ం-ే--? మ-ర- క-క- ఎ-ద-క- త-నడ-ల-ద-? మ-ర- క-క- ఎ-ద-క- త-న-ం-ే-ు- --------------------------- మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? 0
Mī-u -ēk en---- --na--nlē-u? Mīru kēk enduku tinaḍanlēdu? M-r- k-k e-d-k- t-n-ḍ-n-ē-u- ---------------------------- Mīru kēk enduku tinaḍanlēdu?
I must lose weight. నేన--బ--వు-త-్గా-ి న-న- బర-వ- తగ-గ-ల- న-న- బ-ు-ు త-్-ా-ి ------------------ నేను బరువు తగ్గాలి 0
N--u----u-u--a--āli Nēnu baruvu taggāli N-n- b-r-v- t-g-ā-i ------------------- Nēnu baruvu taggāli
I’m not eating it because I must lose weight. నేను-బ--వ--తగ్-ా---అ--ుక- --ను కే-- -ిన-ం-ే-ు న-న- బర-వ- తగ-గ-ల- అ-ద-క- న-న- క-క- త-నడ-ల-ద- న-న- బ-ు-ు త-్-ా-ి అ-ద-క- న-న- క-క- త-న-ం-ే-ు --------------------------------------------- నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు 0
Nē-u --r--- -a-g--- -ndu---nēnu-k---t--a----ēdu Nēnu baruvu taggāli andukē nēnu kēk tinaḍanlēdu N-n- b-r-v- t-g-ā-i a-d-k- n-n- k-k t-n-ḍ-n-ē-u ----------------------------------------------- Nēnu baruvu taggāli andukē nēnu kēk tinaḍanlēdu
Why aren’t you drinking the beer? మ--ు బ-ర్-ఎంద-కు-త---ంలే-ు? మ-ర- బ-ర- ఎ-ద-క- త-గడ-ల-ద-? మ-ర- బ-ర- ఎ-ద-క- త-గ-ం-ే-ు- --------------------------- మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? 0
Mīr------en-uku --gaḍa-l-du? Mīru bīr enduku tāgaḍanlēdu? M-r- b-r e-d-k- t-g-ḍ-n-ē-u- ---------------------------- Mīru bīr enduku tāgaḍanlēdu?
I have to drive. న--ు బ--- -ి -డ--లి న-న- బ-డ- న- నడప-ల- న-న- బ-డ- న- న-ప-ల- ------------------- నేను బండి ని నడపాలి 0
Nē-u--aṇḍ------------i Nēnu baṇḍi ni naḍapāli N-n- b-ṇ-i n- n-ḍ-p-l- ---------------------- Nēnu baṇḍi ni naḍapāli
I’m not drinking it because I have to drive. న-న----డ--ని నడ---ి -ం-ు-ే ---ు బ--్ --గడం---ు న-న- బ-డ- న- నడప-ల- అ-ద-క- న-న- బ-ర- త-గడ-ల-ద- న-న- బ-డ- న- న-ప-ల- అ-ద-క- న-న- బ-ర- త-గ-ం-ే-ు ---------------------------------------------- నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు 0
Nē-----ṇḍi n- --ḍapā-i-a--ukē -ē-- -ī--tā----n---u Nēnu baṇḍi ni naḍapāli andukē nēnu bīr tāgaḍanlēdu N-n- b-ṇ-i n- n-ḍ-p-l- a-d-k- n-n- b-r t-g-ḍ-n-ē-u -------------------------------------------------- Nēnu baṇḍi ni naḍapāli andukē nēnu bīr tāgaḍanlēdu
Why aren’t you drinking the coffee? మీరు--ా-- ఎంద-క--త---ం----? మ-ర- క-ఫ- ఎ-ద-క- త-గడ-ల-ద-? మ-ర- క-ఫ- ఎ-ద-క- త-గ-ం-ే-ు- --------------------------- మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? 0
Mīru -ā--- end--- -āga-anlēdu? Mīru kāphī enduku tāgaḍanlēdu? M-r- k-p-ī e-d-k- t-g-ḍ-n-ē-u- ------------------------------ Mīru kāphī enduku tāgaḍanlēdu?
It is cold. అ-----్లగ- ఉ--ి అద- చల-లగ- ఉ-ద- అ-ి చ-్-గ- ఉ-ద- --------------- అది చల్లగా ఉంది 0
A-i---l--gā undi Adi callagā undi A-i c-l-a-ā u-d- ---------------- Adi callagā undi
I’m not drinking it because it is cold. అ-ి చ----ా -ం---అ--ుకే --ను-క-ఫీ-త--డ-ల-దు అద- చల-లగ- ఉ-ద- అ-ద-క- న-న- క-ఫ- త-గడ-ల-ద- అ-ి చ-్-గ- ఉ-ద- అ-ద-క- న-న- క-ఫ- త-గ-ం-ే-ు ------------------------------------------ అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు 0
Adi ----a-----di-a-dukē-n--u-kā-hī-----ḍ-n---u Adi callagā undi andukē nēnu kāphī tāgaḍanlēdu A-i c-l-a-ā u-d- a-d-k- n-n- k-p-ī t-g-ḍ-n-ē-u ---------------------------------------------- Adi callagā undi andukē nēnu kāphī tāgaḍanlēdu
Why aren’t you drinking the tea? మీ-ు ట- ఎ--ు-ు తాగడం-ేద-? మ-ర- ట- ఎ-ద-క- త-గడ-ల-ద-? మ-ర- ట- ఎ-ద-క- త-గ-ం-ే-ు- ------------------------- మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? 0
Mī-u -ī-e-d-k- --g--a-lē-u? Mīru ṭī enduku tāgaḍanlēdu? M-r- ṭ- e-d-k- t-g-ḍ-n-ē-u- --------------------------- Mīru ṭī enduku tāgaḍanlēdu?
I have no sugar. న- --్- చ--క- లేదు న- వద-ద చక-కర ల-ద- న- వ-్- చ-్-ర ల-ద- ------------------ నా వద్ద చక్కర లేదు 0
N- vad-a ca-kara --du Nā vadda cakkara lēdu N- v-d-a c-k-a-a l-d- --------------------- Nā vadda cakkara lēdu
I’m not drinking it because I don’t have any sugar. న--వ-్ద -క-కర లే----ంద-కే-న--- -ీ--ాగడ-ల--ు న- వద-ద చక-కర ల-ద- అ-ద-క- న-న- ట- త-గడ-ల-ద- న- వ-్- చ-్-ర ల-ద- అ-ద-క- న-న- ట- త-గ-ం-ే-ు ------------------------------------------- నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు 0
Nā-vad-a --k-a----ēd--a-du-- --n---ī tāgaḍa--ēdu Nā vadda cakkara lēdu andukē nēnu ṭī tāgaḍanlēdu N- v-d-a c-k-a-a l-d- a-d-k- n-n- ṭ- t-g-ḍ-n-ē-u ------------------------------------------------ Nā vadda cakkara lēdu andukē nēnu ṭī tāgaḍanlēdu
Why aren’t you eating the soup? మ-రు----్--ం---ు -ాగ----దు? మ-ర- స-ప- ఎ-ద-క- త-గడ-ల-ద-? మ-ర- స-ప- ఎ-ద-క- త-గ-ం-ే-ు- --------------------------- మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? 0
Mīru--ū- --d--- -āg-ḍ-nlē-u? Mīru sūp enduku tāgaḍanlēdu? M-r- s-p e-d-k- t-g-ḍ-n-ē-u- ---------------------------- Mīru sūp enduku tāgaḍanlēdu?
I didn’t order it. న-న- -ా---ి--డగ--దు న-న- ద-న-న- అడగల-ద- న-న- ద-న-న- అ-గ-ే-ు ------------------- నేను దాన్ని అడగలేదు 0
Nē---dā--i------l--u Nēnu dānni aḍagalēdu N-n- d-n-i a-a-a-ē-u -------------------- Nēnu dānni aḍagalēdu
I’m not eating it because I didn’t order it. నే---ద-న్ని---గ-ేదు-----కే-న--ు--ూప- తా--ంలే-ు న-న- ద-న-న- అడగల-ద- అ-ద-క- న-న- స-ప- త-గడ-ల-ద- న-న- ద-న-న- అ-గ-ే-ు అ-ద-క- న-న- స-ప- త-గ-ం-ే-ు ---------------------------------------------- నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు 0
N-----ā-n- ---g------a----- -ē-- s-p -āg-ḍ-----u Nēnu dānni aḍagalēdu andukē nēnu sūp tāgaḍanlēdu N-n- d-n-i a-a-a-ē-u a-d-k- n-n- s-p t-g-ḍ-n-ē-u ------------------------------------------------ Nēnu dānni aḍagalēdu andukē nēnu sūp tāgaḍanlēdu
Why don’t you eat the meat? మ-----ాంసం-ఎందుక----న--లే--? మ-ర- మ--స- ఎ-ద-క- త-నడ-ల-ద-? మ-ర- మ-ం-ం ఎ-ద-క- త-న-ం-ే-ు- ---------------------------- మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? 0
Mī-u-m-n----end-ku --n-ḍ-n-ē-u? Mīru mānsaṁ enduku tinaḍanlēdu? M-r- m-n-a- e-d-k- t-n-ḍ-n-ē-u- ------------------------------- Mīru mānsaṁ enduku tinaḍanlēdu?
I am a vegetarian. నే-- -ా---ా-ిని న-న- శ-ఖ-హ-ర-న- న-న- శ-ఖ-హ-ర-న- --------------- నేను శాఖాహారిని 0
N-----ā-h-h-r--i Nēnu śākhāhārini N-n- ś-k-ā-ā-i-i ---------------- Nēnu śākhāhārini
I’m not eating it because I am a vegetarian. నేన--శాఖ-హ--ి-ి---బ-్ట- -ే-ు-మ-ంసం-త--డ-ల-దు న-న- శ-ఖ-హ-ర-న- క-బట-ట- న-న- మ--స- త-నడ-ల-ద- న-న- శ-ఖ-హ-ర-న- క-బ-్-ి న-న- మ-ం-ం త-న-ం-ే-ు -------------------------------------------- నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు 0
Nēnu-ś-k--h-rini-----ṭṭi--ē-u -ā--a- ti---a-lē-u Nēnu śākhāhārini kābaṭṭi nēnu mānsaṁ tinaḍanlēdu N-n- ś-k-ā-ā-i-i k-b-ṭ-i n-n- m-n-a- t-n-ḍ-n-ē-u ------------------------------------------------ Nēnu śākhāhārini kābaṭṭi nēnu mānsaṁ tinaḍanlēdu

Gestures help with the learning of vocabulary

When we learn vocabulary, our brain has a lot of work to do. It must store every new word. But you can support your brain in learning. This is achieved through gestures. Gestures help our memory. It can remember words better if it processes gestures at the same time. A study has clearly proven this. Researchers had test subjects study vocabulary. These words didn't really exist. They belonged to an artificial language. A few words were taught to the test subjects with gestures. That is to say, the test subjects didn't just hear or read the words. Using gestures, they imitated the meaning of the words as well. While they studied, their brain activity was measured. Researchers made an interesting discovery in the process. When the words were learned with gestures, more areas of the brain were active. In addition to the speech center, sensomotoric areas showed activity as well. This additional brain activity influences our memory. In learning with gestures, complex networks form. These networks save the new words in multiple places in the brain. Vocabulary can be processed more efficiently this way. When we want to use certain words our brain finds them faster. They are also stored better. It's important, however, that the gesture is associated with the word. Our brain recognizes when a word and gesture don't go together. The new findings could lead to new teaching methods. Individuals that know little about languages often learn slowly. Perhaps they will learn easier if they imitate the words physically…