Phrasebook

en Subordinate clauses: that 2   »   te సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

92 [ninety-two]

Subordinate clauses: that 2

Subordinate clauses: that 2

92 [తొంభై రెండు]

92 [Tombhai reṇḍu]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

[Sahāyaka upavākyālu: Adi 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
I’m angry that you snore. మ--- గ---కపె--ారన- -ాక- -ోప----ఉం-ి మ-ర- గ-ర-కప-డత-రన- న-క- క-ప-గ- ఉ-ద- మ-ర- గ-ర-క-ె-త-ర-ి న-క- క-ప-గ- ఉ-ద- ----------------------------------- మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది 0
M--- --rukap---t-r-ni-nā-u-k-p---ā-un-i Mīru gurukapeḍatārani nāku kōpaṅgā undi M-r- g-r-k-p-ḍ-t-r-n- n-k- k-p-ṅ-ā u-d- --------------------------------------- Mīru gurukapeḍatārani nāku kōpaṅgā undi
I’m angry that you drink so much beer. మ-రు --లా--క్-ు- బీర- -ా--త-రని న--- -ోపం-- ఉ-ది మ-ర- చ-ల- ఎక-క-వ బ-ర- త-గ-త-రన- న-క- క-ప-గ- ఉ-ద- మ-ర- చ-ల- ఎ-్-ు- బ-ర- త-గ-త-ర-ి న-క- క-ప-గ- ఉ-ద- ------------------------------------------------ మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది 0
Mīru -ālā e-k-va b-r tāgu-ār----n--u------gā-un-i Mīru cālā ekkuva bīr tāgutārani nāku kōpaṅgā undi M-r- c-l- e-k-v- b-r t-g-t-r-n- n-k- k-p-ṅ-ā u-d- ------------------------------------------------- Mīru cālā ekkuva bīr tāgutārani nāku kōpaṅgā undi
I’m angry that you come so late. చ--ా----్--గా----తా----నాక--క--ం-ా ఉ--ి చ-ల- ఆలస-య-గ- వస-త-రన- న-క- క-ప-గ- ఉ-ద- చ-ల- ఆ-స-య-గ- వ-్-ా-న- న-క- క-ప-గ- ఉ-ద- --------------------------------------- చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది 0
C-l- āl---a--ā-va--ā-a-- n--u --pa-g- -ndi Cālā ālasyaṅgā vastārani nāku kōpaṅgā undi C-l- ā-a-y-ṅ-ā v-s-ā-a-i n-k- k-p-ṅ-ā u-d- ------------------------------------------ Cālā ālasyaṅgā vastārani nāku kōpaṅgā undi
I think he needs a doctor. ఆయన-ి ఒ- --క్టర్---సర- ---ని---క--అ-ిప--్--ం-ి ఆయనక- ఒక డ-క-టర- అవసర- ఉ-దన- న-క- అన-ప-స-త--ద- ఆ-న-ి ఒ- డ-క-ట-్ అ-స-ం ఉ-ద-ి న-క- అ-ి-ి-్-ో-ద- ---------------------------------------------- ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది 0
Ā-ana----ka -āk-----vas-r----nda-i -āku -n-p--t-n-i Āyanaki oka ḍākṭar avasaraṁ undani nāku anipistōndi Ā-a-a-i o-a ḍ-k-a- a-a-a-a- u-d-n- n-k- a-i-i-t-n-i --------------------------------------------------- Āyanaki oka ḍākṭar avasaraṁ undani nāku anipistōndi
I think he is ill. ఆ-న ఒ---లో-బాల--ని-న-కు-----ిస్--ంది ఆయన ఒ-ట-ల- బ-ల-దన- న-క- అన-ప-స-త--ద- ఆ-న ఒ-ట-ల- బ-ల-ద-ి న-క- అ-ి-ి-్-ో-ద- ------------------------------------ ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది 0
Āya-a ---l- b-lē-ani--ā-- -n----tōndi Āyana oṇṭlō bālēdani nāku anipistōndi Ā-a-a o-ṭ-ō b-l-d-n- n-k- a-i-i-t-n-i ------------------------------------- Āyana oṇṭlō bālēdani nāku anipistōndi
I think he is sleeping now. ఆయ- -ిద----త-----రని --కు-అనిప-స-త---ి ఆయన న-ద-రప-త-న-న-రన- న-క- అన-ప-స-త--ద- ఆ-న న-ద-ర-ో-ు-్-ా-న- న-క- అ-ి-ి-్-ో-ద- -------------------------------------- ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది 0
Āyana n-dra-ō-u--āra-i --k- -ni-is-ōn-i Āyana nidrapōtunnārani nāku anipistōndi Ā-a-a n-d-a-ō-u-n-r-n- n-k- a-i-i-t-n-i --------------------------------------- Āyana nidrapōtunnārani nāku anipistōndi
We hope that he marries our daughter. ఆ-న మ--అ--మాయ-ని ప--్-ి--ేస-క--టా--- నే---ఆశ--్-ు---ాను ఆయన మన అమ-మ-య-న- ప-ళ-ళ- చ-స-క--ట-రన- న-న- ఆశ-స-త-న-న-న- ఆ-న మ- అ-్-ా-ి-ి ప-ళ-ళ- చ-స-క-ం-ా-న- న-న- ఆ-ి-్-ు-్-ా-ు ------------------------------------------------------- ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను 0
Āy--a-mana--m'mā-i---------c--uk-ṇṭ-ra-i nē-u-ā-i-----ā-u Āyana mana am'māyini peḷḷi cēsukuṇṭārani nēnu āśistunnānu Ā-a-a m-n- a-'-ā-i-i p-ḷ-i c-s-k-ṇ-ā-a-i n-n- ā-i-t-n-ā-u --------------------------------------------------------- Āyana mana am'māyini peḷḷi cēsukuṇṭārani nēnu āśistunnānu
We hope that he has a lot of money. ఆ-న ---ద-చా-------ు-ఉ-ది అ-----ను---ిస్తు-్--ను ఆయన వద-ద చ-ల- డబ-బ- ఉ-ద- అన- న-న- ఆశ-స-త-న-న-న- ఆ-న వ-్- చ-ల- డ-్-ు ఉ-ద- అ-ి న-న- ఆ-ి-్-ు-్-ా-ు ----------------------------------------------- ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను 0
Ā-a-a --d-- c-l--ḍa--u -nd- --i-nēn- --i-tunnā-u Āyana vadda cālā ḍabbu undi ani nēnu āśistunnānu Ā-a-a v-d-a c-l- ḍ-b-u u-d- a-i n-n- ā-i-t-n-ā-u ------------------------------------------------ Āyana vadda cālā ḍabbu undi ani nēnu āśistunnānu
We hope that he is a millionaire. ఆ-న-క-ట-ల-దిపతి---ి--ేను -శ---తు-్--ను ఆయన క-ట-ల-ద-పత- అన- న-న- ఆశ-స-త-న-న-న- ఆ-న క-ట-ల-ద-ప-ి అ-ి న-న- ఆ-ి-్-ు-్-ా-ు -------------------------------------- ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను 0
Āy--a -o-lādi-a-----i --n- -ś--t---ānu Āyana koṭlādipati ani nēnu āśistunnānu Ā-a-a k-ṭ-ā-i-a-i a-i n-n- ā-i-t-n-ā-u -------------------------------------- Āyana koṭlādipati ani nēnu āśistunnānu
I heard that your wife had an accident. మ---ార-యక- ----ా-- --ి----ని--ేను-వి---ా-ు మ- భ-ర-యక- ప-రమ-ద- జర-గ--దన- న-న- వ-న-న-న- మ- భ-ర-య-ి ప-ర-ా-ం జ-ి-ి-ద-ి న-న- వ-న-న-న- ------------------------------------------ మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను 0
Mī -h---a-i -ram-da--jar-gin-a-i -ēn- -----nu Mī bhāryaki pramādaṁ jarigindani nēnu vinnānu M- b-ā-y-k- p-a-ā-a- j-r-g-n-a-i n-n- v-n-ā-u --------------------------------------------- Mī bhāryaki pramādaṁ jarigindani nēnu vinnānu
I heard that she is in the hospital. ఆ-ె----ప---ి---ఉం-న- ---- --న్--ను ఆమ- ఆస-పత-ర-ల- ఉ-దన- న-న- వ-న-న-న- ఆ-ె ఆ-ు-త-ర-ల- ఉ-ద-ి న-న- వ-న-న-న- ---------------------------------- ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను 0
Ām- --upat-ilō---d-ni---nu---n-ā-u Āme āsupatrilō undani nēnu vinnānu Ā-e ā-u-a-r-l- u-d-n- n-n- v-n-ā-u ---------------------------------- Āme āsupatrilō undani nēnu vinnānu
I heard that your car is completely wrecked. మీ ---ు ---్---ా--్వం-- -య-య---ని నే-ు వ-న్-ా-ు మ- క-ర- ప-ర-త-గ- ధ-వ-స- అయ-య--దన- న-న- వ-న-న-న- మ- క-ర- ప-ర-త-గ- ధ-వ-స- అ-్-ి-ద-ి న-న- వ-న-న-న- ----------------------------------------------- మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను 0
M- kā---p--t--- -hv----- ay-in---i -ē-- v---ā-u Mī kāru pūrtigā dhvansaṁ ayyindani nēnu vinnānu M- k-r- p-r-i-ā d-v-n-a- a-y-n-a-i n-n- v-n-ā-u ----------------------------------------------- Mī kāru pūrtigā dhvansaṁ ayyindani nēnu vinnānu
I’m happy that you came. మ-రు వ---ినం-ుకు-నా-ు-చాలా స----ంగ- ఉ--ి మ-ర- వచ-చ-న-ద-క- న-క- చ-ల- స-త-శ-గ- ఉ-ద- మ-ర- వ-్-ి-ం-ు-ు న-క- చ-ల- స-త-శ-గ- ఉ-ద- ---------------------------------------- మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది 0
M-ru--acc-n-----u nāku---l--san-ō-a-gā -ndi Mīru vaccinanduku nāku cālā santōśaṅgā undi M-r- v-c-i-a-d-k- n-k- c-l- s-n-ō-a-g- u-d- ------------------------------------------- Mīru vaccinanduku nāku cālā santōśaṅgā undi
I’m happy that you are interested. మ-క----క--ి ---గ----ు-ు న-కు --ల--స--ో-ం-- ఉ-ది మ-క- ఆసక-త- కల-గ-న-ద-క- న-క- చ-ల- స-త-శ-గ- ఉ-ద- మ-క- ఆ-క-త- క-ి-ి-ం-ు-ు న-క- చ-ల- స-త-శ-గ- ఉ-ద- ----------------------------------------------- మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది 0
M--u -sa-t--k----in-nd----nā-- cā-ā-sant----gā-u-di Mīku āsakti kaliginanduku nāku cālā santōśaṅgā undi M-k- ā-a-t- k-l-g-n-n-u-u n-k- c-l- s-n-ō-a-g- u-d- --------------------------------------------------- Mīku āsakti kaliginanduku nāku cālā santōśaṅgā undi
I’m happy that you want to buy the house. మ-రు-ఇ---- -ొ---న-కున-నందు-- నాక- --ల- స----ం-ా ఉంది మ-ర- ఇల-ల- క-న-లన-క-న-న-ద-క- న-క- చ-ల- స-త-శ-గ- ఉ-ద- మ-ర- ఇ-్-ు క-న-ల-ు-ు-్-ం-ు-ు న-క- చ-ల- స-త-శ-గ- ఉ-ద- ---------------------------------------------------- మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది 0
Mīru--------nāl-n-k---a-d-k- --k- -ā-- san-ō-a--ā -n-i Mīru illu konālanukunnanduku nāku cālā santōśaṅgā undi M-r- i-l- k-n-l-n-k-n-a-d-k- n-k- c-l- s-n-ō-a-g- u-d- ------------------------------------------------------ Mīru illu konālanukunnanduku nāku cālā santōśaṅgā undi
I’m afraid the last bus has already gone. చ-వరి-బ---------క- వెళ-ళ-పో--న---క--న-ను చ-ం-ి--త------ు చ-వర- బస- ఇప-పట-క- వ-ళ-ళ-ప-య-న-ద-క- న-న- చ--త-స-త-న-న-న- చ-వ-ి బ-్ ఇ-్-ట-క- వ-ళ-ళ-ప-య-న-ద-క- న-న- చ-ం-ి-్-ు-్-ా-ు -------------------------------------------------------- చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను 0
Civari---s -ppaṭ-k-----ḷipōyin---u-u n-nu c-nti-tun-ā-u Civari bas ippaṭikē veḷḷipōyinanduku nēnu cintistunnānu C-v-r- b-s i-p-ṭ-k- v-ḷ-i-ō-i-a-d-k- n-n- c-n-i-t-n-ā-u ------------------------------------------------------- Civari bas ippaṭikē veḷḷipōyinanduku nēnu cintistunnānu
I’m afraid we will have to take a taxi. మ-- -క -ాక--- ----క---ల్సి-స---న-నందుక- -ేన- చిం-ిస్-ున-నా-ు మన- ఒక ట-క-స- త-స-క-వ-ల-స-వస-త-న-న-ద-క- న-న- చ--త-స-త-న-న-న- మ-ం ఒ- ట-క-స- త-స-క-వ-ల-స-వ-్-ు-్-ం-ు-ు న-న- చ-ం-ి-్-ు-్-ా-ు ------------------------------------------------------------ మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను 0
Ma-aṁ--k--ṭāk---tī--k--ā------tunna-du-u---nu cin--stu-nā-u Manaṁ oka ṭāksī tīsukōvālsivastunnanduku nēnu cintistunnānu M-n-ṁ o-a ṭ-k-ī t-s-k-v-l-i-a-t-n-a-d-k- n-n- c-n-i-t-n-ā-u ----------------------------------------------------------- Manaṁ oka ṭāksī tīsukōvālsivastunnanduku nēnu cintistunnānu
I’m afraid I have no more money. నా-వ--ద ఇ-క-డ--బు ల--ందు-- -ేను చ-ం-ిస--ు-్నా-ు న- వద-ద ఇ-క డబ-బ- ల-న-ద-క- న-న- చ--త-స-త-న-న-న- న- వ-్- ఇ-క డ-్-ు ల-న-ద-క- న-న- చ-ం-ి-్-ు-్-ా-ు ----------------------------------------------- నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను 0
Nā-v---a---ka ḍ-bb- lē-an-u-- ---------i-tunn--u Nā vadda iṅka ḍabbu lēnanduku nēnu cintistunnānu N- v-d-a i-k- ḍ-b-u l-n-n-u-u n-n- c-n-i-t-n-ā-u ------------------------------------------------ Nā vadda iṅka ḍabbu lēnanduku nēnu cintistunnānu

From gestures to speech

When we speak or listen, our brain has a lot to do. It has to process the linguistic signals. Gestures and symbols are linguistic signals too. They existed even before human speech. Some symbols are understood in all cultures. Others have to be learned. They can't be understood just by looking at them. Gestures and symbols are processed like speech. And they are processed in the same area of the brain! A new study has proven this. Researchers tested several test subjects. These test subjects had to view various video clips. While they were watching the clips, their brain activity was measured. In one group, the clips expressed various things. These occurred through movements, symbols and speech. The other test group watched different video clips. These videos were nonsense clips. Speech, gestures and symbols didn't exist. They had no meaning. In the measurements, the researchers saw what was processed where. They could compare the brain activity of the test subjects. Everything that had meaning was analyzed in the same area. The results of this experiment are very interesting. They show how our brain has learned language over time. At first, man communicated with gestures. Later he developed a language. The brain had to learn, therefore, to process speech like gestures. And evidently it simply updated the old version …