Phrasebook

en In the city   »   te పట్టణంలో

25 [twenty-five]

In the city

In the city

25 [ఇరవై ఐదు]

25 [Iravai aidu]

పట్టణంలో

[Paṭṭaṇanlō]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
I would like to go to the station. న-ను -్టేష-్--------ళాలి న-న- స-ట-షన- క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- స-ట-ష-్ క- వ-ళ-ళ-ల- ------------------------ నేను స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి 0
N--u sṭ--an-ki ---ḷā-i Nēnu sṭēṣan ki veḷḷāli N-n- s-ē-a- k- v-ḷ-ā-i ---------------------- Nēnu sṭēṣan ki veḷḷāli
I would like to go to the airport. నే-- వ--ాన---రయానికి వ-ళ--ా-ి న-న- వ-మ-న-శ-రయ-న-క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- వ-మ-న-శ-ర-ా-ి-ి వ-ళ-ళ-ల- ----------------------------- నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి 0
Nēn--v--ān--ray-n-ki veḷḷ--i Nēnu vimānāśrayāniki veḷḷāli N-n- v-m-n-ś-a-ā-i-i v-ḷ-ā-i ---------------------------- Nēnu vimānāśrayāniki veḷḷāli
I would like to go to the city centre / center (am.). నేన--స--ీ--ెంట-- -- వె-్---ి న-న- స-ట- స--టర- క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- స-ట- స-ం-ర- క- వ-ళ-ళ-ల- ---------------------------- నేను సిటీ సెంటర్ కి వెళ్ళాలి 0
Nē-u---ṭ- -eṇṭar k- veḷ---i Nēnu siṭī seṇṭar ki veḷḷāli N-n- s-ṭ- s-ṇ-a- k- v-ḷ-ā-i --------------------------- Nēnu siṭī seṇṭar ki veḷḷāli
How do I get to the station? నే-- ---ే--్ కి-ఎల- వె-్ళ--ి? న-న- స-ట-షన- క- ఎల- వ-ళ-ళ-ల-? న-న- స-ట-ష-్ క- ఎ-ా వ-ళ-ళ-ల-? ----------------------------- నేను స్టేషన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి? 0
Nēnu sṭēṣan-k- e-----ḷḷ-l-? Nēnu sṭēṣan ki elā veḷḷāli? N-n- s-ē-a- k- e-ā v-ḷ-ā-i- --------------------------- Nēnu sṭēṣan ki elā veḷḷāli?
How do I get to the airport? నేను--ిమాన-శ-ర----కి ఎలా వ-ళ-ళ-లి? న-న- వ-మ-న-శ-రయ-న-క- ఎల- వ-ళ-ళ-ల-? న-న- వ-మ-న-శ-ర-ా-ి-ి ఎ-ా వ-ళ-ళ-ల-? ---------------------------------- నేను విమానాశ్రయానికి ఎలా వెళ్ళాలి? 0
N----vimā---ray-ni-i -------ḷ---? Nēnu vimānāśrayāniki elā veḷḷāli? N-n- v-m-n-ś-a-ā-i-i e-ā v-ḷ-ā-i- --------------------------------- Nēnu vimānāśrayāniki elā veḷḷāli?
How do I get to the city centre / center (am.)? న-న--ప--నాన--ి-ఎ-ా వెళ--ాలి? న-న- పట-న-న-క- ఎల- వ-ళ-ళ-ల-? న-న- ప-్-ా-ి-ి ఎ-ా వ-ళ-ళ-ల-? ---------------------------- నేను పట్నానికి ఎలా వెళ్ళాలి? 0
N-n--p-ṭn--i-- --ā--eḷ-āli? Nēnu paṭnāniki elā veḷḷāli? N-n- p-ṭ-ā-i-i e-ā v-ḷ-ā-i- --------------------------- Nēnu paṭnāniki elā veḷḷāli?
I need a taxi. న-కు -క టా--స- -ా---ి న-క- ఒక ట-క-స- క-వ-ల- న-క- ఒ- ట-క-స- క-వ-ల- --------------------- నాకు ఒక టాక్సీ కావాలి 0
N-k- oka----sī -āv--i Nāku oka ṭāksī kāvāli N-k- o-a ṭ-k-ī k-v-l- --------------------- Nāku oka ṭāksī kāvāli
I need a city map. న--ు----ట-- ---్- ఒ--ప-ము-కావా-ి న-క- పట-టణ- య-క-క ఒక పటమ- క-వ-ల- న-క- ప-్-ణ- య-క-క ఒ- ప-మ- క-వ-ల- -------------------------------- నాకు పట్టణం యొక్క ఒక పటము కావాలి 0
N--u---ṭṭaṇa- y---------p-ṭ-m--k-v--i Nāku paṭṭaṇaṁ yokka oka paṭamu kāvāli N-k- p-ṭ-a-a- y-k-a o-a p-ṭ-m- k-v-l- ------------------------------------- Nāku paṭṭaṇaṁ yokka oka paṭamu kāvāli
I need a hotel. నా-ు ఒక హ--ల- --వ-లి న-క- ఒక హ-టల- క-వ-ల- న-క- ఒ- హ-ట-్ క-వ-ల- -------------------- నాకు ఒక హోటల్ కావాలి 0
N--- ok--hō-al k-vā-i Nāku oka hōṭal kāvāli N-k- o-a h-ṭ-l k-v-l- --------------------- Nāku oka hōṭal kāvāli
I would like to rent a car. న-న- ఒ- క-ర--న--అద్---- --సుకోదలిచ--ు న-న- ఒక క-ర- న- అద-ద-క- త-స-క-దల-చ-న- న-న- ఒ- క-ర- న- అ-్-ె-ి త-స-క-ద-ి-ా-ు ------------------------------------- నేను ఒక కార్ ని అద్దెకి తీసుకోదలిచాను 0
N----oka-kār-n---ddeki-t--uk--alic-nu Nēnu oka kār ni addeki tīsukōdalicānu N-n- o-a k-r n- a-d-k- t-s-k-d-l-c-n- ------------------------------------- Nēnu oka kār ni addeki tīsukōdalicānu
Here is my credit card. ఇ-ి -ా క్--డ--్ క----్ ఇద- న- క-ర-డ-ట- క-ర-డ- ఇ-ి న- క-ర-డ-ట- క-ర-డ- ---------------------- ఇది నా క్రెడిట్ కార్డ్ 0
I-i -ā-k------k--ḍ Idi nā kreḍiṭ kārḍ I-i n- k-e-i- k-r- ------------------ Idi nā kreḍiṭ kārḍ
Here is my licence / license (am.). ఇది-నా-లైసెన-సు ఇద- న- ల-స-న-స- ఇ-ి న- ల-స-న-స- --------------- ఇది నా లైసెన్సు 0
I-i -ā---i---su Idi nā laisensu I-i n- l-i-e-s- --------------- Idi nā laisensu
What is there to see in the city? పట----లో -ూడ-ల---వ- --ి? పట-టణ-ల- చ-డవలస-నవ- ఏవ-? ప-్-ణ-ల- చ-డ-ల-ి-వ- ఏ-ి- ------------------------ పట్టణంలో చూడవలసినవి ఏవి? 0
P--ṭ-ṇan-ō cū-av--a-inavi -v-? Paṭṭaṇanlō cūḍavalasinavi ēvi? P-ṭ-a-a-l- c-ḍ-v-l-s-n-v- ē-i- ------------------------------ Paṭṭaṇanlō cūḍavalasinavi ēvi?
Go to the old city. ప-- పట్ట-ా--కి---ళ-ళండి ప-త పట-టణ-న-క- వ-ళ-ళ-డ- ప-త ప-్-ణ-న-క- వ-ళ-ళ-డ- ----------------------- పాత పట్టణానికి వెళ్ళండి 0
Pāta-p-ṭṭ-ṇ-ni-i ---ḷa--i Pāta paṭṭaṇāniki veḷḷaṇḍi P-t- p-ṭ-a-ā-i-i v-ḷ-a-ḍ- ------------------------- Pāta paṭṭaṇāniki veḷḷaṇḍi
Go on a city tour. నగర ద-్శన---ేయం-ి నగర దర-శన- చ-య-డ- న-ర ద-్-న- చ-య-డ- ----------------- నగర దర్శనం చేయండి 0
N-gara -------ṁ---y-ṇḍi Nagara darśanaṁ cēyaṇḍi N-g-r- d-r-a-a- c-y-ṇ-i ----------------------- Nagara darśanaṁ cēyaṇḍi
Go to the harbour / harbor (am.). ర--ుకి -ె-----ి ర-వ-క- వ-ళ-ళ-డ- ర-వ-క- వ-ళ-ళ-డ- --------------- రేవుకి వెళ్ళండి 0
R--u-- veḷḷ--ḍi Rēvuki veḷḷaṇḍi R-v-k- v-ḷ-a-ḍ- --------------- Rēvuki veḷḷaṇḍi
Go on a harbour / harbor (am.) tour. ర-వ- దర్-న------వె-్ళ--ి ర-వ- దర-శన-న-క- వ-ళ-ళ-డ- ర-వ- ద-్-న-న-క- వ-ళ-ళ-డ- ------------------------ రేవు దర్శనానికి వెళ్ళండి 0
Rē-----r-an-ni-i -e--aṇḍi Rēvu darśanāniki veḷḷaṇḍi R-v- d-r-a-ā-i-i v-ḷ-a-ḍ- ------------------------- Rēvu darśanāniki veḷḷaṇḍi
Are there any other places of interest? ఇ-ి--ాక----్-ి-ర-ై- -్-ద-శ--ు--ంక- ఉన్నా--? ఇవ- క-క ఆసక-త-కరమ-న ప-రద-శ-ల- ఇ-క- ఉన-న-య-? ఇ-ి క-క ఆ-క-త-క-మ-న ప-ర-ే-ా-ు ఇ-క- ఉ-్-ా-ా- ------------------------------------------- ఇవి కాక ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలు ఇంకా ఉన్నాయా? 0
I-i -āka--sa---kara--i-a--r----āl--i-k- u-nāyā? Ivi kāka āsaktikaramaina pradēśālu iṅkā unnāyā? I-i k-k- ā-a-t-k-r-m-i-a p-a-ē-ā-u i-k- u-n-y-? ----------------------------------------------- Ivi kāka āsaktikaramaina pradēśālu iṅkā unnāyā?

Slavic Languages

Slavic languages are the native languages for 300 million people. The Slavic languages belong to the Indo-European languages. There are about 20 Slavic languages. The most prominent among them is Russian. More than 150 million people speak Russian as their native tongue. After that come Polish and Ukrainian with 50 million speakers each. In linguistics, the Slavic languages are divided into different groups. There are West Slavic, East Slavic and South Slavic languages. West Slavic languages are Polish, Czech and Slovakian. Russian, Ukrainian and Belarusian are East Slavic languages. South Slavic languages are Serbian, Croatian and Bulgarian. There are many other Slavic languages besides those. But these are spoken by relatively few people. The Slavic languages belong to a common proto-language. The individual languages evolved from this relatively late. They are therefore younger than the Germanic and Romance languages. The majority of the vocabulary of the Slavic languages is similar. This is because they didn't separate from each other until relatively late. From a scientific perspective, the Slavic languages are conservative. Meaning, they still contain many old structures. Other Indo-European languages have lost these old forms. Slavic languages are very interesting to research because of this. By researching them, conclusions can be drawn about earlier languages. In this way, researchers hope to trace back to Indo-European languages. Slavic languages are characterized by few vowels. Aside from that, there are many sounds that do not occur in other languages. Western Europeans in particular often have problems with the pronunciation. But no worries – everything will be okay! In Polish: Wszystko będzie dobrze!
Did you know?
Croatian is a South Slavic language. It is very closely related to Serbian, Bosnian and Montenegrin. The speakers of these languages can easily communicate among themselves. Therefore, many linguists think that Croatian is not even its own language. They view it as one of the many forms of Serbo-Croatian. Approximately 7 million people worldwide speak Croatian. The language is written with Latin letters. The Croatian alphabet has 30 letters, including a few special symbols. The orthography strictly conforms to the pronunciation of the words. That is also true for words that are borrowed from other languages. The lexical stress of Croatian is melodic. That means that the pitch of the syllables is crucial in the intonation. The grammar has seven cases and is not always simple. It is worth it to learn the Croatian language though. Croatia is a really beautiful vacation spot!