Phrasebook

to like something   »  
ఇష్టపడటం

70 [seventy]

to like something

to like something

70 [డెబ్బై]

70 [Ḍebbai]

+

ఇష్టపడటం

[Iṣṭapaḍaṭaṁ]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Telugu Play More
Would you like to smoke? మీ-- ప--------- ఇ-------? మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? 0
Mī-- p----------- i-------? Mīku pogatrāgaḍaṁ iṣṭamēnā?
+
Would you like to dance? మీ-- డ------ చ---- ఇ-------? మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? 0
Mī-- ḍ---- c------ i-------? Mīku ḍyāns cēyaḍaṁ iṣṭamēnā?
+
Would you like to go for a walk? మీ-- వ------ క- వ------ ఇ-------? మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? 0
Mī-- v----- k- v------- i-------? Mīku vākiṅg ki veḷḷaḍaṁ iṣṭamēnā?
+
     
I would like to smoke. నా-- ప--------- ఇ----ే నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే 0
Nā-- p----------- i----ē Nāku pogatrāgaḍaṁ iṣṭamē
+
Would you like a cigarette? మీ-- ఒ- స------ క-----? మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? 0
Mī-- o-- s------ k-----? Mīku oka sigareṭ kāvālā?
+
He wants a light. ఆయ--- బ---- క----ి ఆయనకి బత్తీ కావాలి 0
Āy----- b---- k----i Āyanaki battī kāvāli
+
     
I want to drink something. నా-- ఎ-- త------ ఉ--ి నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది 0
Nā-- e-- t------- u--i Nāku edō tāgālani undi
+
I want to eat something. నా-- ఎ-- త------ ఉ--ి నాకు ఎదో తినాలని ఉంది 0
Nā-- e-- t------- u--i Nāku edō tinālani undi
+
I want to relax a little. నా-- క---- వ------------ ఉ--ి నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది 0
Nā-- k------ v-------------- u--i Nāku kon̄caṁ viśramin̄cālani undi
+
     
I want to ask you something. నా-- మ-------- ఎ-- అ------ ఉ--ి నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది 0
Nā-- m-------- e-- a-------- u--i Nāku mim'malni edō aḍagālani undi
+
I want to ask you for something. నా-- మ-------- ద----- అ------ ఉ--ి నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది 0
Nā-- m-------- d----- a-------- u--i Nāku mim'malni dēnikō aḍagālani undi
+
I want to treat you to something. నా-- మ-------- ద----- ఆ------------ ఉ--ి నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది 0
Nā-- m-------- d----- ā------------- u--i Nāku mim'malni dēnikō āhvānin̄cālani undi
+
     
What would you like? మీ-- ఏ-- క-----? మీకు ఏమి కావాలి? 0
Mī-- ē-- k-----? Mīku ēmi kāvāli?
+
Would you like a coffee? మీ-- క--- క-----? మీకు కాఫీ కావాలా? 0
Mī-- k---- k-----? Mīku kāphī kāvālā?
+
Or do you prefer a tea? లే-- ట- త-------- ఇ---------? లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? 0
Lē-- ṭ- t--------- i-----------? Lēdā ṭī tāgaṭāniki iṣṭapaḍatārā?
+
     
We want to drive home. మే-- ఇ----- వ-------- అ------------ు మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము 0
Mē-- i----- v-------- a-----------u Mēmu iṇṭiki veḷḷālani anukuṇṭunnāmu
+
Do you want a taxi? మీ-- ట----- క-----? మీకు టాక్సీ కావాలా? 0
Mī-- ṭ---- k-----? Mīku ṭāksī kāvālā?
+
They want to make a call. వా---- ఒ- క--- చ---------- అ------------ు వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు 0
Vā--- o-- k-- c----------- a-----------u Vāḷḷu oka kāl cēsukōvālani anukuṇṭunnāru
+
     

Two languages = two speech centers!

When we learn a language matters to our brain. This is because it has different storage areas for different languages. Not all the languages we learn are stored together. Languages we learn as adults have their own storage area. That means the brain processes the new rules in a different place. They aren't stored with the native language. People who grow up bilingual, on the other hand, only use one region of the brain. Multiple studies have come to this conclusion. Neuroscientists examined various test subjects. These subjects spoke two languages fluently. One part of the test group, however, had grown up with both languages. The other part, in contrast, had learned the second language later in life. Researchers could measure brain activity during language tests. This way they could see which areas of the brain functioned during the tests. And they saw that the ‘late’ learners had two speech centers! Researchers had already long suspected that this would be so. People with brain injuries show different symptoms. So, damage to the brain can also lead to speech problems. Those affected can't pronounce or understand words as well. But bilingual accident victims sometimes show unusual symptoms. Their speech problems don't always affect both languages. If only one area of the brain is injured, the other can still function. Then the patients speak one language better than the other. The two different languages are also re-learned at different speeds. This proves that both languages aren't stored in the same place. Since they weren't learned at the same time, they form two centers. It is still unknown how our brain manages multiple languages. But new findings could lead to new learning strategies.