Phrasebook

en At school   »   te పాఠశాల వద్ద

4 [four]

At school

At school

4 [నాలుగు]

4 [Nālugu]

పాఠశాల వద్ద

[Pāṭhaśāla vadda]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
Where are we? మ----క్-డ ---నా-ు? మన- ఎక-కడ ఉన-న-మ-? మ-ం ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ు- ------------------ మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? 0
M-n-ṁ---k--a unnāmu? Manaṁ ekkaḍa unnāmu? M-n-ṁ e-k-ḍ- u-n-m-? -------------------- Manaṁ ekkaḍa unnāmu?
We are at school. మనం పా-----ో--న్నా-ు మన- ప-టశ-లల- ఉన-న-మ- మ-ం ప-ట-ా-ల- ఉ-్-ా-ు -------------------- మనం పాటశాలలో ఉన్నాము 0
M--aṁ p--aśāla-- -n---u Manaṁ pāṭaśālalō unnāmu M-n-ṁ p-ṭ-ś-l-l- u-n-m- ----------------------- Manaṁ pāṭaśālalō unnāmu
We are having class / a lesson. మా----ా---చ---ప-డుత---ి మ-క- ప-ఠ- చ-ప-పబడ-త--ద- మ-క- ప-ఠ- చ-ప-ప-డ-త-ం-ి ----------------------- మాకు పాఠం చెప్పబడుతోంది 0
Māk----ṭhaṁ-ceppabaḍ--ō--i Māku pāṭhaṁ ceppabaḍutōndi M-k- p-ṭ-a- c-p-a-a-u-ō-d- -------------------------- Māku pāṭhaṁ ceppabaḍutōndi
Those are the school children. వ--్-- బ--పిల-లలు వ-ళ-ళ- బడ-ప-ల-లల- వ-ళ-ళ- బ-ి-ి-్-ల- ----------------- వాళ్ళు బడిపిల్లలు 0
V--ḷ---aḍi-i--a-u Vāḷḷu baḍipillalu V-ḷ-u b-ḍ-p-l-a-u ----------------- Vāḷḷu baḍipillalu
That is the teacher. ఆ-- -ధ-యా--ురా-ు ఆమ- అధ-య-పక-ర-ల- ఆ-ె అ-్-ా-క-ర-ల- ---------------- ఆమె అధ్యాపకురాలు 0
ām- adh-āp--ur-lu āme adhyāpakurālu ā-e a-h-ā-a-u-ā-u ----------------- āme adhyāpakurālu
That is the class. అద- త---ి అద- తరగత- అ-ి త-గ-ి --------- అది తరగతి 0
A-- ---a-ati Adi taragati A-i t-r-g-t- ------------ Adi taragati
What are we doing? మ----మి --స్త-న-నాము? మన- ఏమ- చ-స-త-న-న-మ-? మ-ం ఏ-ి చ-స-త-న-న-మ-? --------------------- మనం ఏమి చేస్తున్నాము? 0
M---- -m- cēs-un-āmu? Manaṁ ēmi cēstunnāmu? M-n-ṁ ē-i c-s-u-n-m-? --------------------- Manaṁ ēmi cēstunnāmu?
We are learning. మనం -ే--చు-ుం-ు-్---ు మన- న-ర-చ-క--ట-న-న-మ- మ-ం న-ర-చ-క-ం-ు-్-ా-ు --------------------- మనం నేర్చుకుంటున్నాము 0
Manaṁ n-----uṇṭunnā-u Manaṁ nērcukuṇṭunnāmu M-n-ṁ n-r-u-u-ṭ-n-ā-u --------------------- Manaṁ nērcukuṇṭunnāmu
We are learning a language. మనం -- -ాష నేర-చ--ు--ు-్---ు మన- ఒక భ-ష న-ర-చ-క--ట-న-న-మ- మ-ం ఒ- భ-ష న-ర-చ-క-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------- మనం ఒక భాష నేర్చుకుంటున్నాము 0
M-n---o-- -h-ṣa -ēr--ku--un-āmu Manaṁ oka bhāṣa nērcukuṇṭunnāmu M-n-ṁ o-a b-ā-a n-r-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------- Manaṁ oka bhāṣa nērcukuṇṭunnāmu
I learn English. న-ను-ఇంగ--ీషు నే--చు--ం-ా-ు న-న- ఇ-గ-ల-ష- న-ర-చ-క--ట-న- న-న- ఇ-గ-ల-ష- న-ర-చ-క-ం-ా-ు --------------------------- నేను ఇంగ్లీషు నేర్చుకుంటాను 0
N--u-i-g-īṣu n-rc--u--ā-u Nēnu iṅglīṣu nērcukuṇṭānu N-n- i-g-ī-u n-r-u-u-ṭ-n- ------------------------- Nēnu iṅglīṣu nērcukuṇṭānu
You learn Spanish. న-వ్-ు -్ప--ి-్--ేర-చ-కో న-వ-వ- స-ప-న-ష- న-ర-చ-క- న-వ-వ- స-ప-న-ష- న-ర-చ-క- ------------------------ నువ్వు స్పానిష్ నేర్చుకో 0
Nu-------niṣ -ērcu-ō Nuvvu spāniṣ nērcukō N-v-u s-ā-i- n-r-u-ō -------------------- Nuvvu spāniṣ nērcukō
He learns German. అత-ు -ర--న--న-ర్---ుంట--ు అతన- జర-మన- న-ర-చ-క--ట-డ- అ-న- జ-్-న- న-ర-చ-క-ం-ా-ు ------------------------- అతను జర్మన్ నేర్చుకుంటాడు 0
Ata---jarm-- nē-cu----ā-u Atanu jarman nērcukuṇṭāḍu A-a-u j-r-a- n-r-u-u-ṭ-ḍ- ------------------------- Atanu jarman nērcukuṇṭāḍu
We learn French. మనం -్--ం-్ -ే-్-ుకు-టా-ు మన- ఫ-ర--చ- న-ర-చ-క--ట-మ- మ-ం ఫ-ర-ం-్ న-ర-చ-క-ం-ా-ు ------------------------- మనం ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటాము 0
M---ṁ---re--c--ērc--uṇṭ--u Manaṁ phren-c nērcukuṇṭāmu M-n-ṁ p-r-n-c n-r-u-u-ṭ-m- -------------------------- Manaṁ phren̄c nērcukuṇṭāmu
You all learn Italian. మీరం-రు ఇ---ి--- న-ర-------ి మ-ర-దర- ఇట-ల-యన- న-ర-చ-క--డ- మ-ర-ద-ు ఇ-ా-ి-న- న-ర-చ-క-ం-ి ---------------------------- మీరందరు ఇటాలియన్ నేర్చుకోండి 0
M-r--da-u---āli--n-n--c---ṇ-i Mīrandaru iṭāliyan nērcukōṇḍi M-r-n-a-u i-ā-i-a- n-r-u-ō-ḍ- ----------------------------- Mīrandaru iṭāliyan nērcukōṇḍi
They learn Russian. వ--్ళ- ర-ియన్-----చ----టా-ు వ-ళ-ళ- రష-యన- న-ర-చ-క--ట-ర- వ-ళ-ళ- ర-ి-న- న-ర-చ-క-ం-ా-ు --------------------------- వాళ్ళు రషియన్ నేర్చుకుంటారు 0
Vā-ḷu------an----cu--ṇ--ru Vāḷḷu raṣiyan nērcukuṇṭāru V-ḷ-u r-ṣ-y-n n-r-u-u-ṭ-r- -------------------------- Vāḷḷu raṣiyan nērcukuṇṭāru
Learning languages is interesting. భా--ు-నేర్-ుక-వడం -త్స--కరం-ా-ఉ--ు--ి భ-షల- న-ర-చ-క-వడ- ఉత-స-హకర-గ- ఉ-ట--ద- భ-ష-ు న-ర-చ-క-వ-ం ఉ-్-ా-క-ం-ా ఉ-ట-ం-ి ------------------------------------- భాషలు నేర్చుకోవడం ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది 0
Bh-ṣ-l--n-r--kō------u-s---ka-aṅgā--ṇṭ---i Bhāṣalu nērcukōvaḍaṁ utsāhakaraṅgā uṇṭundi B-ā-a-u n-r-u-ō-a-a- u-s-h-k-r-ṅ-ā u-ṭ-n-i ------------------------------------------ Bhāṣalu nērcukōvaḍaṁ utsāhakaraṅgā uṇṭundi
We want to understand people. మేమ--మనుషు--ి -ర-ధం-చే-ుకో---న- అ--కుంటు--న-ము మ-మ- మన-ష-లన- అర-ధ- చ-స-క-వ-లన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- మ-ు-ు-న- అ-్-ం చ-స-క-వ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ---------------------------------------------- మేము మనుషులని అర్ధం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము 0
Mēm- m--u-ula-- ard----cē--kō--lan---nu--ṇ-u---mu Mēmu manuṣulani ardhaṁ cēsukōvālani anukuṇṭunnāmu M-m- m-n-ṣ-l-n- a-d-a- c-s-k-v-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------------------------- Mēmu manuṣulani ardhaṁ cēsukōvālani anukuṇṭunnāmu
We want to speak with people. మ-ము-మను--ల-ో -ాట్లా-ా--ి-అన-కుం-ు-్--ము మ-మ- మన-ష-లత- మ-ట-ల-డ-లన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- మ-ు-ు-త- మ-ట-ల-డ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ---------------------------------------- మేము మనుషులతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాము 0
M--u--a-u--latō -āṭlā-āl-n---n--u--un-ā-u Mēmu manuṣulatō māṭlāḍālani anukuṇṭunnāmu M-m- m-n-ṣ-l-t- m-ṭ-ā-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------- Mēmu manuṣulatō māṭlāḍālani anukuṇṭunnāmu

Mother Language Day

Do you love your native language? Then you should celebrate it in the future! And always on February 21! That is International Mother Language Day. It has been celebrated every year since 2000. UNESCO established the day. UNESCO is a United Nations (UN) organization. They are concerned with topics in science, education, and culture. UNESCO strives to protect the cultural heritage of humanity. Languages are a cultural heritage too. Therefore, they must be protected, cultivated, and promoted. Linguistic diversity is commemorated on February 21. It is estimated that there are 6,000 to 7,000 languages worldwide. Half of those, however, are threatened by extinction. Every two weeks, a language is lost forever. Yet each language is an enormous wealth of knowledge. The knowledge of a nation's people is gathered in languages. The history of a nation is reflected in its language. Experiences and traditions are also passed on through language. For this reason, the native language is an element of every national identity. When a language dies out, more than just words are lost. And all of this is meant to be commemorated on February 21. People should understand what meaning languages have. And they should reflect upon what they can do to protect languages. So show your language that it's important to you! Perhaps you could bake it a cake? And put nice fondant writing on it. In your ‘mother language’, of course!
Did you know?
Bosnian is a South Slavic language. It is primarily spoken in Bosnia and Herzegovina. Groups of speakers can also be found in Serbia, Croatia, Macedonia, and Montenegro. Bosnian is the native language of approximately 2.5 million people. It is very similar to Croatian and Serbian. The vocabulary, orthography, and grammar of the 3 languages only differ slightly. A person who speaks Bosnian can also understand Serbian and Croatian very easily. Therefore, the status of the Bosnian language is discussed often. Some linguists doubt that Bosnian is a language at all. They claim that it is just a dialect of the Serbo-Croatian language. The many foreign influences in Bosnian are interesting. Earlier the region belonged to the Orient and to the Occident on a rotating basis. Because of this, there are many Arabic, Turkish, and Persian terms in the vocabulary. That is actually very rare in Slavic languages. It makes Bosnian very unique though.