بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
به طور مداوم
او به طور مداوم در تلفن خود می‌خواند.
ตลอดเวลา
เขาอ่านบนโทรศัพท์ตลอดเวลา
هر وقت
شما می‌توانید هر وقت به ما زنگ بزنید.
ทุกเวลา
คุณสามารถโทรหาเราทุกเวลา
هرگز
کسی نباید هرگز تسلیم شود.
ไม่เคย
คนควรไม่เคยยอมแพ้