کتاب لغت

‫خانواده‬   »   가족 구성원

‫2 [دو]‬

‫خانواده‬

‫خانواده‬

2 [둘]

2 [dul]

+

가족 구성원

[gajog guseong-won]

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی زبان کره‌ای بازی بیشتر
‫پدربزرگ‬ 할아버지 할아버지 1
ha-------i hal-abeoji
+
‫مادربزرگ‬ 할머니 할머니 1
ha-----i halmeoni
+
‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)‬ 그와 그녀 그와 그녀 1
ge--- g-----o geuwa geunyeo
+
     
‫پدر‬ 아버지 아버지 1
ab---i abeoji
+
‫مادر‬ 어머니 어머니 1
eo----i eomeoni
+
‫او (پدر) و او (مادر)‬ 그와 그녀 그와 그녀 1
ge--- g-----o geuwa geunyeo
+
     
‫پسر‬ 아들 아들 1
ad--l adeul
+
‫دختر‬ 1
tt-l ttal
+
‫او (پسر) و او (دختر)‬ 그와 그녀 그와 그녀 1
ge--- g-----o geuwa geunyeo
+
     
‫برادر‬ 형 / 오빠 / 남동생 형 / 오빠 / 남동생 1
hy---- / o--- / n----------g hyeong / oppa / namdongsaeng
+
‫خواهر‬ 누나 / 언니 / 여동생 누나 / 언니 / 여동생 1
nu-- / e---- / y----------g nuna / eonni / yeodongsaeng
+
‫او (برادر) و او (خواهر)‬ 그와 그녀 그와 그녀 1
ge--- g-----o geuwa geunyeo
+
     
‫عمو، دایی‬ 삼촌 삼촌 1
sa----n samchon
+
‫عمه، خاله‬ 이모 / 고모 이모 / 고모 1
im- / g--o imo / gomo
+
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)‬ 그와 그녀 그와 그녀 1
ge--- g-----o geuwa geunyeo
+
     
‫ما یک خانواده هستیم.‬ 우리는 가족이에요. 우리는 가족이에요. 1
ul----- g---------. ulineun gajog-ieyo.
+
‫این ‫خانواده کوچک نیست.‬ 가족이 작지 않아요. 가족이 작지 않아요. 1
ga----- j---- a------. gajog-i jagji anh-ayo.
+
‫این ‫خانواده بزرگ است.‬ 대가족이에요. 대가족이에요. 1
da-----------. daegajog-ieyo.
+
     

‫آیا همه ما آفریقایی صحبت می کنیم؟‬

‫همه ما در آفریقا نبوده ایم.‬ ‫امّا، این امکان وجود دارد که تمام زبان ها در آنجا وجود داشته اند!‬ ‫در هر صورت، بسیاری از دانشمندان بر این باورند.‬ ‫به نظر آنها، منشاء همه زبان ها از آفریقاست.‬ ‫از آنجا در سایر نقاط جهان منتشر شده است.‬ ‫در مجموع بیش از 6000 زبان مختلف در جهان وجود دارد.‬ ‫امّا، گفته می شود که همه آنها ریشه های مشترک آفریقایی دارند.‬ ‫محقّقان آواهای زبان های مختلف را مقایسه کرده اند.‬ ‫آواها کوچکترین واحد تمیز دادن یک کلمه هستند.‬ ‫اگر یک واج تغییر کند، معنی تمام کلمه تغییر پیدا می کند.‬ ‫یک نمونه از زبان انگلیسی می تواند این موضوع را نشان دهد.‬ ‫در انگلیسی، dip و tip وصفی از دو چیز متفاوت است.‬ ‫بنابراین در زبان انگلیسی، /d/ و /t / دو واج مختلف هستند.‬ ‫این تنوع آوایی در زبان آفریقایی از همه زبان ها بیشتر است.‬ ‫امّا، هر چه از آفریقا دورتر شویم، این تنوّع به طور چشم گیری کاهش می یابد.‬ ‫و این دقیقا همان چیزی است که محقّقان اثبات نظریه خود را در آن یافتند.‬ ‫جمعیت ها وقتی گسترش می یابند همسان تر می شوند.‬ ‫در حاشیه های بیرونی آنها تنوع ژنتیکی کاهش می یابد.‬ ‫علّت این امر این است که تعداد "مهاجران" نیز کاهش می یابند.‬ ‫هرچه ژن های کمتری مهاجرت کنند، جمعیت همسان تر می شود.‬ ‫ترکیبات ممکن ژن ها کاهش می یابند.‬ ‫در نتیجه، افراد جمعیّت مهاجر به یکدیگر شبیه تر می شوند.‬ ‫دانشمندان این را اثر مؤسس می نامند.‬ ‫وقتی که مردم آفریقا مهاجرت کردند، زبان خود را نیز با خود همراه بردند.‬ ‫اما مهاجران کمتر، آواهای کمتری هم با خود آورند.‬ ‫این چگونگی همسان تر شدن زبان های مختلف در طول زمان است.‬ ‫به نظر می رسد که می توان ثابت کرد که منشأ موجودات هوشمند آفریقا بوده است.‬ ‫ما منتظریم ببینیم، که آیا این در مود زبان آنها هم صادق است ...‬