کتاب لغت

fa ‫امری 1‬   »   ko 명령문 1

‫89 [هشتاد و نه]‬

‫امری 1‬

‫امری 1‬

89 [여든아홉]

89 [yeodeun-ahob]

명령문 1

[myeonglyeongmun 1]

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی زبان کره‌ای بازی بیشتر
‫تو خیلی تنبلی – اینقدر تنبل نباش!‬ 당신은 너무 게을러요 – 너무 게으르지 마세요! 당신은 너무 게을러요 – 너무 게으르지 마세요! 1
d-ngs---eu- neom- -eeul--o-o-- neomu-g--u--u-i-mas--o! dangsin-eun neomu geeulleoyo – neomu geeuleuji maseyo!
‫تو خیلی می‌خوابی – اینقدر نخواب!‬ 당신은 너무 많이 자요 – 너무 늦게까지 자지 마세요! 당신은 너무 많이 자요 – 너무 늦게까지 자지 마세요! 1
da--si---u- n-omu-manh-i -a-- --neo-- neuj---k-ji ja-i--a--y-! dangsin-eun neomu manh-i jayo – neomu neujgekkaji jaji maseyo!
‫تو خیلی دیر می‌آیی – اینقدر دیر نیا!‬ 당신은 집에 너무 늦게 와요 – 집에 너무 늦게 오지 마세요! 당신은 집에 너무 늦게 와요 – 집에 너무 늦게 오지 마세요! 1
dang--n-e-- --b-e --omu -eu-g- wa---–-------n---u-neu-g--o-----s-yo! dangsin-eun jib-e neomu neujge wayo – jib-e neomu neujge oji maseyo!
‫تو خیلی بلند می‌خندی – اینقدر بلند نخند!‬ 당신은 너무 크게 웃어요 – 너무 크게 웃지 마세요! 당신은 너무 크게 웃어요 – 너무 크게 웃지 마세요! 1
da-gs---eu---eo-u -e--- ---eoy- --n-om- -e-ge us---ma-e--! dangsin-eun neomu keuge us-eoyo – neomu keuge usji maseyo!
‫تو آهسته حرف می‌زنی – اینقدر آهسته حرف نزن!‬ 당신은 너무 작게 말해요 – 너무 작게 말하지 마세요! 당신은 너무 작게 말해요 – 너무 작게 말하지 마세요! 1
d-n---n--un-ne-mu j-g-- ---ha--o --n---- -agg- -a---ji-m-sey-! dangsin-eun neomu jagge malhaeyo – neomu jagge malhaji maseyo!
‫تو خیلی (مشروب) می‌نوشی – اینقدر ننوش!‬ 당신은 너무 많이 마셔요 – 너무 많이 마시지 마세요! 당신은 너무 많이 마셔요 – 너무 많이 마시지 마세요! 1
dangsi--eu------u m--h-- ---y-o-o --n--m- ma-h--------i --s-yo! dangsin-eun neomu manh-i masyeoyo – neomu manh-i masiji maseyo!
‫تو خیلی سیگار می‌کشی – اینقدر سیگار نکش!‬ 당신은 담배를 너무 많이 피워요 – 너무 많이 담배를 피우지 마세요! 당신은 담배를 너무 많이 피워요 – 너무 많이 담배를 피우지 마세요! 1
da-g--n-----d-m-a-l--- -eomu m--h-i piwoy- - neo-u --nh-i--a--a-------i--i -aseyo! dangsin-eun dambaeleul neomu manh-i piwoyo – neomu manh-i dambaeleul piuji maseyo!
‫تو خیلی کار می‌کنی – اینقدر کار نکن!‬ 당신은 일을 너무 많이 해요 – 너무 많이 일하지 마세요! 당신은 일을 너무 많이 해요 – 너무 많이 일하지 마세요! 1
d--g-i---u- il-eu- --o-u------i hae-o-- ne--u-manh-i ---a-i -ase--! dangsin-eun il-eul neomu manh-i haeyo – neomu manh-i ilhaji maseyo!
‫تو خیلی تند رانندگی می‌کنی – اینقدر تند نران! ‬ 당신은 운전을 너무 빨리 해요 – 너무 빨리 운전하지 마세요! 당신은 운전을 너무 빨리 해요 – 너무 빨리 운전하지 마세요! 1
d----in--u-----eon---l---om- -p---i haeyo – n-o-u-p----- -nj--nha-- masey-! dangsin-eun unjeon-eul neomu ppalli haeyo – neomu ppalli unjeonhaji maseyo!
‫آقای مولر، بلند شوید!‬ 일어나세요, 뮐러 씨! 일어나세요, 뮐러 씨! 1
i----naseyo,--w--l-o ssi! il-eonaseyo, mwilleo ssi!
‫آقای مولر، بنشینید!‬ 앉으세요, 뮐러 씨! 앉으세요, 뮐러 씨! 1
a-j-euse----mwi-l---s-i! anj-euseyo, mwilleo ssi!
‫آقای مولر، سر جای خود بنشینید!‬ 앉아 계세요, 뮐러 씨! 앉아 계세요, 뮐러 씨! 1
an--a--ye-e-o--------- -s-! anj-a gyeseyo, mwilleo ssi!
‫صبور باشید!‬ 좀 참으세요! 좀 참으세요! 1
j-m -ham------o! jom cham-euseyo!
‫از وقتتان استفاده کنید (عجله نکنید)!‬ 여유있게 하세요! 여유있게 하세요! 1
y-o--iss---ha--y-! yeoyuissge haseyo!
‫یک لحظه صبر کنید!‬ 잠깐만 기다리세요! 잠깐만 기다리세요! 1
jamk--nman ---al--eyo! jamkkanman gidaliseyo!
‫مواظب باشید!‬ 조심하세요! 조심하세요! 1
j-s---a-ey-! josimhaseyo!
‫وقت شناس باشید!‬ 시간을 지키세요! 시간을 지키세요! 1
sig-n---- jikiseyo! sigan-eul jikiseyo!
‫احمق نباشید!‬ 바보처럼 굴지 마세요! 바보처럼 굴지 마세요! 1
bab-ch-oleom-g-l-i -as---! babocheoleom gulji maseyo!

‫زبان چینی‬

‫زبان چینی بیشترین گویندگان را در سراسر جهان دارد.‬ ‫امّا، یک زبان چینی واحد وجود ندارد.‬ ‫چندین زبان چینی وجود دارد.‬ ‫همه آنها متعلق به خانواده زبان چینی- تبتی هستند.‬ ‫در مجموع حدود 1.3 میلیارد نفر به زبان چینی صحبت می کنند.‬ ‫اکثریت این افراد در جمهوری خلق چین و تایوان زندگی می کنند.‬ ‫در بسیاری از کشورها اقلیت های چینی زبان وجود دارند.‬ ‫بزرگترین زبان چینی که به آن صحبت می شود، زبان چینی عالی است.‬ ‫زبان عالی معیار نیز ماندارین نامیده می شود.‬ ‫ماندارین، زبان رسمی جمهوری خلق چین است.‬ ‫سایر زبان های چینی اغلب لهجه نامیده می شود.‬ ‫در تایوان و سنگاپور نیز به زبان ماندارین سخن گفته می شود.‬ ‫ماندارین زبان مادری 850 میلیون نفر است.‬ ‫امّا، تقریبا برای همه مردم چینی زبان قابل درک است.‬ ‫به همین دلیل، گویندهان لهجه های مختلف هم از آن برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.‬ ‫تمام مردم چین از یک خط مشترک برای نوشتن استفاده می کنند.‬ ‫شکل نوشته چینی 4،000 تا 5،000 سال قدمت دارد.‬ ‫به این ترتیب، چین دارای طولانی ترین سنت ادبی است.‬ ‫دیگر فرهنگ های آسیایی، شکل نوشته چینی را اقتباس کرده اند.‬ ‫حروف چینی سخت تر از سیستم های الفبایی هستند.‬ ‫امّا، مکالمه چینی آنچنان پیچیده نیست.‬ ‫دستور زبان آن را می توان به آسانی آموخت.‬ ‫بنابراین، زبان آموزان می توانند خیلی سریع پیشرفت خوبی اداشته باشند.‬ ‫و اغلب مردم مایلند زبان چینی را یاد بگیرند!‬ ‫این زبان به طور فزاینده ای به عنوان یک زبان خارجی، قابل قبول است.‬ ‫در حال حاضر، زبان چینی در همه جا تدریس می شود.‬ ‫جرأت خود یادگیری را داشته باشید!‬ ‫چینی زبان آینده خواهد بود ...‬