தமிழ் » அம்காரியம்   மாதங்கள்


11 [பதினொன்று]

மாதங்கள்

-

+ 11 [አስራ አንድ]11 [āsira ānidi]

+ ወሮችwerochi

11 [பதினொன்று]

மாதங்கள்

-

11 [አስራ አንድ]
11 [āsira ānidi]

ወሮች
werochi

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்አማርኛ
ஜனவரி ጥር
t---i
+
பிப்ரவரி የካ--
y------i
+
மார்ச் መጋ--
m------i
+
   
ஏப்ரல் ሚያ--
m------a
+
மே ግን--
g------i
+
ஜூன் ሰኔ
s--ē
+
   
இவை ஆறு மாதங்கள். እነ-- ስ--- ወ-- ና---
i------ s------- w------ n------።
+
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ጥር ፤ የ--- ፤ መ---
t---- ፤ y------- ፤ m------i
+
ஏப்ரல் மே ஜூன். ሚያ-- ፤ ግ--- ፤ ሰ-
m------- ፤ g------- ፤ s--ē
+
   
ஜூலை ሐም-
h-----ē
+
ஆகஸ்ட் ነሐ-
n-----ē
+
செப்டம்பர் መስ---
m--------i
+
   
அக்டோபர் ጥቅ--
t--------i
+
நவம்பர் ህዳ-
h----i
+
டிசம்பர் ታህ--
t------i
+
   
இவையும் ஆறு மாதங்கள். እነ--- ስ--- ወ-- ና---
i-------- s------- w------ n------።
+
ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், ሐም- ፤ ነ-- ፤ መ----
h------ ፤ n------ ፤ m--------i
+
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ጥቅ--- ህ-- ፤ ታ---
t---------- h----- ፤ t------i
+