Guia de conversação

pt Orientação   »   kn ಎಲ್ಲಿದೆ...?

41 [quarenta e um]

Orientação

Orientação

೪೧ [ನಲವತ್ತೊಂದು]

41 [Nalavattondu]

ಎಲ್ಲಿದೆ...?

[ellide....?]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Canarim Tocar mais
Onde é que é o posto de turismo? ಪ್----- -ಾ--ತಿ--ೇಂದ್ರ --್ಲಿ--? ಪ-ರವ-ಸ- ಮ-ಹ-ತ- ಕ--ದ-ರ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ಿ ಮ-ಹ-ತ- ಕ-ಂ-್- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Pr----i-m-h-ti-kēn--a-e-lide? Pravāsi māhiti kēndra ellide? P-a-ā-i m-h-t- k-n-r- e-l-d-? ----------------------------- Pravāsi māhiti kēndra ellide?
Pode dar-me um mapa ? ನನಗೆ ---ದ ನ-್-ೆ-ಕೊ--ವ---? ನನಗ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ನ-ಗ- ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ------------------------- ನನಗೆ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಿರಾ? 0
Na-age--a---a-a na-ṣ- ko-uv---? Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā? N-n-g- n-g-r-d- n-k-e k-ḍ-v-r-? ------------------------------- Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā?
Pode-se reservar um quarto de hotel aqui? ಇಲ್-ಿ -ಂ-- --ಠ--ಯ-್ನ- ಕಾಯ್ದಿ-ಿಸಲು -ಗುತ್-ದ-ಯೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಠಡ-ಯನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? --------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ill---nd----ṭha-i---nu kāydir-salu-ā-utt-deye? Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye? I-l- o-d- k-ṭ-a-i-a-n- k-y-i-i-a-u ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye?
Onde é que fica o centro histórico ? ನಗರ--ಹಳೆ- -ಾ---ಲ್-ಿ--? ನಗರದ ಹಳ-ಯ ಭ-ಗ ಎಲ-ಲ-ದ-? ನ-ರ- ಹ-ೆ- ಭ-ಗ ಎ-್-ಿ-ೆ- ---------------------- ನಗರದ ಹಳೆಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Na--rada--aḷ-ya ----a-----de? Nagarada haḷeya bhāga ellide? N-g-r-d- h-ḷ-y- b-ā-a e-l-d-? ----------------------------- Nagarada haḷeya bhāga ellide?
Onde é que fica a catedral? ಇ-್ಲಿ ಚ-್-್--ಲ---ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಚರ-ಚ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಚ-್-್ ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I--- c-rc----ide? Illi carc ellide? I-l- c-r- e-l-d-? ----------------- Illi carc ellide?
Onde é que fica o museu? ಇಲ್ಲ- ---ತ--ಸ--್----- --್-ಿ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ವಸ-ತ- ಸ-ಗ-ರಹ-ಲಯ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ವ-್-ು ಸ-ಗ-ರ-ಾ-ಯ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I--- ---t- sa---a--la----ll---? Illi vastu saṅgrahālaya ellide? I-l- v-s-u s-ṅ-r-h-l-y- e-l-d-? ------------------------------- Illi vastu saṅgrahālaya ellide?
Onde é que se pode comprar selos? ಅಂ--------ಳನ್-ು-ಎಲ್ಲ- -ೊಂ-ು ಕೊಳ್ಳ-ಹು-ು? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
A-̄-----ṭigaḷ---u----i--o-ḍ- -oḷḷab----u? An-ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? A-̄-e c-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------- An̄ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Onde é que se pode comprar flores? ಹ--ುಗ-ನ್ನ--ಎಲ್-- ಕ--ಡ- -ೊ-್ಳ--ುದ-? ಹ-ವ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಹ-ವ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ---------------------------------- ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
H-vu-a-a-nu--l----o--u-k--ḷ-bahudu? Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? H-v-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------- Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Onde é que se pode comprar bilhetes? ಪ-ರಯ----ಟ--ೇಟ--ಳನ್---ಎಲ-ಲ- --ಂಡ- ಕ-ಳ್--ಹ---? ಪ-ರಯ-ಣದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? -------------------------------------------- ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
Pra-āṇ-d---ikē--g---n-u -l-- ---ḍ--k-ḷ-ab-hu-u? Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? P-a-ā-a-a ṭ-k-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------------- Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Onde é que fica o porto? ಇ------ಂ-ರು-ಎ-್ಲಿ--? ಇಲ-ಲ- ಬ-ದರ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಬ-ದ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-i ban-aru----id-? Illi bandaru ellide? I-l- b-n-a-u e-l-d-? -------------------- Illi bandaru ellide?
Onde é que fica o mercado? ಇಲ್---ಮಾರುಕಟ--ೆ ----ಿ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ಮ-ರ-ಕಟ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಮ-ರ-ಕ-್-ೆ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I--i -ār--a-ṭ-----ide? Illi mārukaṭṭe ellide? I-l- m-r-k-ṭ-e e-l-d-? ---------------------- Illi mārukaṭṭe ellide?
Onde é que fica o palácio / castelo? ಇ-್ಲಿ -ೋಟೆ-ಎಲ--ಿ--? ಇಲ-ಲ- ಕ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಕ-ಟ- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-i k-ṭ- e-l--e? Illi kōṭe ellide? I-l- k-ṭ- e-l-d-? ----------------- Illi kōṭe ellide?
Quando é que começa a visita guiada? ಎಷ್-ು --ತ್ತಿಗ---್-ವಾ- ಪ್--ರ--ವ--ುತ-ತ-ೆ? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಪ-ರ-ರ-ಭವ-ಗ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಾ-ು-್-ದ-? --------------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? 0
E-ṭu --tti-e--r---sa-p-ā-----a--g--tad-? Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a p-ā-a-b-a-ā-u-t-d-? ---------------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade?
Quando é que acaba a visita guiada? ಎ-್---ಹೊ-್ತ-ಗ---್ರವ-ಸ-ಮ------್ತ--? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ? 0
E-ṭ- hot--ge---a---a -u-i-ut---e? Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a m-g-y-t-a-e- --------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade?
Quanto tempo é que demora a visita guiada? ಪ್--ಾ--ಎ--ಟು--ೊ-್ತ- ನಡ----್ತದ-? ಪ-ರವ-ಸ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ- ನಡ-ಯ-ತ-ತದ-? ಪ-ರ-ಾ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ- ನ-ೆ-ು-್-ದ-? ------------------------------- ಪ್ರವಾಸ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? 0
Pra-āsa eṣ-u ho-tu n-ḍ--ut---e? Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade? P-a-ā-a e-ṭ- h-t-u n-ḍ-y-t-a-e- ------------------------------- Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade?
Eu queria um guia que fale alemão. ನನ-- ಒಬ್- ಜರ---್-ಮಾ-ನಾಡುವ -ಾ-್-ದರ್ಶ----ಕು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಜರ-ಮನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಜ-್-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N-n--- o--a j-rma- m-ta-āḍ-v-----g--a-ś-----u. Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- j-r-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ---------------------------------------------- Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Eu queria um guia que fale italiano. ನ--- ಒಬ-ಬ-ಇಟ--ಿಯ-್-ಮ-ತನ-ಡ---ಮ-ರ್ಗ---ಶ----ಕು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಇಟ-ಲ-ಯನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಇ-ಾ-ಿ-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. -------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
Na---e-o-ba------y-n--ā-a----va---rg-d-rśi-b---. Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- i-ā-i-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ------------------------------------------------ Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Eu queria um guia que fale francês. ನನಗ- --್ಬ------ಚ್ ಮ---ಾ-------್-ದರ-ಶ--ಬೇಕು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಫ-ರ--ಚ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಫ-ರ-ಂ-್ ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N--ag--o-b- p-----c --ta-ā--v----rg-d---- bēk-. Nanage obba phren-c mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- p-r-n-c m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ----------------------------------------------- Nanage obba phren̄c mātanāḍuva mārgadarśi bēku.

Inglês: uma língua universal

O inglês é a língua mais usada no mundo inteiro. No entanto, a língua materna com mais falantes nativos é o mandarim, a norma-padrão da língua chinesa. Como língua materna o inglês possui "apenas" 350 milhões de pessoas. Todavia, o inglês exerce uma grande influência sobre outras línguas. Desde meados do século XX, o inglês tem vindo a ganhar uma extrema importância. Isto é devido, principalmente, à emergência dos Estados Unidos da América como superpotência. O inglês é a primeira língua estrangeira no sistema escolar de muitos países. É, igualmente, utilizado como a língua oficial de muitas organizações internacionais. O inglês é também a língua oficial ou a língua franca em muitos países. Muito em breve, é provável que esta função seja assumida por outras línguas. O inglês pertence ao grupo das línguas germânicas ocidentais. Deste modo, tem uma relação de parentesco linguístico com outras línguas como o alemão. Mas, nos últimos 1000 anos esta língua sofreu uma grande mudança. Antigamente, o inglês era uma língua flexionada. A maior parte dos sufixos com funções gramaticais desapareceram por completo. Por este motivo, o inglês pode ser hoje incluído no grupo das línguas isoladas. Este tipo de língua aproxima-se mais do chinês do que do alemão. No futuro, acredita-se que a língua inglesa será ainda mais simplificada. Os verbos irregulares vão muito provavelmente desaparecer. Em comparação com outras línguas indo-europeias, o inglês não é difícil. Ainda que a sua ortografia seja bastante complicada. Uma vez que a grafia e a pronúncia diferem uma da outra. Há séculos que a ortografia do inglês continua a ser a mesma. No entanto, a pronúncia mudou consideravelmente. Consequentemente, escreve-se hoje como se falava em 1400. Além disso, a pronunciação contém muitas irregularidades. Só para a sequência de letras ough existem 6 variantes! Experimente você mesmo: thorough, thought, through, rough, bough, cough .