Guia de conversação

pt Passado 2   »   kn ಭೂತಕಾಲ ೨

82 [oitenta e dois]

Passado 2

Passado 2

೮೨ [ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

82 [Embatteraḍu]

ಭೂತಕಾಲ ೨

[bhūtakāla- 2.]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Canarim Tocar mais
Tiveste de chamar uma ambulância? ನೀ--------ುಲ-ನ--- ಕ---ಬೇ-ಾ----? ನ-ನ- ಆ-ಬ-ಯ-ಲ-ನ-ಸ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ನ-ನ- ಆ-ಬ-ಯ-ಲ-ನ-ಸ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ------------------------------- ನೀನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ? 0
Nī-- ā-----e-- ---e-ab-k--it-? Nīnu āmbyulens kareyabēkāyitē? N-n- ā-b-u-e-s k-r-y-b-k-y-t-? ------------------------------ Nīnu āmbyulens kareyabēkāyitē?
Tiveste de chamar o médico? ನ-ನ- -----ರನ್ನ--ಕ-ೆಯ-ೇಕಾಯ-ತ-? ನ-ನ- ವ-ದ-ಯರನ-ನ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ನ-ನ- ವ-ದ-ಯ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ----------------------------- ನೀನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ? 0
Nīnu-vai---r-n---k--ey-b-kā-i--? Nīnu vaidyarannu kareyabēkāyitē? N-n- v-i-y-r-n-u k-r-y-b-k-y-t-? -------------------------------- Nīnu vaidyarannu kareyabēkāyitē?
Tiveste de chamar a polícia? ನೀ-ು-ಪ-ಲ---ನ್ನು-ಕರ-ಯ-ೇ--ಯ-ತೇ-? ನ-ನ- ಪ-ಲ-ಸರನ-ನ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ- ? ನ-ನ- ಪ-ಲ-ಸ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ- ? ------------------------------ ನೀನು ಪೋಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ ? 0
Nīnu ----sa-annu-k---yab-kā---ē? Nīnu pōlīsarannu kareyabēkāyitē? N-n- p-l-s-r-n-u k-r-y-b-k-y-t-? -------------------------------- Nīnu pōlīsarannu kareyabēkāyitē?
Você tem o número de telefone? Ainda agora o tinha. ನ---ಮ -ಳಿ-ಟೆ-----್--ಂಖ್----ದ-ಯೆ- -ನ್--ಬಳ- ಇದ---ೆ-ೆ--ತ್ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಸ-ಖ-ಯ- ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಸ-ಖ-ಯ- ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- --------------------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
Ni--ma-ba-i ṭ--i---n s-ṅkh-- i---e?-----a---ḷ--i-u-----e i-tu. Nim'ma baḷi ṭeliphōn saṅkhye ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- ṭ-l-p-ō- s-ṅ-h-e i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. -------------------------------------------------------------- Nim'ma baḷi ṭeliphōn saṅkhye ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. ನ--್- ------ಳಾಸ --ೆಯೆ--ನ--- -ಳ--ಇದ----ಗೆ -ತ--ು. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ವ-ಳ-ಸ ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ವ-ಳ-ಸ ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- ----------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಳಾಸ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
N-m-m------ v-ḷās---d-y-- -a-na b--- idu---e-- ittu. Nim'ma baḷi viḷāsa ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- v-ḷ-s- i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. ---------------------------------------------------- Nim'ma baḷi viḷāsa ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Você tem o mapa? Ainda agora o tinha. ನಿಮ್--ಬ-ಿ-ನ-----ಕ--- ಇ-ೆ-ೆ----್----ಿ ಇ-ು---ಗ--ಇತ್--. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- ---------------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
N--'ma-b--- -agarad- -akṣ- -d-y-? -a----b-ḷ--iduv---ge it-u. Nim'ma baḷi nagarada nakṣe ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- n-g-r-d- n-k-e i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. ------------------------------------------------------------ Nim'ma baḷi nagarada nakṣe ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Ele foi pontual? Ele não conseguia chegar a horas. ಅ-ನು ಸರಿಯಾ- -ಮ--್---ಬ-----ದ--- -ವ-ಿ-ೆ---ಿ-ಾದ ಸಮ------ಬರಲು -ಗ-ಿ-್ಲ. ಅವನ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬ-ದ-ದ-ದನ-? ಅವನ-ಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ದ-ದ-ದ-ೆ- ಅ-ನ-ಗ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ- ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------------------ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನೆ? ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
Avan- --ri--da s-----kke band-d--n-- -v---ge--a-i--d- sa--y-k----ar------a-i-l-. Avanu sariyāda samayakke bandiddane? Avanige sariyāda samayakke baralu āgalilla. A-a-u s-r-y-d- s-m-y-k-e b-n-i-d-n-? A-a-i-e s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l- ā-a-i-l-. -------------------------------------------------------------------------------- Avanu sariyāda samayakke bandiddane? Avanige sariyāda samayakke baralu āgalilla.
Ele achou o caminho? Ele não conseguia achar o caminho. ಅವ-ಿಗ- ದಾ-ಿ-ಸಿ---ಿತೆ? ಅ--ಿಗೆ-ದಾ-- ---್ಕಲಿ-್ಲ. ಅವನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ತ-? ಅವನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ತ-? ಅ-ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ಿ-್-. --------------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ? ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 0
Av-nige---ri-s-----e?-Av-ni---dā-----k--l---a. Avanige dāri sikkite? Avanige dāri sikkalilla. A-a-i-e d-r- s-k-i-e- A-a-i-e d-r- s-k-a-i-l-. ---------------------------------------------- Avanige dāri sikkite? Avanige dāri sikkalilla.
Ele entendeu-te? Ele não me conseguia entender. ಅ-ನು---ನ್ನ--ನ---ರ-ಥ-ಾ----ಂ-ನೆ-ಅ-----ನ--ನ-ನು-ಅ-್ಥ-ಾಡಿಕೊಳ್-ಲಿಲ--. ಅವನ- ನ-ನ-ನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ--ಡನ-?ಅವನ- ನನ-ನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ನ-ನ-ನ-್-ು ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಂ-ನ-?-ವ-ು ನ-್-ನ-ನ- ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಿ-್-. --------------------------------------------------------------- ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನೆ?ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 0
Avan--ni-na--- art-a--ḍ--oṇ--ne?---nu-n-n--nn---r--a--ḍiko-ḷali--a. Avanu ninnannu arthamāḍikoṇḍane?Avanu nannannu arthamāḍikoḷḷalilla. A-a-u n-n-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḍ-n-?-v-n- n-n-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḷ-l-l-a- ------------------------------------------------------------------- Avanu ninnannu arthamāḍikoṇḍane?Avanu nannannu arthamāḍikoḷḷalilla.
Porque é que não eras pontual? ನಿ--ೆ --ಿಯ-ದ-ಸ--ಕ--ೆ-ಬರ--------ಕೆ-------ಲ? ನ-ನಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ-ಕ-ಕ- ಏಕ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ-ೆ ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ-ಕ-ಕ- ಏ-ೆ ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? 0
N----e -a---ā-a --mayakke-b-ra-ikke --e ---l-l--? Ninage sariyāda samayakke baralikke ēke āgalilla? N-n-g- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l-k-e ē-e ā-a-i-l-? ------------------------------------------------- Ninage sariyāda samayakke baralikke ēke āgalilla?
Porque é que não conseguias achar o caminho? ನಿನಗೆ-ದ-ರ- --ೆ ಸ--ಲಿ---? ನ-ನಗ- ದ-ರ- ಏಕ- ಸ-ಗಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ-ೆ ದ-ರ- ಏ-ೆ ಸ-ಗ-ಿ-್-? ------------------------ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಏಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? 0
N-nage-dā-- ē-- s--a-i-l-? Ninage dāri ēke sigalilla? N-n-g- d-r- ē-e s-g-l-l-a- -------------------------- Ninage dāri ēke sigalilla?
Porque é que não o conseguias entender? ನೀ-ು-ಅ-ನ-್-- -ಕ- ಅರ-ಥಮಾ-ಿ-ೊಳ್--ಿ-್-? ನ-ನ- ಅವನನ-ನ- ಏಕ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ- ಅ-ನ-್-ು ಏ-ೆ ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಿ-್-? ------------------------------------ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? 0
Nī-u---a---n- -k--ar-ha-āḍi---ḷ---l--? Nīnu avanannu ēke arthamāḍikoḷḷalilla? N-n- a-a-a-n- ē-e a-t-a-ā-i-o-ḷ-l-l-a- -------------------------------------- Nīnu avanannu ēke arthamāḍikoḷḷalilla?
Eu nãoconseguia chegar a horas porque não havia autocarro. ಯಾ- ------ಓಡು-್ತ-ರಲಿಲ--,----ದ-ಿ-- ---- -----ದ----ಕ್-- ಬರಲ- ಆ-ಲಿಲ--. ಯ-ವ ಬಸ-ಸ- ಓಡ-ತ-ತ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಆದ-ದರ--ದ ನನಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಯ-ವ ಬ-್-ು ಓ-ು-್-ಿ-ಲ-ಲ-ಲ- ಆ-್-ರ-ಂ- ನ-ಗ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ- ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------------------- ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
Y-va ---'---ō--tt-r--ill----dd-r---- --n--e --r-y-da -a--yakk--ba------galilla. Yāva bas'su ōḍuttiralilla, āddarinda nanage sariyāda samayakke baralu āgalilla. Y-v- b-s-s- ō-u-t-r-l-l-a- ā-d-r-n-a n-n-g- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l- ā-a-i-l-. ------------------------------------------------------------------------------- Yāva bas'su ōḍuttiralilla, āddarinda nanage sariyāda samayakke baralu āgalilla.
Eu não conseguia encontrar o caminho porque não tinha um mapa da cidade. ನ-್--ಬ---ನಗ-ದ-ನಕ್-- ಇ--ಲದೆ ಇ--ದುದ---ದ ನ-----ಾ-- ಸ-ಕ್ಕಲ-ಲ--. ನನ-ನ ಬಳ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಇಲ-ಲದ- ಇದ-ದ-ದರ--ದ ನನಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಬ-ಿ ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಇ-್-ದ- ಇ-್-ು-ರ-ಂ- ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ಿ-್-. ----------------------------------------------------------- ನನ್ನ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 0
Na--a-b--- --ga--da n-kṣ- i-la-- -d--d---nda ----g--dāri----k-l-lla. Nanna baḷi nagarada nakṣe illade iddudarinda nanage dāri sikkalilla. N-n-a b-ḷ- n-g-r-d- n-k-e i-l-d- i-d-d-r-n-a n-n-g- d-r- s-k-a-i-l-. -------------------------------------------------------------------- Nanna baḷi nagarada nakṣe illade iddudarinda nanage dāri sikkalilla.
Eu não o conseguia entender porque a música estava muito alta. ಸ--ೀ---ಅ--ಬ-ದ-ಂದ--ಿ,-ನನ-ೆ-ಅವ---ನು --್-ಮಾ---ೊ-್ಳಲ--ಆಗಲ--್ಲ. ಸ-ಗ-ತದ ಅಬ-ಬರದ--ದ-ಗ-, ನನಗ- ಅವನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಸ-ಗ-ತ- ಅ-್-ರ-ಿ-ದ-ಗ-, ನ-ಗ- ಅ-ನ-್-ು ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ು ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ---------------------------------------------------------- ಸಂಗೀತದ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
Sa-g--a-a -bb--adin-āg----a--g- -v--a-nu a---a-ā---o----u--g--i-l-. Saṅgītada abbaradindāgi, nanage avanannu arthamāḍikoḷḷalu āgalilla. S-ṅ-ī-a-a a-b-r-d-n-ā-i- n-n-g- a-a-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḷ-l- ā-a-i-l-. ------------------------------------------------------------------- Saṅgītada abbaradindāgi, nanage avanannu arthamāḍikoḷḷalu āgalilla.
Eu tive que apanhar um táxi. ನಾನ- --ಯ-ಕ-ಸಿಯ-್-- ಬ--ೇಕಾ--ತ-. ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯಲ-ಲ- ಬರಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ಿ ಬ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ------------------------------ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. 0
Nānu---ā-si-al-i --rab-kā-i--. Nānu ṭyāksiyalli barabēkāyitu. N-n- ṭ-ā-s-y-l-i b-r-b-k-y-t-. ------------------------------ Nānu ṭyāksiyalli barabēkāyitu.
Eu tive que comprar um mapa. ನಾನು--ಂ----ಗರ -ಕ್-ೆಯ-್ನ- ಕ--್-ಬೇ----ತ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ನಗರ ನಕ-ಷ-ಯನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ನ-ರ ನ-್-ೆ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ಾ-ಿ-ು- --------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ನಗರ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 0
Nā-u-ond--na-a-a nakṣey--n---oḷ---ēkā-i-u. Nānu ondu nagara nakṣeyannu koḷḷabēkāyitu. N-n- o-d- n-g-r- n-k-e-a-n- k-ḷ-a-ē-ā-i-u- ------------------------------------------ Nānu ondu nagara nakṣeyannu koḷḷabēkāyitu.
Eu tive que desligar o rádio. ನ-ನ----ಡ-ಯ----ನ- --ಿ-ಬ--ಾಯ-ತು. ನ-ನ- ರ-ಡ-ಯ-ವನ-ನ- ಆರ-ಸಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ರ-ಡ-ಯ-ವ-್-ು ಆ-ಿ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ------------------------------ ನಾನು ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 0
Nānu -ē-iy--an-u --i-a-ē-āyi-u. Nānu rēḍiyovannu ārisabēkāyitu. N-n- r-ḍ-y-v-n-u ā-i-a-ē-ā-i-u- ------------------------------- Nānu rēḍiyovannu ārisabēkāyitu.

É melhor aprender línguas no estrangeiro!

Os adultos não aprendem línguas tão facilmente como as crianças. O desenvolvimento do seu cérebro está concluído. Por esta razão, pode não ser tão fácil a criação de novas redes neurais. Todavia, pode-se aprender muito bem uma língua mesmo quando já se é adulto! Para tal, é preciso viajar para o país onde se fala essa língua. É no estrangeiro que se aprende, efetivamente, uma língua estrangeira. Qualquer um que tenha feito umas férias de estudo de línguas no estrangeiro sabe disso. Num contexto de imersão aprende-se a nova língua com mais rapidez. Pois bem, um estudo recente chegou a uma conclusão interessante. Ficou demonstrado que também aprendemos de um modo diferente uma nova língua quando estamos no estrangeiro! O cérebro processo a língua estrangeira como se fosse uma língua materna. Entre os investigadores, há uma crença antiga de que existem diferentes processos de aprendizagem. Parece, pois, que uma experiência vem agora confirmá-lo. Um grupo de indivíduos teve que aprender uma língua inventada. Uma parte dos indivíduos envolvidos na experiência frequentou aulas normais. A outra parte da aprendizagem decorreu num contexto de imersão simulado. Os indivíduos tinham que agir como se estivessem num ambiente estrangeiro. Todas as pessoas com quem eles tinham contato falavam a nova língua. Por isso, estes indivíduos não eram alunos de línguas, no seu sentido tradicional. Pertenciam a uma comunidade estrangeira de falantes. Assim, foram forçados a desenrascarem-se com a nova língua. Passado um tempo, estes indivíduos foram submetidos a um teste. Ambos os grupos evidenciaram o mesmo nível de conhecimentos da nova língua. Ainda que o seu cérebro tivesse processado a língua estrangeira de um modo diferente! Aqueles que aprenderam num "contexto de imersão" evidenciaram níveis notáveis de atividade cerebral. O cérebro deles processou a gramática estrangeira como a da sua própria língua. Foi possível identificar os mesmos mecanismos utilizados pelos falantes nativos. Uma estadia linguística é a melhor forma e a mais efetiva de se aprender uma língua!