Guia de conversação

pt Atividades de férias   »   kn ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

48 [quarenta e oito]

Atividades de férias

Atividades de férias

೪೮ [ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48 [Nalavatteṇṭu]

ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

[rajādinagaḷa kāryakramagaḷu.]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Canarim Tocar mais
A praia está limpa? ಸಮ--್ರತ-ರ---ಭ---ಾಗ-ದ--ೆ? ಸಮ-ದ-ರತ-ರ ಶ-ಭ-ರವ-ಗ-ದ-ಯ-? ಸ-ು-್-ತ-ರ ಶ-ಭ-ರ-ಾ-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------------ ಸಮುದ್ರತೀರ ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆಯೆ? 0
Samu--atīr- -ub-ra-āg-d-ye? Samudratīra śubhravāgideye? S-m-d-a-ī-a ś-b-r-v-g-d-y-? --------------------------- Samudratīra śubhravāgideye?
Pode-se tomar banho ali? ಅ-್ಲಿ ಈಜಬ-ು-ೆ? ಅಲ-ಲ- ಈಜಬಹ-ದ-? ಅ-್-ಿ ಈ-ಬ-ು-ೆ- -------------- ಅಲ್ಲಿ ಈಜಬಹುದೆ? 0
Alli-----a-ud-? Alli ījabahude? A-l- ī-a-a-u-e- --------------- Alli ījabahude?
Não é perigoso tomar banho ali? ಅಲ್ಲ- ಈ----ದ- --ಾ---ರಿ-ಅಲ--ವ-? ಅಲ-ಲ- ಈಜ-ವ-ದ- ಅಪ-ಯಕ-ರ- ಅಲ-ಲವ-? ಅ-್-ಿ ಈ-ು-ು-ು ಅ-ಾ-ಕ-ರ- ಅ-್-ವ-? ------------------------------ ಅಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೆ? 0
Alli ī--v-d---pāy--āri --l-v-? Alli ījuvudu apāyakāri allave? A-l- ī-u-u-u a-ā-a-ā-i a-l-v-? ------------------------------ Alli ījuvudu apāyakāri allave?
Pode alugar-se um chapéu de sol aqui? ಇ--ಲಿ-----ರಾ--ಲ- --ಡ--ೆಗೆ----ೆ-ು--ಳ್--ಹ---? ಇಲ-ಲ- ಪ-ಯ-ರ-ಸ-ಲ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಪ-ಯ-ರ-ಸ-ಲ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
I-l----ā-ā-ōl-----g-ge teg-d---ḷḷabah--e? Illi pyārāsōl bāḍigege tegedukoḷḷabahude? I-l- p-ā-ā-ō- b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ----------------------------------------- Illi pyārāsōl bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Pode alugar-se aqui uma cadeira de repouso? ಇ-್ಲಿ -ರ-ಮಕುರ-ಚಿಯ--ನು --ಡ---ಗ---ೆ-ೆ---ೊಳ್-ಬಹ--ೆ? ಇಲ-ಲ- ಆರ-ಮಕ-ರ-ಚ-ಯನ-ನ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಆ-ಾ-ಕ-ರ-ಚ-ಯ-್-ು ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
Il-i-ā--m-k-r-i-an-u-------g- tege----ḷḷ--a-ud-? Illi ārāmakurciyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude? I-l- ā-ā-a-u-c-y-n-u b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------------------ Illi ārāmakurciyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Pode alugar-se um barco aqui? ಇ-----ದೋ--ಯ--ನ- ಬ-ಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆ-ು-ೊ-್ಳ--ುದ-? ಇಲ-ಲ- ದ-ಣ-ಯನ-ನ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ದ-ಣ-ಯ-್-ು ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
I--i--ōṇi-a-----āḍ----- -eged-ko-----h-d-? Illi dōṇiyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude? I-l- d-ṇ-y-n-u b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------------ Illi dōṇiyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Eu gostava de fazer surf. ನನ-ೆ ---ಫ್--ಾಡುವ-ಆ-ೆ -ದೆ. ನನಗ- ಸರ-ಫ- ಮ-ಡ-ವ ಆಸ- ಇದ-. ನ-ಗ- ಸ-್-್ ಮ-ಡ-ವ ಆ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------- ನನಗೆ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. 0
Na------a----m----- --- -de. Nanage sarph māḍuva āse ide. N-n-g- s-r-h m-ḍ-v- ā-e i-e- ---------------------------- Nanage sarph māḍuva āse ide.
Eu gostava de mergulhar. ನನಗೆ ನ-ರಿನಲ್ಲ---ು---ು- -ಸೆ--ದ-. ನನಗ- ನ-ರ-ನಲ-ಲ- ಧ-ಮ-ಕ-ವ ಆಸ- ಇದ-. ನ-ಗ- ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಕ-ವ ಆ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------------- ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವ ಆಸೆ ಇದೆ. 0
Nan-ge --ri--l---d-u----va-----id-. Nanage nīrinalli dhumukuva āse ide. N-n-g- n-r-n-l-i d-u-u-u-a ā-e i-e- ----------------------------------- Nanage nīrinalli dhumukuva āse ide.
Eu gostava de fazer esqui aquático. ನನಗೆ ನೀ-ಿ-ಲ್ಲಿ--್-- ---ು---ಸೆ. ನನಗ- ನ-ರ-ನಲ-ಲ- ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ವ ಆಸ-. ನ-ಗ- ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ವ ಆ-ೆ- ------------------------------ ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. 0
N-na-e ---in-l-- -k- --ḍ----ā-e. Nanage nīrinalli skī māḍuva āse. N-n-g- n-r-n-l-i s-ī m-ḍ-v- ā-e- -------------------------------- Nanage nīrinalli skī māḍuva āse.
Pode alugar-se uma prancha de surf? ಇಲ್-ಿ-ಸರ--್-ಬೋ--ಡ್ ಬ-ಡಿಗೆ-ೆ -ೊ-ೆಯ-ತ-ತ-ೆಯ-? ಇಲ-ಲ- ಸರ-ಫ- ಬ-ರ-ಡ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಸ-್-್ ಬ-ರ-ಡ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Il-i-s--ph ----------ege-d--ey-t-adey-? Illi sarph bōrḍ bāḍigege doreyuttadeye? I-l- s-r-h b-r- b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Illi sarph bōrḍ bāḍigege doreyuttadeye?
Pode alugar-se o equipamento de mergulho? ಇ--ಲ- -ೀ-ಿ-ಲ್ಲ--ಧು----- -ೇ-ಾಗ-----ಮಗ್-ಿ-ಳು-ಬಾಡ--ೆಗೆ ದ--ೆಯು-----ಯ-? ಇಲ-ಲ- ನ-ರ-ನಲ-ಲ- ಧ-ಮ-ಕಲ- ಬ-ಕ-ಗ-ವ ಸ-ಮಗ-ರ-ಗಳ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತವ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಕ-ು ಬ-ಕ-ಗ-ವ ಸ-ಮ-್-ಿ-ಳ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? 0
I----nī-inalli----m---lu--ēkā-uva-s--a--i-aḷu b---g--e-do--y-t-avey-? Illi nīrinalli dhumukalu bēkāguva sāmagrigaḷu bāḍigege doreyuttaveye? I-l- n-r-n-l-i d-u-u-a-u b-k-g-v- s-m-g-i-a-u b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------------------------------------- Illi nīrinalli dhumukalu bēkāguva sāmagrigaḷu bāḍigege doreyuttaveye?
Podem alugar-se esquis aquáticos? ಇ---ಿ ನೀ--ನ ಸ-ಕೀ-- ---ಿಗ----ದ---ಯ-----ೆಯೆ? ಇಲ-ಲ- ನ-ರ-ನ ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತವ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ನ-ರ-ನ ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಕೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? 0
Il-i -ī-i---sk-- -ā-igege--or--utt-ve--? Illi nīrina skīs bāḍigege doreyuttaveye? I-l- n-r-n- s-ī- b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- ---------------------------------------- Illi nīrina skīs bāḍigege doreyuttaveye?
Eu sou apenas um principiante. ನ--ು-ಹೊಸ-. ನ-ನ- ಹ-ಸಬ. ನ-ನ- ಹ-ಸ-. ---------- ನಾನು ಹೊಸಬ. 0
N--- h-s-ba. Nānu hosaba. N-n- h-s-b-. ------------ Nānu hosaba.
Eu sou mais ou menos bom. ನನ-- ಸುಮಾರ-ಗ---ರುತ-ತ-ೆ. ನನಗ- ಸ-ಮ-ರ-ಗ- ಬರ-ತ-ತದ-. ನ-ಗ- ಸ-ಮ-ರ-ಗ- ಬ-ು-್-ದ-. ----------------------- ನನಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 0
N----e-sum-rāg- ba--tt-d-. Nanage sumārāgi baruttade. N-n-g- s-m-r-g- b-r-t-a-e- -------------------------- Nanage sumārāgi baruttade.
Já sei lidar com isto. ನ--ು -ದ-ಲ-ಲ--ಚ-ನ್ನ--ಿ -ು---ವ-ು. ನ-ನ- ಇದರಲ-ಲ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ನ-ರ-ತವನ-. ನ-ನ- ಇ-ರ-್-ಿ ಚ-ನ-ನ-ಗ- ನ-ರ-ತ-ನ-. ------------------------------- ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿತವನು. 0
N-nu---a-all--cen---i ---i-a----. Nānu idaralli cennāgi nuritavanu. N-n- i-a-a-l- c-n-ā-i n-r-t-v-n-. --------------------------------- Nānu idaralli cennāgi nuritavanu.
Onde é que está o teleférico? ಇ--ಲಿ--್ಕೀ-----ಟ--ಎ--ಲ-ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ- ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I--i sk- -iphṭ e-l---? Illi skī liphṭ ellide? I-l- s-ī l-p-ṭ e-l-d-? ---------------------- Illi skī liphṭ ellide?
Trouxeste os esquis? ನಿನ-- ಬಳ- --ಕ-ಸ್---ೆ-ೆ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಸ-ಕ-ಸ- ಇದ-ಯ-? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಕ-ಸ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀಸ್ ಇದೆಯೆ? 0
N-n---b-ḷi-skī---deye? Ninna baḷi skīs ideye? N-n-a b-ḷ- s-ī- i-e-e- ---------------------- Ninna baḷi skīs ideye?
Trouxeste as botas de esqui? ನ--್ನ ------ಕ- --ದರಕ--------ಯೆ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಸ-ಕ- ಪ-ದರಕ-ಷ-ಗಳ-ವ-ಯ-? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಕ- ಪ-ದ-ಕ-ಷ-ಗ-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿವೆಯೆ? 0
Ni-na-b--i-s-------r-kṣ-gaḷ-veye? Ninna baḷi skī pādarakṣegaḷiveye? N-n-a b-ḷ- s-ī p-d-r-k-e-a-i-e-e- --------------------------------- Ninna baḷi skī pādarakṣegaḷiveye?

A linguagem das imagens

Segundo um provérbio português: uma imagem vale mais que mil palavras. Isto quer dizer que as imagens são compreendidas mais rapidamente do que as palavras. As imagens conseguem também transmitir melhor os sentimentos. É por esta razão que a publicidade recorre a tantas imagens. O modo de funcionamento das imagens é diferente do das palavras. Mostra-nos muito mais coisas em simultâneo e na sua totalidade. Ou seja, a imagem na sua totalidade produz um determinado efeito. Graças à linguagem, as palavras são claramente mais necessárias. No entanto, as imagens e a linguagem constituem um todo. Para descrevermos uma imagem precisamos de palavras. Por outro lado, há muitos textos que só conseguem ser decifrados graças às imagens. Esta ligação entre a imagem e a linguagem é alvo de investigação pelos linguistas. Questiona-se, no entanto, se as imagens não seriam elas mesmas um tipo de linguagem. Quando apenas se filma algo, podemos ver as imagens. No entanto, a mensagem do filme não se concretiza. Se as imagens fossem palavras, deveriam ser mais precisas. Quanto menos se mostra, mas clara se torna a mensagem. Um bom exemplo disto são os pictogramas. Os pictogramas são símbolos gráficos simples e inequívocos. Substituem a linguagem verbal, sendo por isso um tipo de comunicação visual. Toda a gente conhece o pictograma referente à proibição de fumar. Mostra um cigarro com risco que o atravessa na diagonal. Com a globalização a imagens têm vindo a tornar-se cada vez mais importantes. Mas também é necessário aprendermos a linguagem das imagens. Ela não é tão universal como se pensa. Pois a nossa cultura influencia a nossa compreensão de imagens. O que nós vemos depende de vários fatores. Por isso, há muitas pessoas que não veem os cigarros mas só as linhas escuras.