Guia de conversação

pt Na cozinha   »   kn ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

19 [dezanove]

Na cozinha

Na cozinha

೧೯ [ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

19 [Hattombattu]

ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

[aḍige maneyalli.]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Canarim Tocar mais
Tens uma cozinha nova? ನಿ--ಮ-ು -ೊಸ-ಅಡ-ಗ-----ೆ? ನ-ಮ-ಮದ- ಹ-ಸ ಅಡ-ಗ-ಮನ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ-ು ಹ-ಸ ಅ-ಿ-ೆ-ನ-ಯ-? ----------------------- ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಮನೆಯೆ? 0
Nim--a-- -o--------m-ne--? Nim'madu hosa aḍigemaneye? N-m-m-d- h-s- a-i-e-a-e-e- -------------------------- Nim'madu hosa aḍigemaneye?
O que é que queres cozinhar hoje? ಇಂ-- ನ-ನ- ಏ-- --ಿಗೆ --ಡ-ತ್-ೀ-? ಇ-ದ- ನ-ನ- ಏನ- ಅಡ-ಗ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ? ಇ-ದ- ನ-ನ- ಏ-ು ಅ-ಿ-ೆ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------ ಇಂದು ನೀನು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? 0
I-d--n-n------aḍ--e-mā-u-t---? Indu nīnu ēnu aḍige māḍuttīya? I-d- n-n- ē-u a-i-e m-ḍ-t-ī-a- ------------------------------ Indu nīnu ēnu aḍige māḍuttīya?
Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? ವಿ--ಯ-ತ- -ಲೆಯನ್-ೋ ಅ--ಾ-ಗ್ಯಾ-್ -ಲ--ಬ-ಸುತ್ತ-ಯ- ? ವ-ದ-ಯ-ತ- ಒಲ-ಯನ-ನ- ಅಥವ- ಗ-ಯ-ಸ- ಒಲ- ಬಳಸ-ತ-ತ-ಯ- ? ವ-ದ-ಯ-ತ- ಒ-ೆ-ನ-ನ- ಅ-ವ- ಗ-ಯ-ಸ- ಒ-ೆ ಬ-ಸ-ತ-ತ-ಯ- ? ---------------------------------------------- ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತೀಯೋ ? 0
V--yut--le--n-ō --hav--g--s--le-b---s-t-īy-? Vidyut oleyannō athavā gyās ole baḷasuttīyō? V-d-u- o-e-a-n- a-h-v- g-ā- o-e b-ḷ-s-t-ī-ō- -------------------------------------------- Vidyut oleyannō athavā gyās ole baḷasuttīyō?
Vou cortar as cebolas? ನ-ನ---ರ--್ಳ---್ನು ಕತ-ತ--ಸ-ೆ? ನ-ನ- ಈರ-ಳ-ಳ-ಯನ-ನ- ಕತ-ತರ-ಸಲ-? ನ-ನ- ಈ-ು-್-ಿ-ನ-ನ- ಕ-್-ರ-ಸ-ೆ- ---------------------------- ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲೆ? 0
Nān-----ḷ---a-nu--a-ta-i----? Nānu īruḷḷiyannu kattarisale? N-n- ī-u-ḷ-y-n-u k-t-a-i-a-e- ----------------------------- Nānu īruḷḷiyannu kattarisale?
Vou descascar as batatas? ನ--- -ಲ--ಡ್---ಸಿ-್ಪೆ-ತ--ೆ---? ನ-ನ- ಆಲ-ಗಡ-ಡ- ಸ-ಪ-ಪ- ತ-ಗ-ಯಲ-? ನ-ನ- ಆ-ೂ-ಡ-ಡ- ಸ-ಪ-ಪ- ತ-ಗ-ಯ-ೆ- ----------------------------- ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲೆ? 0
N--u-----a--e--ippe ---e---e? Nānu ālūgaḍḍe sippe tegeyale? N-n- ā-ū-a-ḍ- s-p-e t-g-y-l-? ----------------------------- Nānu ālūgaḍḍe sippe tegeyale?
Vou lavar a alface? ನ-ನ- --ಪ-ಪ-----ತೊಳೆಯ--? ನ-ನ- ಸ-ಪ-ಪನ-ನ- ತ-ಳ-ಯಲ-? ನ-ನ- ಸ-ಪ-ಪ-್-ು ತ-ಳ-ಯ-ೆ- ----------------------- ನಾನು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆಯಲೆ? 0
N--------an---to-eyale? Nānu soppannu toḷeyale? N-n- s-p-a-n- t-ḷ-y-l-? ----------------------- Nānu soppannu toḷeyale?
Onde é que estão os copos? ಲೋಟ--ು ಎ-್ಲ-ವೆ? ಲ-ಟಗಳ- ಎಲ-ಲ-ವ-? ಲ-ಟ-ಳ- ಎ-್-ಿ-ೆ- --------------- ಲೋಟಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
L-ṭa---u --li--? Lōṭagaḷu ellive? L-ṭ-g-ḷ- e-l-v-? ---------------- Lōṭagaḷu ellive?
Onde é que está a louça? ಪಾ-್-ೆಗಳು-ಎ-----ೆ? ಪ-ತ-ರ-ಗಳ- ಎಲ-ಲ-ವ-? ಪ-ತ-ರ-ಗ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
Pā-r--a-----l---? Pātregaḷu ellive? P-t-e-a-u e-l-v-? ----------------- Pātregaḷu ellive?
Onde é que estão os talheres? ಚಮಚ- ಚ--ು -ತ-ತ--ಫ--್ಕ- -----ಲ್ಲಿವೆ? ಚಮಚ, ಚ-ಕ- ಮತ-ತ- ಫ-ರ-ಕ- ಗಳ- ಎಲ-ಲ-ವ-? ಚ-ಚ- ಚ-ಕ- ಮ-್-ು ಫ-ರ-ಕ- ಗ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- ----------------------------------- ಚಮಚ, ಚಾಕು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
Ca-ac-- ---- -a------ōrk--a-u-e-l-v-? Camaca, cāku mattu phōrk gaḷu ellive? C-m-c-, c-k- m-t-u p-ō-k g-ḷ- e-l-v-? ------------------------------------- Camaca, cāku mattu phōrk gaḷu ellive?
Tens um abre-latas? ನ---ನ---- -ಬ್ಬ --ಗೆಯ-- -ಪ------ೆಯ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಡಬ-ಬ ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉಪಕರಣ ಇದ-ಯ? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಡ-್- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉ-ಕ-ಣ ಇ-ೆ-? ---------------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಡಬ್ಬ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯ? 0
N--n- baḷ--ḍabba ------v---p-k----a -d---? Ninna baḷi ḍabba tegeyuva upakaraṇa ideya? N-n-a b-ḷ- ḍ-b-a t-g-y-v- u-a-a-a-a i-e-a- ------------------------------------------ Ninna baḷi ḍabba tegeyuva upakaraṇa ideya?
Tens um abridor de garrafas? ನ-ನ್ನ ಬಳಿ -ೀಸೆ--ೆ-ೆ--- -ಪಕರ----ೆ-? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಸ-ಸ- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉಪಕರಣ ಇದ-ಯ? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಸ- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉ-ಕ-ಣ ಇ-ೆ-? ---------------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸೀಸೆ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯ? 0
Ni--a -aḷ---īs--te----v----a-a-aṇ--i-e-a? Ninna baḷi sīse tegeyuva upakaraṇa ideya? N-n-a b-ḷ- s-s- t-g-y-v- u-a-a-a-a i-e-a- ----------------------------------------- Ninna baḷi sīse tegeyuva upakaraṇa ideya?
Tens um saca-rolhas? ನ--್ನ--ಳ- --ಚ್----ೆ--ಯು- --ಕರ--ಇದೆಯ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಮ-ಚ-ಚಳ ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉಪಕರಣ ಇದ-ಯ? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಮ-ಚ-ಚ- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉ-ಕ-ಣ ಇ-ೆ-? ------------------------------------ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯ? 0
Ni--- ---i-------- -egeyuva--pa-a---- --e--? Ninna baḷi muccaḷa tegeyuva upakaraṇa ideya? N-n-a b-ḷ- m-c-a-a t-g-y-v- u-a-a-a-a i-e-a- -------------------------------------------- Ninna baḷi muccaḷa tegeyuva upakaraṇa ideya?
Cozinhas a sopa nesta panela? ನ-ನ----ರ--ನು-- -ಾ-್ರೆ--್-- ಮಾ----ತ-ಯ? ನ-ನ- ಸ-ರನ-ನ- ಈ ಪ-ತ-ರ-ಯಲ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಸ-ರ-್-ು ಈ ಪ-ತ-ರ-ಯ-್-ಿ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------------- ನೀನು ಸಾರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? 0
N-nu sā--n-u-ī--āt-e--lli---ḍ---ī--? Nīnu sārannu ī pātreyalli māḍuttīya? N-n- s-r-n-u ī p-t-e-a-l- m-ḍ-t-ī-a- ------------------------------------ Nīnu sārannu ī pātreyalli māḍuttīya?
Fritas o peixe nesta frigideira? ನೀನು---ನನ್ನ- ----ಂಡಲ-ಯ--ಲ----ರಿ-ು-್-ೀ-? ನ-ನ- ಮ-ನನ-ನ- ಈ ಬ--ಡಲ-ಯಲ-ಲ- ಹ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಮ-ನ-್-ು ಈ ಬ-ಂ-ಲ-ಯ-್-ಿ ಹ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ಯ- --------------------------------------- ನೀನು ಮೀನನ್ನು ಈ ಬಾಂಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುತ್ತೀಯ? 0
Nīn--m----n--------a-e---li -u-i-u-t---? Nīnu mīnannu ī bāṇḍaleyalli huriyuttīya? N-n- m-n-n-u ī b-ṇ-a-e-a-l- h-r-y-t-ī-a- ---------------------------------------- Nīnu mīnannu ī bāṇḍaleyalli huriyuttīya?
Grelhas os legumes neste grelhador? ನೀ-- ---ಾರಿ------ ಗ್ರಿ----ೇ--------ುತ್---? ನ-ನ- ತರಕ-ರ-ಗಳನ-ನ- ಗ-ರ-ಲ- ಮ-ಲ- ಬ-ಯ-ಸ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ತ-ಕ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ಗ-ರ-ಲ- ಮ-ಲ- ಬ-ಯ-ಸ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------------------ ನೀನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತೀಯ? 0
Nī-u --ra-ā-i--------g-il --le-bēy-----īya? Nīnu tarakārigaḷannu gril mēle bēyisuttīya? N-n- t-r-k-r-g-ḷ-n-u g-i- m-l- b-y-s-t-ī-a- ------------------------------------------- Nīnu tarakārigaḷannu gril mēle bēyisuttīya?
Eu ponho a mesa. ನ------ದ ಮೇ---ನು ಅಣ--ಮಾಡುತ--ೇ--. ನ-ನ- ಊಟದ ಮ-ಜನ-ನ- ಅಣ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಊ-ದ ಮ-ಜ-್-ು ಅ-ಿ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------- ನಾನು ಊಟದ ಮೇಜನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 0
N-n- ūṭ-da mēja-n--a-----ḍ---ē--. Nānu ūṭada mējannu aṇi māḍuttēne. N-n- ū-a-a m-j-n-u a-i m-ḍ-t-ē-e- --------------------------------- Nānu ūṭada mējannu aṇi māḍuttēne.
Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. ಇಲ್-----ಕ-,--ೋ--ಕ್ ಮತ--- --ಚ-ಳಿವೆ. ಇಲ-ಲ- ಚ-ಕ-, ಫ-ರ-ಕ- ಮತ-ತ- ಚಮಚಗಳ-ವ-. ಇ-್-ಿ ಚ-ಕ-, ಫ-ರ-ಕ- ಮ-್-ು ಚ-ಚ-ಳ-ವ-. ---------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು, ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚಮಚಗಳಿವೆ. 0
Il-i cāku----ō-k--a-t----m-c-ga-ive. Illi cāku, phōrk mattu camacagaḷive. I-l- c-k-, p-ō-k m-t-u c-m-c-g-ḷ-v-. ------------------------------------ Illi cāku, phōrk mattu camacagaḷive.
Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos. ಇಲ--ಿ ಲ-ಟಗಳ-,-ತಟ-ಟೆ--- ----ು-ಕರ-ಸ--್ರಗಳ- ---. ಇಲ-ಲ- ಲ-ಟಗಳ-, ತಟ-ಟ-ಗಳ- ಮತ-ತ- ಕರವಸ-ತ-ರಗಳ- ಇವ-. ಇ-್-ಿ ಲ-ಟ-ಳ-, ತ-್-ೆ-ಳ- ಮ-್-ು ಕ-ವ-್-್-ಗ-ು ಇ-ೆ- --------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟಗಳು, ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೆ. 0
Il----ōṭ--a-u,--a----aḷ- -at-- --r--a--r-ga-- -ve. Illi lōṭagaḷu, taṭṭegaḷu mattu karavastragaḷu ive. I-l- l-ṭ-g-ḷ-, t-ṭ-e-a-u m-t-u k-r-v-s-r-g-ḷ- i-e- -------------------------------------------------- Illi lōṭagaḷu, taṭṭegaḷu mattu karavastragaḷu ive.

Aprendizagem e tipos de aprendizagem

Quem não faz muitos progressos na sua aprendizagem, pode estar a aprender de uma forma inadequada. Isto significa que não está a aprender segundo o seu tipo de aprendizagem. De um modo geral, podemos distinguir quatro tipos de aprendizagem. São organizados em função dos orgãos dos sentidos. Os tipos de aprendizagem são os seguintes: auditivo, visual, comunicativo e motor. As pessoas que pertencem ao tipo auditivo assimilam melhor a informação que chega através do ouvido. Conseguem lembrar-se, por exemplo, das músicas com facilidade. Este tipo de pessoas costumam estudar em voz alta, repetindo o vocabulário. Este tipo de pessoas costumam falar muito consigo mesmas. Os CDs ou as palestras sobre o tema em questão podem ser-lhes muito úteis. Aqueles que pertencem ao tipo visual assimilam melhor o material que veem. Por isso, é muito importante a leitura de toda a informação. Quando estão a estudar optam por fazer muitos apontamentos. Do mesmo modo, preferem as imagens, as tabelas e os cartões com apontamentos. Este tipo de pessoas costumar ler e sonhar muito. Em ambientes agradáveis, costumam estudar muito melhor. As pessoas que pertencem ao tipo comunicativo preferem os diálogos e as discussões. Precisam de interação e de dialogar com os outros. Nas aulas, costumam fazer muitas perguntas e adoram os trabalhos de grupo. As pessoas que pertencem ao tipo motor aprendem através do movimento. Preferem "aprender fazendo" e querem experimentar tudo. Ao estudarem, fazem-no estando fisicamente ativos e mastigando pastilha elástica. Não gostam de teoria, mas sim de experiências. O que importa é que quase todas as pessoas possuem caraterísticas dos vários tipos de aprendizagem. Não existe ninguém que se enquadre num único tipo de aprendizagem. Por esta razão, a melhor maneira de aprender é quando utilizamos todos os nossos sentidos. Porque, assim, o nosso cérebro é ativado várias vezes e armazena corretamente a nova informação. Escute, leia e discuta o novo vocabulário! Em seguida, pratique desporto!