Guia de conversação

pt Visita na cidade   »   kn ನಗರದರ್ಶನ

42 [quarenta e dois]

Visita na cidade

Visita na cidade

೪೨ [ನಲವತ್ತೆರಡು]

42 [Nalavatteraḍu]

ನಗರದರ್ಶನ

[nagaradarśana.]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Canarim Tocar mais
O mercado está aberto aos domingos? ಭ-ನ-ವಾರ--ದು ಮಾರು----ೆಯ--ಲ- ಅ--ಡ-ಗಳು-ತೆರೆ-ಿ-ು-----ಯ-? ಭಾ_____ ಮಾ_______ ಅಂ____ ತೆ________ ಭ-ನ-ವ-ರ-ಂ-ು ಮ-ರ-ಕ-್-ೆ-ಲ-ಲ- ಅ-ಗ-ಿ-ಳ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ---------------------------------------------------- ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆಯೆ? 0
B-----ār--a--u m--uka--eya----a---ḍ-g---------i-----veye? B_____________ m_____________ a_________ t_______________ B-ā-u-ā-a-a-d- m-r-k-ṭ-e-a-l- a-g-ḍ-g-ḷ- t-r-d-r-t-a-e-e- --------------------------------------------------------- Bhānuvāradandu mārukaṭṭeyalli aṅgaḍigaḷu terediruttaveye?
A feira está aberta às segundas-feiras? ಸ----ರದ--- ಉ---ವ-ತ-------ತ್ತ--ಯೆ? ಸೋ_____ ಉ___ ತೆ________ ಸ-ಮ-ಾ-ದ-ದ- ಉ-್-ವ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------- ಸೋಮವಾರದಂದು ಉತ್ಸವ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Sō-avā--d--du-uts--- ---ed-r-t-a--ye? S____________ u_____ t_______________ S-m-v-r-d-n-u u-s-v- t-r-d-r-t-a-e-e- ------------------------------------- Sōmavāradandu utsava terediruttadeye?
A exposição está aberta às terças-feiras? ಮಂಗಳ---ದಂದ- -ಸ್ತು---ರ-ರ----ತ--ೆ---ುತ್-ದೆ--? ಮಂ______ ವ__ ಪ್_____ ತೆ________ ಮ-ಗ-ವ-ರ-ಂ-ು ವ-್-ು ಪ-ರ-ರ-ಶ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------- ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ma-ga-a---ad---u vas-u-p---arś-n- --red----tad--e? M_______________ v____ p_________ t_______________ M-ṅ-a-a-ā-a-a-d- v-s-u p-a-a-ś-n- t-r-d-r-t-a-e-e- -------------------------------------------------- Maṅgaḷavāradandu vastu pradarśana terediruttadeye?
O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras? ಮ------ಬು----ದ-ದು -ೆರೆದಿ---್ತ---ೆ? ಮೃ___ ಬು_____ ತೆ________ ಮ-ಗ-ಲ- ಬ-ಧ-ಾ-ದ-ದ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ---------------------------------- ಮೃಗಾಲಯ ಬುಧವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
M--gā---- -u-h--ār-da-du -eredi-u-----y-? M_______ b_____________ t_______________ M-̥-ā-a-a b-d-a-ā-a-a-d- t-r-d-r-t-a-e-e- ----------------------------------------- Mr̥gālaya budhavāradandu terediruttadeye?
O museu está aberto às quintas-feiras? ವಸ-ತ--ಂಗ----ಲಯ-ಗುರ--ಾರದಂದ- ತೆ-ೆ-ಿರುತ್-ದ---? ವ________ ಗು_____ ತೆ________ ವ-್-ು-ಂ-್-ಹ-ಲ- ಗ-ರ-ವ-ರ-ಂ-ು ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------- ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಗುರುವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
V-s--s-ṅgra--laya--u---ārad------er--ir--ta--ye? V________________ g____________ t_______________ V-s-u-a-g-a-ā-a-a g-r-v-r-d-n-u t-r-d-r-t-a-e-e- ------------------------------------------------ Vastusaṅgrahālaya guruvāradandu terediruttadeye?
A galeria está aberta às sextas-feiras? ಶ-ಕ-ರವ-ರ---ು--ಿತ್-ಶ-ಲೆ --ರ--ಿ----ತದೆ--? ಶು______ ಚಿ____ ತೆ________ ಶ-ಕ-ರ-ಾ-ದ-ದ- ಚ-ತ-ರ-ಾ-ೆ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ś-kravār-d-ndu-cit---ā-- t-r-----t----ye? Ś_____________ c________ t_______________ Ś-k-a-ā-a-a-d- c-t-a-ā-e t-r-d-r-t-a-e-e- ----------------------------------------- Śukravāradandu citraśāle terediruttadeye?
Pode-se tirar fotografias? ಇ--ಲಿ --ಯ---್- --ಗೆಯ---ದೆ? ಇ__ ಛಾ____ ತೆ______ ಇ-್-ಿ ಛ-ಯ-ಿ-್- ತ-ಗ-ಯ-ಹ-ದ-? -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಛಾಯಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬಹುದೆ? 0
I-l--c-āy-cit-a ---e-abah-de? I___ c_________ t____________ I-l- c-ā-a-i-r- t-g-y-b-h-d-? ----------------------------- Illi chāyacitra tegeyabahude?
Tem que se pagar a entrada? ಪ್ರ---ಶುಲ-----ಡಬೇಕ-? ಪ್______ ಕೊ____ ಪ-ರ-ೇ-ಶ-ಲ-ಕ ಕ-ಡ-ೇ-ೆ- -------------------- ಪ್ರವೇಶಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೆ? 0
Pravēś-ś---- -o---ē-e? P___________ k________ P-a-ē-a-u-k- k-ḍ-b-k-? ---------------------- Pravēśaśulka koḍabēke?
Quanto é que custa a entrada? ಪ್ರ-----ಲ್ಕ ಎ----? ಪ್______ ಎ___ ಪ-ರ-ೇ-ಶ-ಲ-ಕ ಎ-್-ು- ------------------ ಪ್ರವೇಶಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು? 0
Pra---aśulk- e---? P___________ e____ P-a-ē-a-u-k- e-ṭ-? ------------------ Pravēśaśulka eṣṭu?
Há um desconto para grupos? ಗು--ಿನ-್ಲ---ಂ--ೆ-ರ-ಯಾಯ-ಿ---ರೆ-ುತ-ತ-ೆಯ-? ಗುಂ____ ಬಂ__ ರಿ___ ದೊ_______ ಗ-ಂ-ಿ-ಲ-ಲ- ಬ-ದ-ೆ ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Gu-p-n-l-- ---dar- ri---ati -o-ey-t--d-ye? G_________ b______ r_______ d_____________ G-m-i-a-l- b-n-a-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- ------------------------------------------ Gumpinalli bandare riyāyati doreyuttadeye?
Há um desconto para crianças? ಚಿಕ್--ಮಕ್ಕ-ಿಗ---ಿ-ಾಯ----ೊರೆ--ತ್ತ-ೆಯ-? ಚಿ__ ಮ____ ರಿ___ ದೊ_______ ಚ-ಕ-ಕ ಮ-್-ಳ-ಗ- ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ci--a---k---i-e--i-ā--t- -orey-t-----e? C____ m________ r_______ d_____________ C-k-a m-k-a-i-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Cikka makkaḷige riyāyati doreyuttadeye?
Há um desconto para estudantes? ವಿದ-ಯ----ಿ--ಿ----ಿಯಾ-ತ------ಯು-್-ದ--ೆ? ವಿ_______ ರಿ___ ದೊ_______ ವ-ದ-ಯ-ರ-ಥ-ಗ-ಿ-ೆ ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- -------------------------------------- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
V-d-ārt---aḷ-g- riy-y-t--dorey-t-a-e-e? V______________ r_______ d_____________ V-d-ā-t-i-a-i-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Vidyārthigaḷige riyāyati doreyuttadeye?
Que edifício é este? ಇದ- ಯ-ವ ಕಟ್-ಡ? ಇ_ ಯಾ_ ಕ____ ಇ-ು ಯ-ವ ಕ-್-ಡ- -------------- ಇದು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ? 0
I-- -ā-a-k--ṭaḍ-? I__ y___ k_______ I-u y-v- k-ṭ-a-a- ----------------- Idu yāva kaṭṭaḍa?
Quantos anos tem este edifício? ಇ-ು-ಎಷ--ು--ಳೆಯ --್ಟ-? ಇ_ ಎ__ ಹ__ ಕ____ ಇ-ು ಎ-್-ು ಹ-ೆ- ಕ-್-ಡ- --------------------- ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ? 0
Idu-e--u -a---- kaṭ-aḍ-? I__ e___ h_____ k_______ I-u e-ṭ- h-ḷ-y- k-ṭ-a-a- ------------------------ Idu eṣṭu haḷeya kaṭṭaḍa?
Quem é que construiu este edifício? ಈ ಕಟ-ಟ--ನ-ನು ಕಟ್-ಿ-ವರ---ಾರು? ಈ ಕ______ ಕ_____ ಯಾ__ ಈ ಕ-್-ಡ-ನ-ನ- ಕ-್-ಿ-ವ-ು ಯ-ರ-? ---------------------------- ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? 0
Ī--a---ḍ-va--u k---i-a-----y--u? Ī k___________ k__________ y____ Ī k-ṭ-a-a-a-n- k-ṭ-i-a-a-u y-r-? -------------------------------- Ī kaṭṭaḍavannu kaṭṭidavaru yāru?
Eu interesso-me por arquitetura. ನ--ೆ--ಾಸ್----ಿ---ದ--ಲ--ಆ-ಕ-ತಿ -ದೆ. ನ__ ವಾ__ ಶಿ_____ ಆ___ ಇ__ ನ-ಗ- ವ-ಸ-ತ- ಶ-ಲ-ಪ-ಲ-ಲ- ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ---------------------------------- ನನಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
N-nage vā--u ------all- āsa--i-ide. N_____ v____ ś_________ ā_____ i___ N-n-g- v-s-u ś-l-a-a-l- ā-a-t- i-e- ----------------------------------- Nanage vāstu śilpadalli āsakti ide.
Eu interesso-me por arte. ನನ-- --ೆ-ಲ-ಲ--ಆ--್ತಿ-ಇ--. ನ__ ಕ____ ಆ___ ಇ__ ನ-ಗ- ಕ-ೆ-ಲ-ಲ- ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ------------------------- ನನಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
Nanag- ka--y-ll- --a----ide. N_____ k________ ā_____ i___ N-n-g- k-l-y-l-i ā-a-t- i-e- ---------------------------- Nanage kaleyalli āsakti ide.
Eu interesso-me por pintura. ನ--ೆ ಚ-------ಯಲ್-- ಆ-ಕ್ತಿ -ದ-. ನ__ ಚಿ_______ ಆ___ ಇ__ ನ-ಗ- ಚ-ತ-ರ-ಲ-ಯ-್-ಿ ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ------------------------------ ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
Nan-ge-c-tra---e--lli-----ti i--. N_____ c_____________ ā_____ i___ N-n-g- c-t-a-a-e-a-l- ā-a-t- i-e- --------------------------------- Nanage citrakaleyalli āsakti ide.

Línguas rápidas, línguas lentas

No mundo inteiro existem mais de 6000 línguas diferentes. Todas, no entanto, com a mesma função. Ajudam-nos a trocar informação. Isto acontece em todas as línguas de diversas maneiras. Uma vez que cada língua funciona segundo as suas próprias regras. Até mesmo a velocidade a que essa língua é falada pode ser diferente. Foi o que ficou demonstrado em vários estudos realizados por linguistas. Para demonstrar isso foram traduzidos pequenos textos em várias línguas. De seguida, estes textos foram lidos em voz alta por falantes nativos. O resultado foi inequívoco. O japonês e o espanhol são as línguas mais rápidas. Nestas línguas proferem-se quase 8 sílabas por segundo. Os chineses falam claramente mais devagar. Estes proferem apenas 5 sílabas por segundo. A velocidade depende da complexidade das sílabas. Quando as sílabas são mais complexas o ato da fala pode ser mais demorado. O alemão, por exemplo, contém 3 sons por cada sílaba. Isto explica porque o seu ritmo de fala é relativamente lento. Falar muito rápido não significa, porém, que se transmite muita informação. Muito pelo contrário! As sílabas que são pronunciadas com mais rapidez contêm pouca informação. Apesar de os japoneses falarem muito rápido, a informação veiculada tem pouco conteúdo. Em contrapartida, o ritmo "lento" do chinês expressa muito mais em poucas palavras. Mesmo as sílabas do inglês contêm muita informação. É interessante constatar que as línguas estudadas possuem um nível de eficiência muito semelhante! Isto significa que quem fala mais devagar consegue transmitir mais informação. E quem fala com rapidez precisa de mais palavras. Mas, no fim, todos conseguem alcançar quase ao mesmo tempo o seu objetivo...