คู่มือสนทนา

th อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม   »   mr दुय्यम पोटवाक्य तर

93 [เก้าสิบสาม]

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

९३ [त्र्याण्णव]

93 [Tryāṇṇava]

दुय्यम पोटवाक्य तर

[duyyama pōṭavākya tara]

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย มาราฐี เล่น มากกว่า
ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ तो म-झ---वर-प---म-क--ो का- ---म-ा-मा-ित --ह-. तो मा____ प्__ क__ का_ ते म_ मा__ ना__ त- म-झ-य-व- प-र-म क-त- क-? त- म-ा म-ह-त न-ह-. --------------------------------------------- तो माझ्यावर प्रेम करतो का? ते मला माहित नाही. 0
tō m-jhy-va-a-pr--a k-ra----ā---ē-m-lā-mā-i---n-hī. t_ m_________ p____ k_____ k__ T_ m___ m_____ n____ t- m-j-y-v-r- p-ē-a k-r-t- k-? T- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------------- tō mājhyāvara prēma karatō kā? Tē malā māhita nāhī.
ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ तो--रत ये-ार-असे---- मला-म---- न---. तो प__ ये__ अ__ त_ म_ मा__ ना__ त- प-त य-ण-र अ-े- त- म-ा म-ह-त न-ह-. ------------------------------------ तो परत येणार असेल तर मला माहित नाही. 0
Tō--arat--yē--ra -sēla-tar--ma------i-- -ā-ī. T_ p_____ y_____ a____ t___ m___ m_____ n____ T- p-r-t- y-ṇ-r- a-ē-a t-r- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------- Tō parata yēṇāra asēla tara malā māhita nāhī.
ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ त---ला फ-न-करण-र--स------म-- म---- न-ह-. तो म_ फो_ क___ अ__ त_ म_ मा__ ना__ त- म-ा फ-न क-ण-र अ-े- त- म-ा म-ह-त न-ह-. ---------------------------------------- तो मला फोन करणार असेल तर मला माहित नाही. 0
T------ p-ōna-kara-----a-----t--a m--- --h-t---āh-. T_ m___ p____ k_______ a____ t___ m___ m_____ n____ T- m-l- p-ō-a k-r-ṇ-r- a-ē-a t-r- m-l- m-h-t- n-h-. --------------------------------------------------- Tō malā phōna karaṇāra asēla tara malā māhita nāhī.
เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้? म--्-ावर त्-----प्रे----ेल -- ---? मा____ त्__ प्__ अ__ का ब__ म-झ-य-व- त-य-च- प-र-म अ-े- क- ब-ं- ---------------------------------- माझ्यावर त्याचे प्रेम असेल का बरं? 0
Mājhy--ara tyā-ē -r-m---sēla-----araṁ? M_________ t____ p____ a____ k_ b_____ M-j-y-v-r- t-ā-ē p-ē-a a-ē-a k- b-r-ṁ- -------------------------------------- Mājhyāvara tyācē prēma asēla kā baraṁ?
เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้? त- प-- --ईल -ा ब--? तो प__ ये__ का ब__ त- प-त य-ई- क- ब-ं- ------------------- तो परत येईल का बरं? 0
Tō-p-rat- --'īla k- --ra-? T_ p_____ y_____ k_ b_____ T- p-r-t- y-'-l- k- b-r-ṁ- -------------------------- Tō parata yē'īla kā baraṁ?
เขาอาจจะไม่โทรมาหา ผม / ดิฉัน ก็ได้? त--म-ा फ---क-ेल-क--बर-? तो म_ फो_ क__ का ब__ त- म-ा फ-न क-े- क- ब-ं- ----------------------- तो मला फोन करेल का बरं? 0
T---a-ā --ōn-------a-----ar--? T_ m___ p____ k_____ k_ b_____ T- m-l- p-ō-a k-r-l- k- b-r-ṁ- ------------------------------ Tō malā phōna karēla kā baraṁ?
ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะคิดถึง ผม / ดิฉัน ไหม त----ा---झ- --वण---- -से----- --ब--दल -- साश-क--हे. त्__ मा_ आ___ ये_ अ__ का_ या____ मी सा__ आ__ त-य-ल- म-झ- आ-व- य-त अ-े- क-? य-ब-्-ल म- स-श-क आ-े- --------------------------------------------------- त्याला माझी आठवण येत असेल का? याबद्दल मी साशंक आहे. 0
Ty--ā---jhī---h-v-ṇa-yē-- -s-la -ā------dd--a-mī s--a--a-āh-. T____ m____ ā_______ y___ a____ k__ Y________ m_ s______ ā___ T-ā-ā m-j-ī ā-h-v-ṇ- y-t- a-ē-a k-? Y-b-d-a-a m- s-ś-ṅ-a ā-ē- ------------------------------------------------------------- Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā? Yābaddala mī sāśaṅka āhē.
ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม त्-ा-ी दु-री-क-णी-------ण -----क-? अ---म-ा--ं---येत-. त्__ दु__ को_ मै___ अ__ का_ अ_ म_ शं_ ये__ त-य-च- द-स-ी क-ण- म-त-र-ण अ-े- क-? अ-ी म-ा श-क- य-त-. ----------------------------------------------------- त्याची दुसरी कोणी मैत्रीण असेल का? अशी मला शंका येते. 0
Ty-----usa-- -ōṇī -ai----a-a-ē-- k-?---ī ---ā-śaṅk- yēt-. T____ d_____ k___ m_______ a____ k__ A__ m___ ś____ y____ T-ā-ī d-s-r- k-ṇ- m-i-r-ṇ- a-ē-a k-? A-ī m-l- ś-ṅ-ā y-t-. --------------------------------------------------------- Tyācī dusarī kōṇī maitrīṇa asēla kā? Aśī malā śaṅkā yētē.
ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาพูดโกหก तो-खोटं-बोल- -से- -ा? असा -----प्-श-न--ेत-. तो खो_ बो__ अ__ का_ अ_ म__ प्___ ये__ त- ख-ट- ब-ल- अ-े- क-? अ-ा म-ा- प-र-्- य-त-. ------------------------------------------- तो खोटं बोलत असेल का? असा मनात प्रश्न येतो. 0
T- -hō--ṁ b------as-la---- A---ma-ā-a -r-----yētō. T_ k_____ b_____ a____ k__ A__ m_____ p_____ y____ T- k-ō-a- b-l-t- a-ē-a k-? A-ā m-n-t- p-a-n- y-t-. -------------------------------------------------- Tō khōṭaṁ bōlata asēla kā? Asā manāta praśna yētō.
เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า? त----ा--ाझ--आठ-ण--े--अस-- -ा ब--? त्__ मा_ आ___ ये_ अ__ का ब__ त-य-ल- म-झ- आ-व- य-त अ-े- क- ब-ं- --------------------------------- त्याला माझी आठवण येत असेल का बरं? 0
T---ā mā-h- -ṭh-va---yē---a-ē-a--ā-b--a-? T____ m____ ā_______ y___ a____ k_ b_____ T-ā-ā m-j-ī ā-h-v-ṇ- y-t- a-ē-a k- b-r-ṁ- ----------------------------------------- Tyālā mājhī āṭhavaṇa yēta asēla kā baraṁ?
เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า? त-याची-आ-ख--क--ी ---्री----े--का-बरं? त्__ आ__ को_ मै___ अ__ का ब__ त-य-च- आ-ख- क-ण- म-त-र-ण अ-े- क- ब-ं- ------------------------------------- त्याची आणखी कोणी मैत्रीण असेल का बरं? 0
T-ācī āṇ--hī--ōṇī mai--īṇa -s-la-kā b--a-? T____ ā_____ k___ m_______ a____ k_ b_____ T-ā-ī ā-a-h- k-ṇ- m-i-r-ṇ- a-ē-a k- b-r-ṁ- ------------------------------------------ Tyācī āṇakhī kōṇī maitrīṇa asēla kā baraṁ?
เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้? तो-खो---त--बोलत-नस--ा? तो खो_ त_ बो__ न___ त- ख-ट- त- ब-ल- न-ा-ा- ---------------------- तो खोटं तर बोलत नसावा? 0
Tō k-ōṭ-ṁ---ra----ata----āvā? T_ k_____ t___ b_____ n______ T- k-ō-a- t-r- b-l-t- n-s-v-? ----------------------------- Tō khōṭaṁ tara bōlata nasāvā?
ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ म- -्-ा----र---च ---त-अस-न--- य--ी-म------- ---. मी त्__ ख____ आ___ अ__ का या_ म_ शं_ आ__ म- त-य-ल- ख-ो-र- आ-ड- अ-े- क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ------------------------------------------------ मी त्याला खरोखरच आवडत असेन का याची मला शंका आहे. 0
Mī-----ā kh--ōkhar----āv--a---a-ē-a--ā ---ī ---- śa-k--āhē. M_ t____ k___________ ā______ a____ k_ y___ m___ ś____ ā___ M- t-ā-ā k-a-ō-h-r-c- ā-a-a-a a-ē-a k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- ----------------------------------------------------------- Mī tyālā kharōkharaca āvaḍata asēna kā yācī malā śaṅkā āhē.
ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ त---ला---हिल--ा -ा-ी मला-श-का --े. तो म_ लि__ का या_ म_ शं_ आ__ त- म-ा ल-ह-ल क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ---------------------------------- तो मला लिहिल का याची मला शंका आहे. 0
T--ma-- l--i-a k---ā-- m-lā------ -hē. T_ m___ l_____ k_ y___ m___ ś____ ā___ T- m-l- l-h-l- k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- -------------------------------------- Tō malā lihila kā yācī malā śaṅkā āhē.
ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ तो-म-झ--ा----ग्----ेल--ा --च--मला श--- ---. तो मा___ ल__ क__ का या_ म_ शं_ आ__ त- म-झ-य-श- ल-्- क-े- क- य-च- म-ा श-क- आ-े- ------------------------------------------- तो माझ्याशी लग्न करेल का याची मला शंका आहे. 0
Tō -----ā---la--a-kar--a--- yāc- ---- śaṅ-- -h-. T_ m_______ l____ k_____ k_ y___ m___ ś____ ā___ T- m-j-y-ś- l-g-a k-r-l- k- y-c- m-l- ś-ṅ-ā ā-ē- ------------------------------------------------ Tō mājhyāśī lagna karēla kā yācī malā śaṅkā āhē.
เขาอาจจะชอบฉันจริงๆหรือเปล่า? म- -्य-ल--ख-ोख------ते --? मी त्__ ख____ आ___ का_ म- त-य-ल- ख-ो-र- आ-ड-े क-? -------------------------- मी त्याला खरोखरच आवडते का? 0
M- ----- k-a---h------------ē--ā? M_ t____ k___________ ā______ k__ M- t-ā-ā k-a-ō-h-r-c- ā-a-a-ē k-? --------------------------------- Mī tyālā kharōkharaca āvaḍatē kā?
เขาอาจจะเขียนมาหาฉันหรือเปล่า? त--मल- -िहिल-क-? तो म_ लि__ का_ त- म-ा ल-ह-ल क-? ---------------- तो मला लिहिल का? 0
Tō--alā ---il--k-? T_ m___ l_____ k__ T- m-l- l-h-l- k-? ------------------ Tō malā lihila kā?
เขาอาจจะแต่งงานกับฉันเปล่า? तो म--्य--ी लग-----े- का? तो मा___ ल__ क__ का_ त- म-झ-य-श- ल-्- क-े- क-? ------------------------- तो माझ्याशी लग्न करेल का? 0
T- mā-----ī l-g-----rēl- --? T_ m_______ l____ k_____ k__ T- m-j-y-ś- l-g-a k-r-l- k-? ---------------------------- Tō mājhyāśī lagna karēla kā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -