Phrasebook

tl Fruits and food   »   ko 과일과 음식

15 [labing-lima]

Fruits and food

Fruits and food

15 [열다섯]

15 [yeoldaseos]

과일과 음식

[gwailgwa eumsig]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Mayroon akong strawberry. 저- -기- 있--. 저는 딸기가 있어요. 저- 딸-가 있-요- ----------- 저는 딸기가 있어요. 0
j---eu- -t-l-iga--ss-e--o. jeoneun ttalgiga iss-eoyo. j-o-e-n t-a-g-g- i-s-e-y-. -------------------------- jeoneun ttalgiga iss-eoyo.
Mayroon akong isang kiwi at isang melon. 저----와 --이---요. 저는 키위와 멜론이 있어요. 저- 키-와 멜-이 있-요- --------------- 저는 키위와 멜론이 있어요. 0
j-o-e---ki-iw- ---l---i is--eo-o. jeoneun kiwiwa mellon-i iss-eoyo. j-o-e-n k-w-w- m-l-o--- i-s-e-y-. --------------------------------- jeoneun kiwiwa mellon-i iss-eoyo.
Mayroon akong isang kahel at isang suha. 저--오렌-- -몽이----. 저는 오렌지와 자몽이 있어요. 저- 오-지- 자-이 있-요- ---------------- 저는 오렌지와 자몽이 있어요. 0
j--ne-- ol-nji-a-j--on--i --s-eoy-. jeoneun olenjiwa jamong-i iss-eoyo. j-o-e-n o-e-j-w- j-m-n--- i-s-e-y-. ----------------------------------- jeoneun olenjiwa jamong-i iss-eoyo.
Mayroon akong isang mansanas at isang mangga. 저는-사-- -고--있어요. 저는 사과와 망고가 있어요. 저- 사-와 망-가 있-요- --------------- 저는 사과와 망고가 있어요. 0
jeoneun s-gw-wa--a---g--a-i-s-eoy-. jeoneun sagwawa mang-goga iss-eoyo. j-o-e-n s-g-a-a m-n---o-a i-s-e-y-. ----------------------------------- jeoneun sagwawa mang-goga iss-eoyo.
Mayroon akong isang saging at isang pinya. 저는 ---- -인-----어-. 저는 바나나와 파인애플이 있어요. 저- 바-나- 파-애-이 있-요- ------------------ 저는 바나나와 파인애플이 있어요. 0
jeoneu---a-a---- -a------e---i -ss-eoy-. jeoneun bananawa pain-aepeul-i iss-eoyo. j-o-e-n b-n-n-w- p-i---e-e-l-i i-s-e-y-. ---------------------------------------- jeoneun bananawa pain-aepeul-i iss-eoyo.
Gagawa ako ng salad na prutas. 저는--일 --드를-만들고 있-요. 저는 과일 샐러드를 만들고 있어요. 저- 과- 샐-드- 만-고 있-요- ------------------- 저는 과일 샐러드를 만들고 있어요. 0
jeo-e-n -wai--saell-----leul ma--e-l-- ------y-. jeoneun gwail saelleodeuleul mandeulgo iss-eoyo. j-o-e-n g-a-l s-e-l-o-e-l-u- m-n-e-l-o i-s-e-y-. ------------------------------------------------ jeoneun gwail saelleodeuleul mandeulgo iss-eoyo.
Kakain ako ng tustadong tinapay. 저- -스트---- ---. 저는 토스트를 먹고 있어요. 저- 토-트- 먹- 있-요- --------------- 저는 토스트를 먹고 있어요. 0
j--n-u- --s-u-----u---e-gg--iss-eoyo. jeoneun toseuteuleul meoggo iss-eoyo. j-o-e-n t-s-u-e-l-u- m-o-g- i-s-e-y-. ------------------------------------- jeoneun toseuteuleul meoggo iss-eoyo.
Kakain ako ng tustadong tinapay na may mantikilya. 저- -터를--른-토스트를 -고--어-. 저는 버터를 바른 토스트를 먹고 있어요. 저- 버-를 바- 토-트- 먹- 있-요- ---------------------- 저는 버터를 바른 토스트를 먹고 있어요. 0
jeo--un -e-teo-e---b-leun t-s--t---eul m----- --s--oy-. jeoneun beoteoleul baleun toseuteuleul meoggo iss-eoyo. j-o-e-n b-o-e-l-u- b-l-u- t-s-u-e-l-u- m-o-g- i-s-e-y-. ------------------------------------------------------- jeoneun beoteoleul baleun toseuteuleul meoggo iss-eoyo.
Kakain ako ng tustadong tinapay na mayroong mantikilya at jam. 저는 버-와-잼--바-----를 -고--어요. 저는 버터와 잼을 바른 토스트를 먹고 있어요. 저- 버-와 잼- 바- 토-트- 먹- 있-요- ------------------------- 저는 버터와 잼을 바른 토스트를 먹고 있어요. 0
jeoneun---o-eo-- -----eul bale-n tose--e-l-ul-m---go ----eoyo. jeoneun beoteowa jaem-eul baleun toseuteuleul meoggo iss-eoyo. j-o-e-n b-o-e-w- j-e---u- b-l-u- t-s-u-e-l-u- m-o-g- i-s-e-y-. -------------------------------------------------------------- jeoneun beoteowa jaem-eul baleun toseuteuleul meoggo iss-eoyo.
Kakain ako ng sandwich. 저는--드위치를----있어-. 저는 샌드위치를 먹고 있어요. 저- 샌-위-를 먹- 있-요- ---------------- 저는 샌드위치를 먹고 있어요. 0
j-one---s-ende-wichileul meo-g- -ss-eo-o. jeoneun saendeuwichileul meoggo iss-eoyo. j-o-e-n s-e-d-u-i-h-l-u- m-o-g- i-s-e-y-. ----------------------------------------- jeoneun saendeuwichileul meoggo iss-eoyo.
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine. 저는 -가-을 -- ----를-----어-. 저는 마가린을 바른 샌드위치를 먹고 있어요. 저- 마-린- 바- 샌-위-를 먹- 있-요- ------------------------ 저는 마가린을 바른 샌드위치를 먹고 있어요. 0
j---eun ---ali--eu----l-u--s---d-u-ich-l--l--e---- -s---o-o. jeoneun magalin-eul baleun saendeuwichileul meoggo iss-eoyo. j-o-e-n m-g-l-n-e-l b-l-u- s-e-d-u-i-h-l-u- m-o-g- i-s-e-y-. ------------------------------------------------------------ jeoneun magalin-eul baleun saendeuwichileul meoggo iss-eoyo.
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine at kamatis. 저는--가-과 -마토---- --위-를 먹--있-요. 저는 마가린과 토마토를 넣은 샌드위치를 먹고 있어요. 저- 마-린- 토-토- 넣- 샌-위-를 먹- 있-요- ----------------------------- 저는 마가린과 토마토를 넣은 샌드위치를 먹고 있어요. 0
j-one-n-magalin-w--to--to-e-l----h-eun-s--n--uwic---e-l--e-g---i-s--oy-. jeoneun magalingwa tomatoleul neoh-eun saendeuwichileul meoggo iss-eoyo. j-o-e-n m-g-l-n-w- t-m-t-l-u- n-o---u- s-e-d-u-i-h-l-u- m-o-g- i-s-e-y-. ------------------------------------------------------------------------ jeoneun magalingwa tomatoleul neoh-eun saendeuwichileul meoggo iss-eoyo.
Kailangan natin ng tinapay at kanin. 우---빵- ------요. 우리는 빵과 쌀이 필요해요. 우-는 빵- 쌀- 필-해-. --------------- 우리는 빵과 쌀이 필요해요. 0
u-in-un ---n----a s-al-i--i-------y-. ulineun ppang-gwa ssal-i pil-yohaeyo. u-i-e-n p-a-g-g-a s-a--- p-l-y-h-e-o- ------------------------------------- ulineun ppang-gwa ssal-i pil-yohaeyo.
Kailangan natin ng mga isda at mga steak. 우-- --- 스-이-가 ----. 우리는 생선과 스테이크가 필요해요. 우-는 생-과 스-이-가 필-해-. ------------------- 우리는 생선과 스테이크가 필요해요. 0
uli--u---a--g-e-ngwa -e---ikeug- -il-yo--e-o. ulineun saengseongwa seuteikeuga pil-yohaeyo. u-i-e-n s-e-g-e-n-w- s-u-e-k-u-a p-l-y-h-e-o- --------------------------------------------- ulineun saengseongwa seuteikeuga pil-yohaeyo.
Kailangan natin ng pizza at spaghetti. 우-는---- -파-티- ---요. 우리는 피자와 스파게티가 필요해요. 우-는 피-와 스-게-가 필-해-. ------------------- 우리는 피자와 스파게티가 필요해요. 0
ulin-un -ij-wa-s-up-getiga-------ha-y-. ulineun pijawa seupagetiga pil-yohaeyo. u-i-e-n p-j-w- s-u-a-e-i-a p-l-y-h-e-o- --------------------------------------- ulineun pijawa seupagetiga pil-yohaeyo.
Ano pa ba ang kailangan natin? 우리- - 외에 뭐- -요-요? 우리는 그 외에 뭐가 필요해요? 우-는 그 외- 뭐- 필-해-? ----------------- 우리는 그 외에 뭐가 필요해요? 0
uli-eun--eu--ee -w-ga -il---ha-yo? ulineun geu oee mwoga pil-yohaeyo? u-i-e-n g-u o-e m-o-a p-l-y-h-e-o- ---------------------------------- ulineun geu oee mwoga pil-yohaeyo?
Kailangan natin ng mga karot at kamatis para sa sopas. 우리- 수-에 넣--당근--토마-- 필---. 우리는 수프에 넣을 당근과 토마토가 필요해요. 우-는 수-에 넣- 당-과 토-토- 필-해-. ------------------------- 우리는 수프에 넣을 당근과 토마토가 필요해요. 0
ul---u- sup-u---eoh---l------g--n-wa-to--t--- -----o--eyo. ulineun supeue neoh-eul dang-geungwa tomatoga pil-yohaeyo. u-i-e-n s-p-u- n-o---u- d-n---e-n-w- t-m-t-g- p-l-y-h-e-o- ---------------------------------------------------------- ulineun supeue neoh-eul dang-geungwa tomatoga pil-yohaeyo.
Nasaan ang supermarket? 슈퍼-켓--어- --요? 슈퍼마켓이 어디 있어요? 슈-마-이 어- 있-요- ------------- 슈퍼마켓이 어디 있어요? 0
syu---------- eodi------o-o? syupeomakes-i eodi iss-eoyo? s-u-e-m-k-s-i e-d- i-s-e-y-? ---------------------------- syupeomakes-i eodi iss-eoyo?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -