Phrasebook

tl Mga prutas at pagkain   »   pa ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

15 [labing-lima]

Mga prutas at pagkain

Mga prutas at pagkain

15 [ਪੰਦਰਾਂ]

15 [padarāṁ]

ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

[phala tē bhōjana]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Mayroon akong strawberry. ਮੇ-ੇ ਕ-- ਇੱ- ------ੀ-ਹੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਸ____ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਰ-ਬ-ੀ ਹ-। ------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰਾਬਰੀ ਹੈ। 0
mē----ō-a -ka-sa-ar--ar- -ai. m___ k___ i__ s_________ h___ m-r- k-l- i-a s-ṭ-r-b-r- h-i- ----------------------------- mērē kōla ika saṭarābarī hai.
Mayroon akong isang kiwi at isang melon. ਮੇ-------------ਵੀ--ਤੇ-ਇੱਕ----ੂਜ- ਹ-। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਕਿ_ ਅ_ ਇੱ_ ਖ___ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਵ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਖ-ਬ-ਜ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ। 0
Mē-ē--ō-a---a-k------ē i---kh-rab--ā -ai. M___ k___ i__ k___ a__ i__ k________ h___ M-r- k-l- i-a k-v- a-ē i-a k-a-a-ū-ā h-i- ----------------------------------------- Mērē kōla ika kivī atē ika kharabūjā hai.
Mayroon akong isang kahel at isang suha. ਮੇਰੇ --ਲ ਇੱਕ ਸ-------ੇ-ਇ-ਕ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਸੰ__ ਅ_ ਇੱ_ ਅੰ__ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਤ-ਾ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਰ ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। 0
Mēr---ōla --a--a--rā -tē-----------hai. M___ k___ i__ s_____ a__ i__ a____ h___ M-r- k-l- i-a s-t-r- a-ē i-a a-ū-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika satarā atē ika agūra hai.
Mayroon akong isang mansanas at isang mangga. ਮ--ੇ -ੋ---ੱ--ਸੇਬ-ਅਤ----- -ੰ- ਹੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਸੇ_ ਅ_ ਇੱ_ ਅੰ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਬ ਹ-। -------------------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਹੈ। 0
Mē-ē -ō-- ik- sē----t---ka ab- ha-. M___ k___ i__ s___ a__ i__ a__ h___ M-r- k-l- i-a s-b- a-ē i-a a-a h-i- ----------------------------------- Mērē kōla ika sēba atē ika aba hai.
Mayroon akong isang saging at isang pinya. ਮੇ-ੇ -ੋਲ --ਕ--ੇ-ਾ--ਤ- -ੱਕ---ਾ--ਸ--ੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਕੇ_ ਅ_ ਇੱ_ ਅ___ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਲ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਾ-ਾ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਨਾਸ ਹੈ। 0
Mēr----la-i-- -ēlā--tē-i-a-an---sa -ai. M___ k___ i__ k___ a__ i__ a______ h___ M-r- k-l- i-a k-l- a-ē i-a a-ā-ā-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika kēlā atē ika anānāsa hai.
Gagawa ako ng salad na prutas. ਮੈਂ ਇ---ਫਲਾਂ-ਦ----ਾਦ-----ਰ--- /--ਹ----ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਫ_ ਦਾ ਸ__ ਬ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਫ-ਾ- ਦ- ਸ-ਾ- ਬ-ਾ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Mai- i-a ph-l-ṁ--- ----da --ṇ- r--ā/ -a-ī--āṁ. M___ i__ p_____ d_ s_____ b___ r____ r___ h___ M-i- i-a p-a-ā- d- s-l-d- b-ṇ- r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ ika phalāṁ dā salāda baṇā rihā/ rahī hāṁ.
Kakain ako ng tustadong tinapay. ਮੈਂ---ਕ----ਟ ----ਿਹਾ - -ਹੀ----। ਮੈਂ ਇੱ_ ਟੋ__ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- -k----s----khā r--ā------ hā-. M___ i__ ṭ_____ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a ṭ-s-ṭ- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa khā rihā/ rahī hāṁ.
Kakain ako ng tustadong tinapay na may mantikilya. ਮੈਂ-ਇ---ਟ--ਟ --ਖ- ਦੇ---ਲ -ਾ ਰ--ਾ-/ ਰਹ--ਹ-ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਟੋ__ ਮੱ__ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ-i-a---sa-a m-kh-----ē --l----ā -ihā- -ah--hāṁ. M___ i__ ṭ_____ m______ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Kakain ako ng tustadong tinapay na mayroong mantikilya at jam. ਮੈ- ਇੱਕ--ੋਸ--ਮ--ਣ--ਤ- -ੁ--ਬ- ਦ- -ਾਲ ਖ- -ਿਹਾ - ਰ-ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਟੋ__ ਮੱ__ ਅ_ ਮੁ__ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਅ-ੇ ਮ-ਰ-ਬ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ ------s--- --k-a-- --- -u---- ----ā---k-ā-ri--/ rah--h--. M___ i__ ṭ_____ m______ a__ m_____ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a a-ē m-r-b- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- -------------------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa atē murabē dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Kakain ako ng sandwich. ਮ-- ਇੱਕ--ੈ--ਵ-ੱਚ ਖਾ--ਿਹਾ-/---- --ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਸੈਂ___ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ --- s-i--avica khā-ri-ā/ r--ī-h-ṁ. M___ i__ s_________ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica khā rihā/ rahī hāṁ.
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine. ਮ------ ਸੈ---ਿੱ----ਰ---ਨ-ਦੇ -ਾ---ਾ---ਹਾ - ਰ-ੀ ਹ-ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਸੈਂ___ ਮਾ____ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ --a saiṇ-a---- -ā-aja-īna----n-l- -h- --hā- rahī --ṁ. M___ i__ s_________ m_________ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine at kamatis. ਮ-----ਕ -ੈਂਡਵ-ੱ--ਮ--ਜਰ---ਅਤੇ--ਮਾ-- ਦੇ---ਲ-----ਿਹ--/--ਹ- -ਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਸੈਂ___ ਮਾ____ ਅ_ ਟ___ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma---ika --i---v-ca m-ra--r-n- -t---a-ā-----d- nāla-khā-r--ā/-ra-ī--ā-. M___ i__ s_________ m_________ a__ ṭ_______ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna atē ṭamāṭara dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Kailangan natin ng tinapay at kanin. ਸ-----ਰ----ਅ-----ਲ-- ਦੀ ਜ਼--ਰਤ -ੈ। ਸਾ_ ਰੋ_ ਅ_ ਚੌ_ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਰ-ਟ- ਅ-ੇ ਚ-ਲ-ਂ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S--ū-rōṭī---ē-ca--ā- -----rū--t-----. S___ r___ a__ c_____ d_ z_______ h___ S-n- r-ṭ- a-ē c-u-ā- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------- Sānū rōṭī atē caulāṁ dī zarūrata hai.
Kailangan natin ng mga isda at mga steak. ਸਾ-ੂ--ਮ--ੀ ਅਤ- --ੇ-ਸ ਦ- ਜ਼ਰੂਰ---ੈ। ਸਾ_ ਮੱ_ ਅ_ ਸ___ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਮ-ਛ- ਅ-ੇ ਸ-ੇ-ਸ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S-n----chī -tē---ṭ--as- -ī-z-r-ra-- h--. S___ m____ a__ s_______ d_ z_______ h___ S-n- m-c-ī a-ē s-ṭ-k-s- d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū machī atē saṭēkasa dī zarūrata hai.
Kailangan natin ng pizza at spaghetti. ਸਾਨ-- ਪ-ਜ਼ਾ-ਅ-ੇ--ਪ-ਘੇਟੀ ਦ- ਜ਼--ਰਤ ਹੈ। ਸਾ_ ਪੀ_ ਅ_ ਸ___ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਪ-ਜ਼- ਅ-ੇ ਸ-ਾ-ੇ-ੀ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ----------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪਾਘੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S-n--pī---a------āg--ṭī-d- za-ūr--a --i. S___ p___ a__ s________ d_ z_______ h___ S-n- p-z- a-ē s-p-g-ē-ī d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū pīzā atē sapāghēṭī dī zarūrata hai.
Ano pa ba ang kailangan natin? ਸ-ਨ-ੰ -----ਿਸ-ਚ-- -ੀ---ੂਰ----। ਸਾ_ ਹੋ_ ਕਿ_ ਚੀ_ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਹ-ਰ ਕ-ਸ ਚ-ਜ਼ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sā-- -ō-a-ki-a-cī---d--z-r---ta----. S___ h___ k___ c___ d_ z_______ h___ S-n- h-r- k-s- c-z- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------ Sānū hōra kisa cīza dī zarūrata hai.
Kailangan natin ng mga karot at kamatis para sa sopas. ਸ------ੂਪ--ਸ---ਗ-ਜ----- ਟਮਾ-- -ੀ ਜ਼---ਤ ਹੈ। ਸਾ_ ਸੂ_ ਵ__ ਗਾ__ ਅ_ ਟ___ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਸ-ਪ ਵ-ਤ- ਗ-ਜ- ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਸੂਪ ਵਸਤੇ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sā-- s-p--v--atē-g--a---a-ē----ā-ar---ī-za-ū-a-- h-i. S___ s___ v_____ g_____ a__ ṭ_______ d_ z_______ h___ S-n- s-p- v-s-t- g-j-r- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- z-r-r-t- h-i- ----------------------------------------------------- Sānū sūpa vasatē gājara atē ṭamāṭara dī zarūrata hai.
Nasaan ang supermarket? ਸੁਪ- –--ਾਰ-ੀਟ-ਕਿ--- ਹੈ? ਸੁ__ – ਮਾ___ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਸ-ਪ- – ਮ-ਰ-ੀ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ----------------------- ਸੁਪਰ – ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Supa-a-–-mā--kī-a--ithē -a-? S_____ – m_______ k____ h___ S-p-r- – m-r-k-ṭ- k-t-ē h-i- ---------------------------- Supara – mārakīṭa kithē hai?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -