Phrasebook

tl The time   »   ko 시간

8 [walo]

The time

The time

8 [여덟]

8 [yeodeolb]

시간

[sigan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Pasensya na po. 실-합-다! 실례합니다! 실-합-다- ------ 실례합니다! 0
sill--h-b---a! sillyehabnida! s-l-y-h-b-i-a- -------------- sillyehabnida!
Anong oras na? 지금------? 지금 몇 시예요? 지- 몇 시-요- --------- 지금 몇 시예요? 0
ji-e-- m--oc------y-? jigeum myeoch siyeyo? j-g-u- m-e-c- s-y-y-? --------------------- jigeum myeoch siyeyo?
Maraming salamat. 정--고-습니다. 정말 고맙습니다. 정- 고-습-다- --------- 정말 고맙습니다. 0
j--n------oma-s----i-a. jeongmal gomabseubnida. j-o-g-a- g-m-b-e-b-i-a- ----------------------- jeongmal gomabseubnida.
Ala una na. 한 -예요. 한 시예요. 한 시-요- ------ 한 시예요. 0
ha--siyeyo. han siyeyo. h-n s-y-y-. ----------- han siyeyo.
Alas dos na. 두 시-요. 두 시예요. 두 시-요- ------ 두 시예요. 0
d- siy---. du siyeyo. d- s-y-y-. ---------- du siyeyo.
Alas tres na. 세 -예요. 세 시예요. 세 시-요- ------ 세 시예요. 0
se -iye-o. se siyeyo. s- s-y-y-. ---------- se siyeyo.
Alas kwatro na. 네 시예-. 네 시예요. 네 시-요- ------ 네 시예요. 0
n- siy-yo. ne siyeyo. n- s-y-y-. ---------- ne siyeyo.
Alas singko na. 다섯---요. 다섯 시예요. 다- 시-요- ------- 다섯 시예요. 0
d---o- --y---. daseos siyeyo. d-s-o- s-y-y-. -------------- daseos siyeyo.
Alas sais na. 여- 시-요. 여섯 시예요. 여- 시-요- ------- 여섯 시예요. 0
y-o-e-- --yeyo. yeoseos siyeyo. y-o-e-s s-y-y-. --------------- yeoseos siyeyo.
Alas siyete na. 일곱 시예요. 일곱 시예요. 일- 시-요- ------- 일곱 시예요. 0
ilg-- s-ye--. ilgob siyeyo. i-g-b s-y-y-. ------------- ilgob siyeyo.
Alas otso na. 여덟----. 여덟 시예요. 여- 시-요- ------- 여덟 시예요. 0
y-o--olb siy---. yeodeolb siyeyo. y-o-e-l- s-y-y-. ---------------- yeodeolb siyeyo.
Alas nuwebe na. 아홉 ---. 아홉 시예요. 아- 시-요- ------- 아홉 시예요. 0
a--- s----o. ahob siyeyo. a-o- s-y-y-. ------------ ahob siyeyo.
Alas diyes na. 열--예-. 열 시예요. 열 시-요- ------ 열 시예요. 0
ye----i-e--. yeol siyeyo. y-o- s-y-y-. ------------ yeol siyeyo.
Alas onse na. 열한 -예-. 열한 시예요. 열- 시-요- ------- 열한 시예요. 0
y-olh-n--iy-yo. yeolhan siyeyo. y-o-h-n s-y-y-. --------------- yeolhan siyeyo.
Alas dose na. 열-두--예-. 열 두 시예요. 열 두 시-요- -------- 열 두 시예요. 0
ye-- -u-si---o. yeol du siyeyo. y-o- d- s-y-y-. --------------- yeol du siyeyo.
Ang isang minuto ay may animnapung segundo. 일-분---십 초--. 일 분은 육십 초예요. 일 분- 육- 초-요- ------------ 일 분은 육십 초예요. 0
il--un-e-n-yu-s-b c--yeyo. il bun-eun yugsib choyeyo. i- b-n-e-n y-g-i- c-o-e-o- -------------------------- il bun-eun yugsib choyeyo.
Ang isang oras ay may animnapung minuto. 한 -간은 -----에요. 한 시간은 육십 분이에요. 한 시-은 육- 분-에-. -------------- 한 시간은 육십 분이에요. 0
ha------n-e-n-yugs-b b----ey-. han sigan-eun yugsib bun-ieyo. h-n s-g-n-e-n y-g-i- b-n-i-y-. ------------------------------ han sigan-eun yugsib bun-ieyo.
Ang isang araw ay may dalawampu’t apat na oras. 하---이십- 시간-에-. 하루는 이십사 시간이에요. 하-는 이-사 시-이-요- -------------- 하루는 이십사 시간이에요. 0
ha-uneu--isibsa--igan--e--. haluneun isibsa sigan-ieyo. h-l-n-u- i-i-s- s-g-n-i-y-. --------------------------- haluneun isibsa sigan-ieyo.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -