Phrasebook

tl In the discotheque   »   ko 디스코장에서

46 [apatnapu’t anim]

In the discotheque

In the discotheque

46 [마흔여섯]

46 [maheun-yeoseos]

디스코장에서

[diseukojang-eseo]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
May nakaupo ba dito? 여---리 비---? 여기 자리 비었어요? 여- 자- 비-어-? ----------- 여기 자리 비었어요? 0
ye-------i -i-----e--o? yeogi jali bieoss-eoyo? y-o-i j-l- b-e-s---o-o- ----------------------- yeogi jali bieoss-eoyo?
Maaari ba akong umupo sa tabi mo? 당신-----앉아도-돼요? 당신과 함께 앉아도 돼요? 당-과 함- 앉-도 돼-? -------------- 당신과 함께 앉아도 돼요? 0
d--gsingwa-h-mk-e--n--ado-dwa--o? dangsingwa hamkke anj-ado dwaeyo? d-n-s-n-w- h-m-k- a-j-a-o d-a-y-? --------------------------------- dangsingwa hamkke anj-ado dwaeyo?
Sige. 그럼-. 그럼요. 그-요- ---- 그럼요. 0
g----o---o. geuleom-yo. g-u-e-m-y-. ----------- geuleom-yo.
Nagugustuhan mo ba ang Musika? / Gusto mo ba yung tugtugan? 이-----때요? 이 음악 어때요? 이 음- 어-요- --------- 이 음악 어때요? 0
i e----g e-t---y-? i eum-ag eottaeyo? i e-m-a- e-t-a-y-? ------------------ i eum-ag eottaeyo?
Medyo malakas. 약간 너--시--워-. 약간 너무 시끄러워요. 약- 너- 시-러-요- ------------ 약간 너무 시끄러워요. 0
y-g-a- neo-u -ik---l-o-oyo. yaggan neomu sikkeuleowoyo. y-g-a- n-o-u s-k-e-l-o-o-o- --------------------------- yaggan neomu sikkeuleowoyo.
Ngunit maganda ang pagtugtog ng banda. 하지만 밴-- 아주-잘----요. 하지만 밴드는 아주 잘 연주해요. 하-만 밴-는 아- 잘 연-해-. ------------------ 하지만 밴드는 아주 잘 연주해요. 0
h----a- -a-ndeun-u- aju ja- y-onjuh-ey-. hajiman baendeuneun aju jal yeonjuhaeyo. h-j-m-n b-e-d-u-e-n a-u j-l y-o-j-h-e-o- ---------------------------------------- hajiman baendeuneun aju jal yeonjuhaeyo.
Madalas ka ba rito? 여- 자---요? 여기 자주 와요? 여- 자- 와-? --------- 여기 자주 와요? 0
y--------- w--o? yeogi jaju wayo? y-o-i j-j- w-y-? ---------------- yeogi jaju wayo?
Hindi, ito ang unang beses. 아니요- -번이 -음--요. 아니요, 이번이 처음이에요. 아-요- 이-이 처-이-요- --------------- 아니요, 이번이 처음이에요. 0
a--y---ib--n----h---u-----o. aniyo, ibeon-i cheoeum-ieyo. a-i-o- i-e-n-i c-e-e-m-i-y-. ---------------------------- aniyo, ibeon-i cheoeum-ieyo.
Hindi pa ako nakapunta dito. 저는-여- 한번- --와봤-요. 저는 여기 한번도 안 와봤어요. 저- 여- 한-도 안 와-어-. ----------------- 저는 여기 한번도 안 와봤어요. 0
je-ne---ye--i han-eo-do an --bwas--e---. jeoneun yeogi hanbeondo an wabwass-eoyo. j-o-e-n y-o-i h-n-e-n-o a- w-b-a-s-e-y-. ---------------------------------------- jeoneun yeogi hanbeondo an wabwass-eoyo.
Gusto mo bang sumayaw? 춤-추--요? 춤 추겠어요? 춤 추-어-? ------- 춤 추겠어요? 0
c-um ch--e---e--o? chum chugess-eoyo? c-u- c-u-e-s-e-y-? ------------------ chum chugess-eoyo?
Baka mamaya. 나--요. 나중에요. 나-에-. ----- 나중에요. 0
n---n--ey-. najung-eyo. n-j-n---y-. ----------- najung-eyo.
Hindi ako ganoon kagaling sumayaw. 저는 -을 잘 - -요. 저는 춤을 잘 못 춰요. 저- 춤- 잘 못 춰-. ------------- 저는 춤을 잘 못 춰요. 0
j--n-un -h-m--ul-j-l--o- c-----. jeoneun chum-eul jal mos chwoyo. j-o-e-n c-u---u- j-l m-s c-w-y-. -------------------------------- jeoneun chum-eul jal mos chwoyo.
Madali lang yon. 아----요. 아주 쉬워요. 아- 쉬-요- ------- 아주 쉬워요. 0
aj- swi----. aju swiwoyo. a-u s-i-o-o- ------------ aju swiwoyo.
Ipapakita ko sayo. 제---여 드릴--. 제가 보여 드릴게요. 제- 보- 드-게-. ----------- 제가 보여 드릴게요. 0
j--a-b-y-o de---l--y-. jega boyeo deulilgeyo. j-g- b-y-o d-u-i-g-y-. ---------------------- jega boyeo deulilgeyo.
Hindi, mas mabuti sa ibang pagkakataon na lang. 아--- --에 --요. 아니요, 다음에 할께요. 아-요- 다-에 할-요- ------------- 아니요, 다음에 할께요. 0
an---,-d---u--- --l-k-yo. aniyo, da-eum-e halkkeyo. a-i-o- d---u--- h-l-k-y-. ------------------------- aniyo, da-eum-e halkkeyo.
May hinihintay ka ba? 누-를--다-요? 누구를 기다려요? 누-를 기-려-? --------- 누구를 기다려요? 0
n-gu-eul---d-l--o-o? nuguleul gidalyeoyo? n-g-l-u- g-d-l-e-y-? -------------------- nuguleul gidalyeoyo?
Oo, ang nobyo ko. 네,--------. 네, 제 남자친구요. 네- 제 남-친-요- ----------- 네, 제 남자친구요. 0
ne,-je -am-----n--y-. ne, je namjachinguyo. n-, j- n-m-a-h-n-u-o- --------------------- ne, je namjachinguyo.
Ayun na siya! 저- 오네요! 저기 오네요! 저- 오-요- ------- 저기 오네요! 0
j-og---ne--! jeogi oneyo! j-o-i o-e-o- ------------ jeogi oneyo!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -