Phrasebook

tl Possessive pronouns 1   »   ko 소유격 대명사 1

66 [animnapu’t anim]

Possessive pronouns 1

Possessive pronouns 1

66 [예순여섯]

66 [yesun-yeoseos]

소유격 대명사 1

[soyugyeog daemyeongsa 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Ako – akin 저-–-제 저 – 제 저 – 제 ----- 저 – 제 0
jeo-–--e jeo – je j-o – j- -------- jeo – je
Hindi ko mahanap ang aking susi. 저는-----를 못--겠-요. 저는 제 열쇠를 못 찾겠어요. 저- 제 열-를 못 찾-어-. ---------------- 저는 제 열쇠를 못 찾겠어요. 0
j--n--n--------so-l--l--o- c-aj-e-s-eo--. jeoneun je yeolsoeleul mos chajgess-eoyo. j-o-e-n j- y-o-s-e-e-l m-s c-a-g-s---o-o- ----------------------------------------- jeoneun je yeolsoeleul mos chajgess-eoyo.
Hindi ko mahanap ang aking tiket. 저- 제-표- ---겠어요. 저는 제 표를 못 찾겠어요. 저- 제 표- 못 찾-어-. --------------- 저는 제 표를 못 찾겠어요. 0
je-neu- -e---ol--l---- ---jge-s-e--o. jeoneun je pyoleul mos chajgess-eoyo. j-o-e-n j- p-o-e-l m-s c-a-g-s---o-o- ------------------------------------- jeoneun je pyoleul mos chajgess-eoyo.
ikaw – iyo 당- - -신의 당신 – 당신의 당- – 당-의 -------- 당신 – 당신의 0
d--gsin -----gs-n-ui dangsin – dangsin-ui d-n-s-n – d-n-s-n-u- -------------------- dangsin – dangsin-ui
Nahanap mo ba ang iyong susi? 당-의-열-를-찾-어요? 당신의 열쇠를 찾았어요? 당-의 열-를 찾-어-? ------------- 당신의 열쇠를 찾았어요? 0
dangs-n--i---ol-o-l--- chaj-as--eoy-? dangsin-ui yeolsoeleul chaj-ass-eoyo? d-n-s-n-u- y-o-s-e-e-l c-a---s---o-o- ------------------------------------- dangsin-ui yeolsoeleul chaj-ass-eoyo?
Nahanap mo ba ang iyong tiket? 당신의--- 찾았어요? 당신의 표를 찾았어요? 당-의 표- 찾-어-? ------------ 당신의 표를 찾았어요? 0
d--g-i--ui -yol-ul ------s--eo-o? dangsin-ui pyoleul chaj-ass-eoyo? d-n-s-n-u- p-o-e-l c-a---s---o-o- --------------------------------- dangsin-ui pyoleul chaj-ass-eoyo?
siya – kanya 그 - -의 그 – 그의 그 – 그- ------ 그 – 그의 0
g-u-–-g--ui geu – geuui g-u – g-u-i ----------- geu – geuui
Alam mo ba kung nasaan ang kanyang susi? 그의-열쇠가--디 -는지 -아-? 그의 열쇠가 어디 있는지 알아요? 그- 열-가 어- 있-지 알-요- ------------------ 그의 열쇠가 어디 있는지 알아요? 0
geuu----o-soe-a----i-issne-nj--al-a-o? geuui yeolsoega eodi issneunji al-ayo? g-u-i y-o-s-e-a e-d- i-s-e-n-i a---y-? -------------------------------------- geuui yeolsoega eodi issneunji al-ayo?
Alam mo ba kung nasaan ang kanyang tiket? 그- ---어디 -는- 알아요? 그의 표가 어디 있는지 알아요? 그- 표- 어- 있-지 알-요- ----------------- 그의 표가 어디 있는지 알아요? 0
geu-i-py-----o-- -ssn---j- -l-ay-? geuui pyoga eodi issneunji al-ayo? g-u-i p-o-a e-d- i-s-e-n-i a---y-? ---------------------------------- geuui pyoga eodi issneunji al-ayo?
siya – kanya 그- – 그녀의 그녀 – 그녀의 그- – 그-의 -------- 그녀 – 그녀의 0
geu--e--- -eunye-ui geunyeo – geunyeoui g-u-y-o – g-u-y-o-i ------------------- geunyeo – geunyeoui
Nawala ang pera niya. / Ubos na ang pera niya. 그-의-돈---어졌--. 그녀의 돈이 없어졌어요. 그-의 돈- 없-졌-요- ------------- 그녀의 돈이 없어졌어요. 0
g-----ou- ----- -----eoj-eoss---yo. geunyeoui don-i eobs-eojyeoss-eoyo. g-u-y-o-i d-n-i e-b---o-y-o-s-e-y-. ----------------------------------- geunyeoui don-i eobs-eojyeoss-eoyo.
At nawala na rin ang kanyang credit card. 그리------신-카드- 없---요. 그리고 그녀의 신용카드도 없어졌어요. 그-고 그-의 신-카-도 없-졌-요- -------------------- 그리고 그녀의 신용카드도 없어졌어요. 0
g-----o g---y--u- s----on---d-ud- --bs----y--ss--o-o. geuligo geunyeoui sin-yongkadeudo eobs-eojyeoss-eoyo. g-u-i-o g-u-y-o-i s-n-y-n-k-d-u-o e-b---o-y-o-s-e-y-. ----------------------------------------------------- geuligo geunyeoui sin-yongkadeudo eobs-eojyeoss-eoyo.
tayo – amin / namin. 우리 – --의 우리 – 우리의 우- – 우-의 -------- 우리 – 우리의 0
ul- –-uli-i uli – uliui u-i – u-i-i ----------- uli – uliui
May sakit ang lolo namin. 우리의--아버-는-아프-요. 우리의 할아버지는 아프세요. 우-의 할-버-는 아-세-. --------------- 우리의 할아버지는 아프세요. 0
u-i---ha----e-ji-eun apeus---. uliui hal-abeojineun apeuseyo. u-i-i h-l-a-e-j-n-u- a-e-s-y-. ------------------------------ uliui hal-abeojineun apeuseyo.
Malusog ang lola namin. 우리의---니는 ---세요. 우리의 할머니는 건강하세요. 우-의 할-니- 건-하-요- --------------- 우리의 할머니는 건강하세요. 0
uli-i----m-oni--u----o--a------yo. uliui halmeonineun geonganghaseyo. u-i-i h-l-e-n-n-u- g-o-g-n-h-s-y-. ---------------------------------- uliui halmeonineun geonganghaseyo.
ikaw – iyo 너희---너희들의 너희 – 너희들의 너- – 너-들- --------- 너희 – 너희들의 0
n------– ----u-de----i neohui – neohuideul-ui n-o-u- – n-o-u-d-u---i ---------------------- neohui – neohuideul-ui
Mga anak, nasaan ang inyong ama? 얘--, ---- --- ---계시-? 얘들아, 너희들의 아빠는 어디 계시니? 얘-아- 너-들- 아-는 어- 계-니- --------------------- 얘들아, 너희들의 아빠는 어디 계시니? 0
y--d-ul-a,-------d--l---------e---e-d- -yesi-i? yaedeul-a, neohuideul-ui appaneun eodi gyesini? y-e-e-l-a- n-o-u-d-u---i a-p-n-u- e-d- g-e-i-i- ----------------------------------------------- yaedeul-a, neohuideul-ui appaneun eodi gyesini?
Mga anak, nasaan ang inyong ina? 얘들아---희-의-엄----디 계--? 얘들아, 너희들의 엄마는 어디 계시니? 얘-아- 너-들- 엄-는 어- 계-니- --------------------- 얘들아, 너희들의 엄마는 어디 계시니? 0
ya------a,-n---ui-eu---- ---m-n----e--- --e--n-? yaedeul-a, neohuideul-ui eommaneun eodi gyesini? y-e-e-l-a- n-o-u-d-u---i e-m-a-e-n e-d- g-e-i-i- ------------------------------------------------ yaedeul-a, neohuideul-ui eommaneun eodi gyesini?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -