Phrasebook

tl At the post office   »   ko 우체국에서

59 [limampu’t siyam]

At the post office

At the post office

59 [쉰아홉]

59 [swin-ahob]

우체국에서

[uchegug-eseo]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na post opis? 가-운-우체국이 어디 있어요? 가까운 우체국이 어디 있어요? 가-운 우-국- 어- 있-요- ---------------- 가까운 우체국이 어디 있어요? 0
g-kk--n-u-h-gu-----o---i-s-----? gakkaun uchegug-i eodi iss-eoyo? g-k-a-n u-h-g-g-i e-d- i-s-e-y-? -------------------------------- gakkaun uchegug-i eodi iss-eoyo?
Malayo ba dito ang susunod na post opis? 우체-- 여기--멀-요? 우체국이 여기서 멀어요? 우-국- 여-서 멀-요- ------------- 우체국이 여기서 멀어요? 0
uc---ug---y-o---e- -eo--eoy-? uchegug-i yeogiseo meol-eoyo? u-h-g-g-i y-o-i-e- m-o---o-o- ----------------------------- uchegug-i yeogiseo meol-eoyo?
Nasaan ang pinakamalapit na hulugan ng sulat? 가-- 우--- 어- --요? 가까운 우체통이 어디 있어요? 가-운 우-통- 어- 있-요- ---------------- 가까운 우체통이 어디 있어요? 0
g-kk-un--c--tong----od- iss--oy-? gakkaun uchetong-i eodi iss-eoyo? g-k-a-n u-h-t-n--- e-d- i-s-e-y-? --------------------------------- gakkaun uchetong-i eodi iss-eoyo?
Kailangan ko ng ilang selyo. 저- 우표 ---- -요해요. 저는 우표 두 장이 필요해요. 저- 우- 두 장- 필-해-. ---------------- 저는 우표 두 장이 필요해요. 0
jeo-eun --yo -- ja-g-- pil--o-----. jeoneun upyo du jang-i pil-yohaeyo. j-o-e-n u-y- d- j-n--- p-l-y-h-e-o- ----------------------------------- jeoneun upyo du jang-i pil-yohaeyo.
Para sa isang kard at isang liham. 엽서와-편- 때문--. 엽서와 편지 때문에요. 엽-와 편- 때-에-. ------------ 엽서와 편지 때문에요. 0
ye----ow--pye--j--t-------e-o. yeobseowa pyeonji ttaemun-eyo. y-o-s-o-a p-e-n-i t-a-m-n-e-o- ------------------------------ yeobseowa pyeonji ttaemun-eyo.
Magkano ang selyo papuntang Amerika? / Magkano ang pagpadala papuntang Amerika? 미--지---편 요금이 ----? 미국까지의 우편 요금이 얼마예요? 미-까-의 우- 요-이 얼-예-? ------------------ 미국까지의 우편 요금이 얼마예요? 0
mi--gk-a-i-i--pye----o--um-i -olmay--o? migugkkajiui upyeon yogeum-i eolmayeyo? m-g-g-k-j-u- u-y-o- y-g-u--- e-l-a-e-o- --------------------------------------- migugkkajiui upyeon yogeum-i eolmayeyo?
Gaano kabigat ang parsela? 소포- 얼마나 무거워요? 소포가 얼마나 무거워요? 소-가 얼-나 무-워-? ------------- 소포가 얼마나 무거워요? 0
sop-g----lma-- mu-----yo? sopoga eolmana mugeowoyo? s-p-g- e-l-a-a m-g-o-o-o- ------------------------- sopoga eolmana mugeowoyo?
Maaari ko ba itong ipadala sa pamamagitan ng koreong panghimpapawid? 항----- 보- 수-있어요? 항공우편으로 보낼 수 있어요? 항-우-으- 보- 수 있-요- ---------------- 항공우편으로 보낼 수 있어요? 0
h-n-----g------n--ul- b-na-- s- ------y-? hang-gong-upyeon-eulo bonael su iss-eoyo? h-n---o-g-u-y-o---u-o b-n-e- s- i-s-e-y-? ----------------------------------------- hang-gong-upyeon-eulo bonael su iss-eoyo?
Gaano katagal bago ito makarating doon? 도-할 때까- -마나-걸--? 도착할 때까지 얼마나 걸려요? 도-할 때-지 얼-나 걸-요- ---------------- 도착할 때까지 얼마나 걸려요? 0
d-ch----l---aekk--i--ol---a-g-o-lye-yo? dochaghal ttaekkaji eolmana geollyeoyo? d-c-a-h-l t-a-k-a-i e-l-a-a g-o-l-e-y-? --------------------------------------- dochaghal ttaekkaji eolmana geollyeoyo?
Saan ako maaaring tumawag? 어---전화- 수--어-? 어디서 전화할 수 있어요? 어-서 전-할 수 있-요- -------------- 어디서 전화할 수 있어요? 0
eo----o--eon-wahal s---ss---y-? eodiseo jeonhwahal su iss-eoyo? e-d-s-o j-o-h-a-a- s- i-s-e-y-? ------------------------------- eodiseo jeonhwahal su iss-eoyo?
Nasaan ang susunod na booth ng telepono? 가-운 공중전화- -- 있--? 가까운 공중전화가 어디 있어요? 가-운 공-전-가 어- 있-요- ----------------- 가까운 공중전화가 어디 있어요? 0
g----un-g-ngj---j-o-h-a-a -o-i-is---oy-? gakkaun gongjungjeonhwaga eodi iss-eoyo? g-k-a-n g-n-j-n-j-o-h-a-a e-d- i-s-e-y-? ---------------------------------------- gakkaun gongjungjeonhwaga eodi iss-eoyo?
Mayroon ka bang mga tarheta? 전-카드 -으세요? 전화카드 있으세요? 전-카- 있-세-? ---------- 전화카드 있으세요? 0
jeon-wa--deu--s---u-e--? jeonhwakadeu iss-euseyo? j-o-h-a-a-e- i-s-e-s-y-? ------------------------ jeonhwakadeu iss-euseyo?
Mayroon ka bang direktoryo ng telepono? 전화번----으--? 전화번호부 있으세요? 전-번-부 있-세-? ----------- 전화번호부 있으세요? 0
j--n--a-eo----u i-----se--? jeonhwabeonhobu iss-euseyo? j-o-h-a-e-n-o-u i-s-e-s-y-? --------------------------- jeonhwabeonhobu iss-euseyo?
Alam mo ba ang area code para sa Austria? 오스트-아 --번-를 ---? 오스트리아 국가번호를 아세요? 오-트-아 국-번-를 아-요- ---------------- 오스트리아 국가번호를 아세요? 0
os-ute---- -u-g-beon-ol-ul --e--? oseuteulia guggabeonholeul aseyo? o-e-t-u-i- g-g-a-e-n-o-e-l a-e-o- --------------------------------- oseuteulia guggabeonholeul aseyo?
Sandali lang, titingnan ko muna. 잠---- --볼게요. 잠깐만요, 찾아볼게요. 잠-만-, 찾-볼-요- ------------ 잠깐만요, 찾아볼게요. 0
ja--k---a---o, -haj--b-----o. jamkkanman-yo, chaj-abolgeyo. j-m-k-n-a---o- c-a---b-l-e-o- ----------------------------- jamkkanman-yo, chaj-abolgeyo.
Ang linya ay laging okupado. 늘-통화--이--. 늘 통화 중이에요. 늘 통- 중-에-. ---------- 늘 통화 중이에요. 0
ne---to------------e--. neul tonghwa jung-ieyo. n-u- t-n-h-a j-n---e-o- ----------------------- neul tonghwa jung-ieyo.
Aling numero ang tinatawagan mo? 몇-번-----요? 몇 번을 눌렀어요? 몇 번- 눌-어-? ---------- 몇 번을 눌렀어요? 0
my---- ------u----l---ss-eoy-? myeoch beon-eul nulleoss-eoyo? m-e-c- b-o---u- n-l-e-s---o-o- ------------------------------ myeoch beon-eul nulleoss-eoyo?
Kailangan mo munang dumayal ng zero! 먼저-영 -을 --야-해-! 먼저 영 번을 눌러야 해요! 먼- 영 번- 눌-야 해-! --------------- 먼저 영 번을 눌러야 해요! 0
meon----y--ng--e----u---------a-h-e--! meonjeo yeong beon-eul nulleoya haeyo! m-o-j-o y-o-g b-o---u- n-l-e-y- h-e-o- -------------------------------------- meonjeo yeong beon-eul nulleoya haeyo!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -