Phrasebook

tl giving reasons   »   ko 이유 말하기 1

75 [pitumpu’t lima]

giving reasons

giving reasons

75 [일흔다섯]

75 [ilheundaseos]

이유 말하기 1

[iyu malhagi 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pupunta? 당---왜 - 와-? 당신은 왜 안 와요? 당-은 왜 안 와-? ----------- 당신은 왜 안 와요? 0
d-ng-i---u- --- a- --y-? dangsin-eun wae an wayo? d-n-s-n-e-n w-e a- w-y-? ------------------------ dangsin-eun wae an wayo?
Masama ang panahon. 날-- 너---빠요. 날씨가 너무 나빠요. 날-가 너- 나-요- ----------- 날씨가 너무 나빠요. 0
na---i-a--eomu n--p-yo. nalssiga neomu nappayo. n-l-s-g- n-o-u n-p-a-o- ----------------------- nalssiga neomu nappayo.
Hindi ako pupunta dahil masama ang panahon. 저는-날-- 너- ----안--요. 저는 날씨가 너무 나빠서 안 가요. 저- 날-가 너- 나-서 안 가-. ------------------- 저는 날씨가 너무 나빠서 안 가요. 0
je-neun-n-ls-i-a-ne-m- --ppa-eo-----ayo. jeoneun nalssiga neomu nappaseo an gayo. j-o-e-n n-l-s-g- n-o-u n-p-a-e- a- g-y-. ---------------------------------------- jeoneun nalssiga neomu nappaseo an gayo.
Bakit hindi siya pupunta? 그는 - 안-와요? 그는 왜 안 와요? 그- 왜 안 와-? ---------- 그는 왜 안 와요? 0
g-un--n---e--- ---o? geuneun wae an wayo? g-u-e-n w-e a- w-y-? -------------------- geuneun wae an wayo?
Hindi siya imbitado. 그- 초대--지-않았--. 그는 초대 받지 않았어요. 그- 초- 받- 않-어-. -------------- 그는 초대 받지 않았어요. 0
ge--eu- ch-d----adji-----a----oyo. geuneun chodae badji anh-ass-eoyo. g-u-e-n c-o-a- b-d-i a-h-a-s-e-y-. ---------------------------------- geuneun chodae badji anh-ass-eoyo.
Hindi siya pupunta dahil hindi siya inimbitahan. 그- 초-----않아------. 그는 초대 받지 않아서 안 와요. 그- 초- 받- 않-서 안 와-. ------------------ 그는 초대 받지 않아서 안 와요. 0
g-u--un-c-o----ba--i a-h-aseo--- -a--. geuneun chodae badji anh-aseo an wayo. g-u-e-n c-o-a- b-d-i a-h-a-e- a- w-y-. -------------------------------------- geuneun chodae badji anh-aseo an wayo.
Bakit hindi ka pupunta? 당신은-왜-안 와-? 당신은 왜 안 와요? 당-은 왜 안 와-? ----------- 당신은 왜 안 와요? 0
dang--n---- w-- -n-wa-o? dangsin-eun wae an wayo? d-n-s-n-e-n w-e a- w-y-? ------------------------ dangsin-eun wae an wayo?
Wala akong oras. 저- 시간- ---. 저는 시간이 없어요. 저- 시-이 없-요- ----------- 저는 시간이 없어요. 0
je-n-un--i-an-i---b--eoy-. jeoneun sigan-i eobs-eoyo. j-o-e-n s-g-n-i e-b---o-o- -------------------------- jeoneun sigan-i eobs-eoyo.
Hindi ako pupunta dahil wala akong oras. 저는 시---없---- --. 저는 시간이 없어서 안 가요. 저- 시-이 없-서 안 가-. ---------------- 저는 시간이 없어서 안 가요. 0
j--neu--si--n---e-bs-e-se- a--g-y-. jeoneun sigan-i eobs-eoseo an gayo. j-o-e-n s-g-n-i e-b---o-e- a- g-y-. ----------------------------------- jeoneun sigan-i eobs-eoseo an gayo.
Bakit hindi ka magtatagal? 당신은-- 안 머--요? 당신은 왜 안 머물러요? 당-은 왜 안 머-러-? ------------- 당신은 왜 안 머물러요? 0
da----n-eu- --e -- meom-l---yo? dangsin-eun wae an meomulleoyo? d-n-s-n-e-n w-e a- m-o-u-l-o-o- ------------------------------- dangsin-eun wae an meomulleoyo?
Kailangan kong magtrabaho. 저는-아--일해야-해요. 저는 아직 일해야 해요. 저- 아- 일-야 해-. ------------- 저는 아직 일해야 해요. 0
j-on-un-a----il----a hae-o. jeoneun ajig ilhaeya haeyo. j-o-e-n a-i- i-h-e-a h-e-o- --------------------------- jeoneun ajig ilhaeya haeyo.
Hindi ako magtatagal dahil kailangan ko pang magtrabaho. 저--아직 일-- -- 머-르- -아요. 저는 아직 일해야 해서 머무르지 않아요. 저- 아- 일-야 해- 머-르- 않-요- ---------------------- 저는 아직 일해야 해서 머무르지 않아요. 0
j-o-----a----ilh-e-- ---seo -e-mu-e--i------y-. jeoneun ajig ilhaeya haeseo meomuleuji anh-ayo. j-o-e-n a-i- i-h-e-a h-e-e- m-o-u-e-j- a-h-a-o- ----------------------------------------------- jeoneun ajig ilhaeya haeseo meomuleuji anh-ayo.
Bakit aalis ka na? 당-은 왜-벌써 가-요? 당신은 왜 벌써 가세요? 당-은 왜 벌- 가-요- ------------- 당신은 왜 벌써 가세요? 0
dangsi----- --- ----ss-o--a----? dangsin-eun wae beolsseo gaseyo? d-n-s-n-e-n w-e b-o-s-e- g-s-y-? -------------------------------- dangsin-eun wae beolsseo gaseyo?
Pagod na ako. 저- ----. 저는 피곤해요. 저- 피-해-. -------- 저는 피곤해요. 0
j--neu--p---n--e-o. jeoneun pigonhaeyo. j-o-e-n p-g-n-a-y-. ------------------- jeoneun pigonhaeyo.
Aalis na ako dahil pagod na ako. 저는---해----. 저는 피곤해서 가요. 저- 피-해- 가-. ----------- 저는 피곤해서 가요. 0
j-one-n pi---haes------o. jeoneun pigonhaeseo gayo. j-o-e-n p-g-n-a-s-o g-y-. ------------------------- jeoneun pigonhaeseo gayo.
Bakit aalis ka na? 당신은 - 벌써 -세요? 당신은 왜 벌써 가세요? 당-은 왜 벌- 가-요- ------------- 당신은 왜 벌써 가세요? 0
d---si--e---wa- b--ls--o-ga-e--? dangsin-eun wae beolsseo gaseyo? d-n-s-n-e-n w-e b-o-s-e- g-s-y-? -------------------------------- dangsin-eun wae beolsseo gaseyo?
dahil gabi na. 벌- --어-. 벌써 늦었어요. 벌- 늦-어-. -------- 벌써 늦었어요. 0
be--sse- ne-j--oss-eoy-. beolsseo neuj-eoss-eoyo. b-o-s-e- n-u---o-s-e-y-. ------------------------ beolsseo neuj-eoss-eoyo.
Aalis na ako dahil gabi na. 저- -- 늦---가요. 저는 벌써 늦어서 가요. 저- 벌- 늦-서 가-. ------------- 저는 벌써 늦어서 가요. 0
j--neun be-l--e--n-u---o-eo---yo. jeoneun beolsseo neuj-eoseo gayo. j-o-e-n b-o-s-e- n-u---o-e- g-y-. --------------------------------- jeoneun beolsseo neuj-eoseo gayo.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -