Phrasebook

tl Going out in the evening   »   ko 저녁에 놀러 나가기

44 [apatnapu’t apat]

Going out in the evening

Going out in the evening

44 [마흔넷]

44 [maheunnes]

저녁에 놀러 나가기

[jeonyeog-e nolleo nagagi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Mayroon bang diskohan dito? 여--디스--- 있어요? 여기 디스코장이 있어요? 여- 디-코-이 있-요- ------------- 여기 디스코장이 있어요? 0
ye-gi ----u-ojan--i i---eoy-? yeogi diseukojang-i iss-eoyo? y-o-i d-s-u-o-a-g-i i-s-e-y-? ----------------------------- yeogi diseukojang-i iss-eoyo?
Mayroon bang night club dito? 여기 나---럽이--어-? 여기 나이트클럽이 있어요? 여- 나-트-럽- 있-요- -------------- 여기 나이트클럽이 있어요? 0
y-ogi na-teukeu--e-b-i i----o--? yeogi naiteukeulleob-i iss-eoyo? y-o-i n-i-e-k-u-l-o--- i-s-e-y-? -------------------------------- yeogi naiteukeulleob-i iss-eoyo?
Mayroon bang pub dito? 여- 술집이--어요? 여기 술집이 있어요? 여- 술-이 있-요- ----------- 여기 술집이 있어요? 0
yeogi su--i--- i-s--oy-? yeogi suljib-i iss-eoyo? y-o-i s-l-i--- i-s-e-y-? ------------------------ yeogi suljib-i iss-eoyo?
Ano ang palabas sa teatro ngayong gabi? 오- -녁- --에- -슨 --을 -요? 오늘 저녁에 극장에서 무슨 공연을 해요? 오- 저-에 극-에- 무- 공-을 해-? ---------------------- 오늘 저녁에 극장에서 무슨 공연을 해요? 0
one-l-je--y-o--e ge--ja-g-eseo mu---n--ong--eo--eul----yo? oneul jeonyeog-e geugjang-eseo museun gong-yeon-eul haeyo? o-e-l j-o-y-o--- g-u-j-n---s-o m-s-u- g-n---e-n-e-l h-e-o- ---------------------------------------------------------- oneul jeonyeog-e geugjang-eseo museun gong-yeon-eul haeyo?
Ano ang palabas sa sinehan ngayong gabi? 오- 저녁에--화관에서-뭘-상영-요? 오늘 저녁에 영화관에서 뭘 상영해요? 오- 저-에 영-관-서 뭘 상-해-? -------------------- 오늘 저녁에 영화관에서 뭘 상영해요? 0
on-ul------eo--e--eo-g--agw----seo---o--sang----n----yo? oneul jeonyeog-e yeonghwagwan-eseo mwol sang-yeonghaeyo? o-e-l j-o-y-o--- y-o-g-w-g-a---s-o m-o- s-n---e-n-h-e-o- -------------------------------------------------------- oneul jeonyeog-e yeonghwagwan-eseo mwol sang-yeonghaeyo?
Ano ang palabas sa telebisyon ngayong gabi? 오늘--녁에 TV---뭐--? 오늘 저녁에 TV에서 뭐해요? 오- 저-에 T-에- 뭐-요- ---------------- 오늘 저녁에 TV에서 뭐해요? 0
oneul -----e----------o --o---y-? oneul jeonyeog-e TVeseo mwohaeyo? o-e-l j-o-y-o--- T-e-e- m-o-a-y-? --------------------------------- oneul jeonyeog-e TVeseo mwohaeyo?
Meron pa bang mga tiket para sa teatro? 아직 극---- --있어-? 아직 극장 표가 남아있어요? 아- 극- 표- 남-있-요- --------------- 아직 극장 표가 남아있어요? 0
a--- -e-gj--- p--g- n-m-aiss---y-? ajig geugjang pyoga nam-aiss-eoyo? a-i- g-u-j-n- p-o-a n-m-a-s---o-o- ---------------------------------- ajig geugjang pyoga nam-aiss-eoyo?
Meron pa bang mga tiket para sa sinehan? 아직--화관 표----있어-? 아직 영화관 표가 남아있어요? 아- 영-관 표- 남-있-요- ---------------- 아직 영화관 표가 남아있어요? 0
ajig--e-ngh---w-- p-----n-m--is--e--o? ajig yeonghwagwan pyoga nam-aiss-eoyo? a-i- y-o-g-w-g-a- p-o-a n-m-a-s---o-o- -------------------------------------- ajig yeonghwagwan pyoga nam-aiss-eoyo?
Meron pa bang mga tiket para sa larong soccer? 아- -구-기 -----있--? 아직 축구경기 표가 남아있어요? 아- 축-경- 표- 남-있-요- ----------------- 아직 축구경기 표가 남아있어요? 0
a-----hu-g--y-ong-------ga-n-----s--e---? ajig chuggugyeong-gi pyoga nam-aiss-eoyo? a-i- c-u-g-g-e-n---i p-o-a n-m-a-s---o-o- ----------------------------------------- ajig chuggugyeong-gi pyoga nam-aiss-eoyo?
Gusto kong umupo sa pinakadulo. 저- -- 앉- 싶--. 저는 뒤에 앉고 싶어요. 저- 뒤- 앉- 싶-요- ------------- 저는 뒤에 앉고 싶어요. 0
j----------e---jgo ----e-yo. jeoneun dwie anjgo sip-eoyo. j-o-e-n d-i- a-j-o s-p-e-y-. ---------------------------- jeoneun dwie anjgo sip-eoyo.
Gusto kong umupo sa bandang gitna. 저는-중-쯤--앉고-싶어-. 저는 중간쯤에 앉고 싶어요. 저- 중-쯤- 앉- 싶-요- --------------- 저는 중간쯤에 앉고 싶어요. 0
jeo--un-jun---a-jjeum-e ----- s-p-e--o. jeoneun jung-ganjjeum-e anjgo sip-eoyo. j-o-e-n j-n---a-j-e-m-e a-j-o s-p-e-y-. --------------------------------------- jeoneun jung-ganjjeum-e anjgo sip-eoyo.
Gusto kong umupo sa pinakaharap. 저-----앉고 싶--. 저는 앞에 앉고 싶어요. 저- 앞- 앉- 싶-요- ------------- 저는 앞에 앉고 싶어요. 0
j--neu---p-e anj-o s---e-yo. jeoneun ap-e anjgo sip-eoyo. j-o-e-n a--- a-j-o s-p-e-y-. ---------------------------- jeoneun ap-e anjgo sip-eoyo.
Maaari ka bang magrekomenda sa akin? 저에--- -천--주----? 저에게 뭘 추천해 주시겠어요? 저-게 뭘 추-해 주-겠-요- ---------------- 저에게 뭘 추천해 주시겠어요? 0
j----- m-ol-c-uc------e --s--e---e-yo? jeoege mwol chucheonhae jusigess-eoyo? j-o-g- m-o- c-u-h-o-h-e j-s-g-s---o-o- -------------------------------------- jeoege mwol chucheonhae jusigess-eoyo?
Kailan magsisimula ang palabas? 쇼가--- --해요? 쇼가 언제 시작해요? 쇼- 언- 시-해-? ----------- 쇼가 언제 시작해요? 0
s-og----n-e--i-ag-ae--? syoga eonje sijaghaeyo? s-o-a e-n-e s-j-g-a-y-? ----------------------- syoga eonje sijaghaeyo?
Maaari mo ba akong kuhanan ng tiket? 표-----주시겠어요? 표좀 구해 주시겠어요? 표- 구- 주-겠-요- ------------ 표좀 구해 주시겠어요? 0
p---om-guh-- -us--ess----o? pyojom guhae jusigess-eoyo? p-o-o- g-h-e j-s-g-s---o-o- --------------------------- pyojom guhae jusigess-eoyo?
Mayroon bang golf course na malapit dito? 근-- --장- -어요? 근처에 골프장이 있어요? 근-에 골-장- 있-요- ------------- 근처에 골프장이 있어요? 0
geu--heoe g-l-eu--n--i-i------o? geuncheoe golpeujang-i iss-eoyo? g-u-c-e-e g-l-e-j-n--- i-s-e-y-? -------------------------------- geuncheoe golpeujang-i iss-eoyo?
Mayroon bang tennis court na malapit dito? 근처- 테니스-- 있--? 근처에 테니스장이 있어요? 근-에 테-스-이 있-요- -------------- 근처에 테니스장이 있어요? 0
g-----eoe-t-nise----g-i-----eo-o? geuncheoe teniseujang-i iss-eoyo? g-u-c-e-e t-n-s-u-a-g-i i-s-e-y-? --------------------------------- geuncheoe teniseujang-i iss-eoyo?
Mayroon bang panloob na swimming pool na malapit dito? 근처- -내---이 있-요? 근처에 실내수영장이 있어요? 근-에 실-수-장- 있-요- --------------- 근처에 실내수영장이 있어요? 0
g-un-heoe s------uyeo---a-g-- iss--o-o? geuncheoe silnaesuyeongjang-i iss-eoyo? g-u-c-e-e s-l-a-s-y-o-g-a-g-i i-s-e-y-? --------------------------------------- geuncheoe silnaesuyeongjang-i iss-eoyo?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -