Phrasebook

en Activities   »   pa ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

13 [thirteen]

Activities

Activities

13 [ਤੇਰਾਂ]

13 [Tērāṁ]

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

[gatīvidhī'āṁ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
What does Martha do? ਮ---ਾ--- -ਰ-- --? ਮ-ਰਥ- ਕ- ਕਰਦ- ਹ-? ਮ-ਰ-ਾ ਕ- ਕ-ਦ- ਹ-? ----------------- ਮਾਰਥਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 0
m-----ā -ī kar--ī ---? mārathā kī karadī hai? m-r-t-ā k- k-r-d- h-i- ---------------------- mārathā kī karadī hai?
She works at an office. ਉ- --ਕ--ਫ-ਰ---ੱ---ੰਮ-ਕ--ੀ -ੈ। ਉਹ ਇ-ਕ ਦਫਤਰ ਵ--ਚ ਕ-ਮ ਕਰਦ- ਹ-। ਉ- ਇ-ਕ ਦ-ਤ- ਵ-ੱ- ਕ-ਮ ਕ-ਦ- ਹ-। ----------------------------- ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 0
U-------d-p-at--a--i---ka-- k--a----a-. Uha ika daphatara vica kama karadī hai. U-a i-a d-p-a-a-a v-c- k-m- k-r-d- h-i- --------------------------------------- Uha ika daphatara vica kama karadī hai.
She works on the computer. ਉ- ਕ------ -ਾ-ਕੰ- ਕ-ਦੀ --। ਉਹ ਕ-ਪ-ਊਟਰ ਦ- ਕ-ਮ ਕਰਦ- ਹ-। ਉ- ਕ-ਪ-ਊ-ਰ ਦ- ਕ-ਮ ਕ-ਦ- ਹ-। -------------------------- ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 0
Uh--k--i------ d--k-m- -a------a-. Uha kapi'ūṭara dā kama karadī hai. U-a k-p-'-ṭ-r- d- k-m- k-r-d- h-i- ---------------------------------- Uha kapi'ūṭara dā kama karadī hai.
Where is Martha? ਮਾਰ---ਕ--ਥੇ ਹੈ? ਮ-ਰਥ- ਕ--ਥ- ਹ-? ਮ-ਰ-ਾ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? --------------- ਮਾਰਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Mārathā k-thē-h--? Mārathā kithē hai? M-r-t-ā k-t-ē h-i- ------------------ Mārathā kithē hai?
At the cinema. ਸ--ੇ--ਘ--ਵ-ੱਚ। ਸ-ਨ-ਮ-ਘਰ ਵ--ਚ। ਸ-ਨ-ਮ-ਘ- ਵ-ੱ-। -------------- ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ। 0
Sin-māg--r- vi--. Sinēmāghara vica. S-n-m-g-a-a v-c-. ----------------- Sinēmāghara vica.
She is watching a film. ਉਹ-------ਲ- -ੇ---ਹ- ਹ-। ਉਹ ਇ-ਕ ਫ-ਲਮ ਵ-ਖ ਰਹ- ਹ-। ਉ- ਇ-ਕ ਫ-ਲ- ਵ-ਖ ਰ-ੀ ਹ-। ----------------------- ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। 0
U-----a p-il--- -ēk-a r--ī h--. Uha ika philama vēkha rahī hai. U-a i-a p-i-a-a v-k-a r-h- h-i- ------------------------------- Uha ika philama vēkha rahī hai.
What does Peter do? ਪੀਟਰ-ਕ- ਕ--ਾ--ੈ? ਪ-ਟਰ ਕ- ਕਰਦ- ਹ-? ਪ-ਟ- ਕ- ਕ-ਦ- ਹ-? ---------------- ਪੀਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 0
Pīṭara--- --rad--hai? Pīṭara kī karadā hai? P-ṭ-r- k- k-r-d- h-i- --------------------- Pīṭara kī karadā hai?
He studies at the university. ਉ- -----ਿ--ਆ-ੇ---ੱ- ਪ--ਹ----ਾ -ੈ। ਉਹ ਵ-ਸ਼ਵਵ-ਦ-ਆਲ- ਵ--ਚ ਪੜ-ਹ-ਉ-ਦ- ਹ-। ਉ- ਵ-ਸ਼-ਵ-ਦ-ਆ-ੇ ਵ-ੱ- ਪ-੍-ਾ-ਂ-ਾ ਹ-। --------------------------------- ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 0
U-- vi-av-vidi--l--vi-a-paṛh--u-d- --i. Uha viśavavidi'ālē vica paṛhā'undā hai. U-a v-ś-v-v-d-'-l- v-c- p-ṛ-ā-u-d- h-i- --------------------------------------- Uha viśavavidi'ālē vica paṛhā'undā hai.
He studies languages. ਉ- ਭਾਸ਼---ਂ -ੜ੍ਹਾ----ਾ --। ਉਹ ਭ-ਸ਼-ਵ-- ਪੜ-ਹ- ਰ-ਹ- ਹ-। ਉ- ਭ-ਸ਼-ਵ-ਂ ਪ-੍-ਾ ਰ-ਹ- ਹ-। ------------------------- ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
U-a b--ś-v-ṁ p---- --h- ha-. Uha bhāśāvāṁ paṛhā rihā hai. U-a b-ā-ā-ā- p-ṛ-ā r-h- h-i- ---------------------------- Uha bhāśāvāṁ paṛhā rihā hai.
Where is Peter? ਪ-ਟ----ੱਥ- ਹੈ? ਪ-ਟਰ ਕ--ਥ- ਹ-? ਪ-ਟ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? -------------- ਪੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
P-ṭara -ithē-ha-? Pīṭara kithē hai? P-ṭ-r- k-t-ē h-i- ----------------- Pīṭara kithē hai?
At the café. ਕ-ਫ- ਵਿੱਚ। ਕ-ਫ- ਵ--ਚ। ਕ-ਫ- ਵ-ੱ-। ---------- ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ। 0
K-ip---v--a. Kaiphē vica. K-i-h- v-c-. ------------ Kaiphē vica.
He is drinking coffee. ਉਹ --ਫੀ ਪ- ਰਿ---ਹ-। ਉਹ ਕ-ਫ- ਪ- ਰ-ਹ- ਹ-। ਉ- ਕ-ਫ- ਪ- ਰ-ਹ- ਹ-। ------------------- ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
U-a-kāp-ī p- ri-ā-ha-. Uha kāphī pī rihā hai. U-a k-p-ī p- r-h- h-i- ---------------------- Uha kāphī pī rihā hai.
Where do they like to go? ਉਹਨ-ਂ-ਨੂ------ੇ ਜ--- ਚੰਗ--ਲ-ਗਦ--ਹੈ? ਉਹਨ-- ਨ-- ਕ--ਥ- ਜ-ਣ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਕ-ੱ-ੇ ਜ-ਣ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ----------------------------------- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
U--n-- n--k-thē jāṇ-----ā -ag-dā-h-i? Uhanāṁ nū kithē jāṇā cagā lagadā hai? U-a-ā- n- k-t-ē j-ṇ- c-g- l-g-d- h-i- ------------------------------------- Uhanāṁ nū kithē jāṇā cagā lagadā hai?
To a concert. ਸੰਗੀ--ਸਮਾ--- ਵ-ੱਚ। ਸ-ਗ-ਤ ਸਮ-ਰ-ਹ ਵ--ਚ। ਸ-ਗ-ਤ ਸ-ਾ-ੋ- ਵ-ੱ-। ------------------ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ। 0
Sa--t- -a---ō-a-vica. Sagīta samārōha vica. S-g-t- s-m-r-h- v-c-. --------------------- Sagīta samārōha vica.
They like to listen to music. ਉਹਨ-- ਨ-ੰ ---ੀਤ ---ਨਾ-ਚ--ਾ ਲੱਗ-ਾ-ਹ-। ਉਹਨ-- ਨ-- ਸ-ਗ-ਤ ਸ-ਣਨ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-। ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਸ-ਗ-ਤ ਸ-ਣ-ਾ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-। ------------------------------------ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 0
Uh---ṁ-nū ---īta su-anā-ca----ag-----a-. Uhanāṁ nū sagīta suṇanā cagā lagadā hai. U-a-ā- n- s-g-t- s-ṇ-n- c-g- l-g-d- h-i- ---------------------------------------- Uhanāṁ nū sagīta suṇanā cagā lagadā hai.
Where do they not like to go? ਉਹ-ਾ- ਨੂੰ---ੱ-ੇ --ਣਾ -ੰਗਾ ਨਹੀਂ --ਗਦ--ਹੈ? ਉਹਨ-- ਨ-- ਕ--ਥ- ਜ-ਣ- ਚ-ਗ- ਨਹ-- ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਕ-ੱ-ੇ ਜ-ਣ- ਚ-ਗ- ਨ-ੀ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ---------------------------------------- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
U---ā- -ū---t-- jā---c--ā-n-hīṁ-l--adā--ai? Uhanāṁ nū kithē jāṇā cagā nahīṁ lagadā hai? U-a-ā- n- k-t-ē j-ṇ- c-g- n-h-ṁ l-g-d- h-i- ------------------------------------------- Uhanāṁ nū kithē jāṇā cagā nahīṁ lagadā hai?
To the disco. ਡ-ਸ-- ਵਿੱ-। ਡ-ਸਕ- ਵ--ਚ। ਡ-ਸ-ੋ ਵ-ੱ-। ----------- ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ। 0
Ḍ-sakō--ic-. Ḍisakō vica. Ḍ-s-k- v-c-. ------------ Ḍisakō vica.
They do not like to dance. ਉ-----ਨ-ੰ ਨ--ਣ- ਚੰਗ--ਨ--- --ਗਦ-। ਉਹਨ-- ਨ-- ਨ-ਚਣ- ਚ-ਗ- ਨਹ-- ਲ-ਗਦ-। ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਨ-ਚ-ਾ ਚ-ਗ- ਨ-ੀ- ਲ-ਗ-ਾ- -------------------------------- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 0
U-anā-------ca-- -ag-----ī--la-a--. Uhanāṁ nū nacaṇā cagā nahīṁ lagadā. U-a-ā- n- n-c-ṇ- c-g- n-h-ṁ l-g-d-. ----------------------------------- Uhanāṁ nū nacaṇā cagā nahīṁ lagadā.

Creole Languages

Did you know that German is spoken in the South Pacific? It's really true! In parts of Papua New Guinea and Australia, people speak Unserdeutsch . It is a Creole language. Creole languages emerge in language contact situations. That is, when multiple different languages encounter one another. By now, many Creole languages are almost extinct. But worldwide 15 million people still speak a Creole language. Creole languages are always native languages. It's different with Pidgin languages. Pidgin languages are very simplified forms of speech. They are only good for very basic communication. Most Creole languages originated in the colonial era. Therefore, Creole languages are often based on European languages. One characteristic of Creole languages is a limited vocabulary. Creole languages have their own phonology too. The grammar of Creole languages is heavily simplified. Complicated rules are simply ignored by the speakers. Each Creole language is an important component of national identity. As a result, there is a lot of literature written in Creole languages. Creole languages are especially interesting for linguists. This is because they demonstrate how languages develop and later die out. So the development of language can be studied in Creole languages. They also prove that languages can change and adapt. The discipline used to research Creole languages is Creolistics, or Creology. One of the best-known sentences in the Creole language comes from Jamaica. Bob Marley made it world famous – do you know it? It's No woman, no cry! (= No, woman, don't cry!)
Did you know?
Finnish is the native language of approximately 5 million people. It is counted among the Finno-Ugrian languages. It is closely related to Estonian, and very distantly related to Hungarian. As a Uralic language, it strongly differentiates itself from the Indo-Germanic languages. An example of this is its agglutinating language structure. That means that grammatical functions are expressed through suffixed syllables. This is how long words originate that are so typical for Finnish. Another hallmark of Finnish is its many vowels. Finnish grammar distinguishes between 15 different cases. It is important to clearly separate long and short sounds in the intonation. Written and spoken Finnish are noticeably different from each other. This phenomenon is less pronounced in other European languages. All of this makes Finnish not especially easy. But all rules are consistently upheld. And the nice thing about Finnish is that it is so completely logical!