Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
uống
Bò uống nước từ sông.
पीना
गायें नदी से पानी पीती हैं।
quẹo
Bạn có thể quẹo trái.
मोड़ना
आप बाएं मोड़ सकते हैं।
làm mát
Đứa trẻ ốm đang làm mát trán mình.
ठंडा करना
बीमार बच्चा अपने माथे को ठंडा करता है।